vergaderingen 2008

Verslag Open Vergadering van dinsdag 4 november 2008

Agenda:

– Buurt aan de Beurt
– Steegje Mechelsesteenweg
– Vuil in/uit de stad
– Kerstmarktje
– Verkeerssituatie
– Lampionnentocht

Buurt aan de Beurt
Tijdens de eerste week van december worden enkele straten van onze wijk grondig onder handen genomen. Het wordt een Grote Kuis van de Van Noortstraat, Jacob Jordaensstraat, Memlingstraat, Edelinckstraat, Bexstraat, Rembrandtstraat, A.Van Dijckstraat en de Consciencestraat.
Dit initiatief van de stad wordt georganiseerd door de Buurtregisseur Luc Willems.
Het heeft als doel de kwaliteit van de openbare wegen te verbeteren.
In de Memlingstraat komt de KGA-wagen staan en iedere bewoner kan zijn groot huisvuil die dagen op de stoep zetten. Het zal dagelijks worden opgehaald.
Stoepen en straten zullen grondig gepoetst worden. Straatverlichting en naamborden worden nagekeken en zo nodig vervangen. De huizen worden gecontroleerd op huisnummers, keldergaten en ramen. De eigenaars zullen gevraagd worden hierbij actief te helpen.
Op woensdagavond 26 november in Elcker-Ik zal een informatiebijeenkomst gehouden worden. Hierbij zullen de buurtregisseur, de groep Manus (poetsers), de buurtwachters en enkelen van het wijkcomité aanwezig zijn.
Iedere bewoner van die aangesproken straten krijgt nog een schriftelijke uitnodiging met daarbij een waardebon voor een drankje en een borstel welke tijdens die vergadering kan bekomen worden.

Steegje Mechelsesteenweg
We plannen voor de komende Lentepoets een grondige opkuis van het steegje tussen de Mechelsesteenweg en de Sint Vincentiuskliniek. Dit is een servitudeweg.
We zoeken ook een oplossing voor de overlast van wandelaars/vervuilers (er worden dagelijks hondendrollen, blikjes maar ook spuiten gevonden).
Hiervoor, en voor de eventuele verfraaiing, hebben we inspraak, steun en ook daadwerkelijke hulp nodig van de bewoners. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Vuil in/uit de stad
De laatste tijd hebben we in onze wijk weer meer last van hondendrollen op de stoepen.De politie geeft hier extra aandacht aan maar ook van ons als wijkbewoners wordt gevraagd om eventuele ‘daders’ op hun verantwoordelijkheid te wijzen.
Als alle hondenbezitters voor zichzelf hier de nodige voorzorgen nemen zijn we al een hele stap verder.
De affiches “Wij willen het vuil uit de stad” zijn besteld en zullen een van de volgende weken kunnen bedeeld worden.

Kerstmarktje
Zondag 21 december tussen 12u en 17u op ons Pleintje van de Verdraagzaamheid.
Een achttal tentjes zullen, versierd, in een ronde staan.
Klein Antwerpen met warme drank, kleine geschenkjes en tweedehandsboeken
Een boekhandelaar met kerst- en andere lectuur
Een boekbindster, een kalligrafe….Er zal een tentje staan met kerstgroen
Verder zijn er de infostandjes van Buurt aan de Beurt en de joodse Chabat-beweging.
De verantwoordelijken van het Paul Van Ostayenhuis zullen hun publicaties tonen.
En…Er zal aangepaste muziek te horen zijn.
De versierde kerstbomen zullen het geheel sfeervol houden.
Voor de geïnteresseerden in de historie en gebruik van de Chanoukakandelaar verwijzen we naar Elcker-Ik in de Breughelstraat.

Verkeerssituatie
Het betreft hoek/kruising Sint Thomasstraat, Sint Vincentiusstraat en Haringrodestraat.
Het verkeer is zodanig geregeld dat de auto’s moeten vertragen…Goed maar de voetpaden zijn erg smal en op sommige plaatsen onduidelijk.
Er wordt gewerkt aan een petitie om een herziening van dit verkeersplan te bekomen.

