Loading images...

Over ons

De wijkvereniging “Klein Antwerpen” werd op 11 januari 2001, op intitiatief van enkele bewoners van onze wijk opgericht. Het doel van de wijkvereniging is de algemene leefbaarheid binnen de wijkgemeenschap te bevorderen, door het ontplooien of stimuleren van aktiviteiten die deze leefbaarheid, de samenhorigheid en de ruimtelijke identiteit van de wijk “Klein Antwerpen” ten goede komen.

Klein Antwerpen wordt afgebakend door Belgiëlei, Mechelsesteenweg, Van Breestraat, Van Eycklei en Charlottalei en omvat Lange Leemstraat (van Van Breestraat tot aan Belgiëlei), Edelinckstraat, Hemelstraat, Van Noortstraat, Hertoginstraat, Bexstraat, Korte Leemstraat, Florisstraat, Memlingstraat, Rembrandtstraat, Jacob Jordaensstraat, Antoon Van Dyckstraat, Sint-Jozefstraat, Breughelstraat, Consciencestraat, Sint-Vincentiusstraat, Albertstraat, Sint-Thomasstraat, Sterstraat, Haringrodestraat (tussen Albertstraat en Belgiëlei), Isabellalei (tussen Lange Leemstraat en Belgiëlei).

In de Stad Antwerpen wonen meer dan 461.270 mensen van meer dan 160 verschillende nationaliteiten. Elk jaar leren meer dan 12.000 anderstalige volwassenen Nederlands in Antwerpen. 75% van de Antwerpenaren is Belg van bij de geboorte, 12% is een ‘nieuwe Belg’ en 13% heeft een andere nationaliteit.

Antwerpen telt meer dan 160 erkende verenigingen. Wordt het geen tijd dat we leren samenleven? Antwerpen wil een ‘Stad Zonder Haat-stad’ zijn. Klein Antwerpen speelt hierbij een voortrekkersrol.

Wil je mee betekenis en invulling geven of heb je vragen over onze activiteiten en buurtwerking?

Mail ons op: info@kleinantwerpen.be.
Of telefoneer naar: 0496 93 72 72, waar Marleen Gijsel je verder helpt.

Privacyverklaring:
Klein Antwerpen respecteert de privacywetgeving.

  • Voor het versturen van onze mailings en nieuwsbrieven houden we in een externe beveiligde omgeving, alleen toegankelijk voor onszelf, alleen e-mailadressen bij (geen namen, adressen of andere details) en we gebruiken die gegevens voor niks anders.
    Op elke mailing of nieuwsbrief die je van ons krijgt, vind je onderaan een linkje om makkelijk uit te schrijven mocht je dat willen.

  • Wij geven je gegevens nooit aan iemand anders door.
  • Voor alle gegevens hebben wij ook een verantwoordelijke en een verwerker aangeduid.

  • Wij bezorgen je graag alle details en gegevens op aanvraag.

  • Onze website gebruikt geen cookies.

  • Op onze fotopagina staan ook heel wat foto’s. Mogelijk sta jij er ook bij! Mocht je daar niet blij mee zijn, contacteer ons en dan verwijderen we de foto.

Je kan met ons contact opnemen via info@kleinantwerpen.be of het contactformulier gebruiken.
Mocht je niet akkoord gaan met ons privacybeleid, kan je klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit.

Klik hier voor een kaart van de wijk in Google Maps.

Klik hier voor het lemma over Klein Antwerpen op Wikipedia.


Print pagePDF pageEmail page