Lampionnentocht
Enkele vrijwilligers zijn volop bezig met de voorbereiding van een kinderwandeltocht door enkele straten van onze wijk. Deze zal doorgaan op zaterdag 7 februari ‘09

Verslag: Marleen

Noteer alvast in uw agenda
Woensdag 26 november infovergadering Buurt aan de Beurt
Dinsdag 2 december open vergadering Klein Antwerpen
Zondag 21 december kerstmarktje op ons pleintje
Dinsdag 6 januari open vergadering Klein Antwerpen
Zondag 11 januari nieuwjaarsdrink in Elcker-Ik
Zaterdag 7 februari lampionnentocht door de wijk

Verslag vergadering van dinsdag 21 oktober ‘08

Wijkfeest
Ons 7e wijkfeest is uitgeregend maar was, ondanks de nattigheid, gezellig.
Iedereen zat ‘knus’ dicht bij elkaar in de Breughelstraat.
De Rommelmarkt viel voor het overgrote deel gewoon weg. Enkele vasthouders stonden er toch, meestal vlak bij hun eigen voordeur.
“Boek in z’n Hemd”, binnen in Elcker-Ik, kende een groot succes.

Steegje
De servitudeweg tussen de Mechelsesteenweg en de Sint Vincentiuskliniek heeft de laatste jaren veel last van vervuiling door wandelaars.
We zoeken naar een oplossing voor deze overlast.
We plannen om tijdens de Poetsdag van volgend voorjaar dit steegje grondig onder handen te nemen.
Ieder die een uitgang heeft aan het steegje of hulp kan bieden wordt hierbij uitgenodigd.

Reuzen
Onze reuzen Wannes van Klein-Antwerpen, Germaine van Ganzeveer en hun hond Scharminkel hebben een agenda. Deze is nog niet helemaal ingevuld maar enkele data kennen we al wel:
21 maart ’09 Seminiviering Grote Markt Antwerpen
5 september Reuzenstoet Deurne
4 oktober Wijkfeest Klein Antwerpen

Verkeerssituatie
Hoek/kruising Sint Thomasstraat, Sint Vincentiusstraat en Haringrodestraat….
Soms is het daar echt gevaarlijk, vooral voor voetgangers en fietsers.
Er moet, dringend, een verkeersdeskundige ter plaatse gevraagd worden.
Er dient ook gekeken naar de plaats van de glascontainer en plet voor bomen.
Best zorgen we zelf voor voldoende aandacht van de buurtbewoners en de stadsdiensten.
Dit kan door middel van een petitie.
Hier wordt aan gewerkt.

Kerstmarktje
Zondag 21 december op ons Pleintje van de Verdraagzaamheid en dit vanaf 12uur.
Het pleintje zal verlicht en versierd zijn. De kerstbomen zien we al enkele weken eerder.
Een achttal witte tentjes zullen, versierd, in een ronde staan.
Elk zal een verrassing, een informatie en koopjes bevatten.
Wij, van het wijkcomité, zullen er zijn met warme drank en hapjes.
De joodse Chabat-gemeenschap is er ook bij.
De Chanoukakandelaar wordt in Elcker-Ik opgesteld en die dag feestelijk aangestoken.
Bezoekers kunnen door een fototentoonstelling het gebruik van deze rituele kandelaar leren kennen.

Verslag: Marleen

Verslag Open Vergadering van dinsdag 1 april 2008

Agenda:
Muziek in het park
Lentepoets en Geveltuintjes
Burenda
Eetmarkt
Wijkfeest
Laad en Loszone
Politie
Buurt aan de Beurt
Sponsoring

Muziek in het park Zondag 31 mei
Zaterdag zal het standbeeld “Verstraeten” gereinigd worden…
Zondag is het muziekfeest en zullen de artistieke potloden vertoond staan.
Een mobiel podium, tafels en stoelen worden in de loop van de ochtend gebracht. Daar zorgt de stad voor.
Wij zorgen voor drank wat tegen zeer democratische prijzen zal verkocht worden.
Een infostandje van Klein Antwerpen komt er natuurlijk ook bij.

Programma:
13u fanfaremuziek
14u verkoop van de versierde reuzenpotloden
15u fanfaremuziek
16u verdere verkoop van de reuzenpotloden
17u sluiting

Lentepoets en Geveltuintjes Zaterdag 26 april
Samen met de andere Antwerpse wijken organiseren we de jaarlijkse poetsdag.
Wij zullen die dag ook enkele geveltuintjes planten. Hiervoor heeft men zich moeten inschrijven. De planten worden betaald door Opsinjoren en de dienst Manus helpt bij het installeren. De ‘eigenaars’ van het tegeltuintje zijn verantwoordelijk voor de verzorging.
Wij hopen dat we dit jaar vele mensen op straat zien met borstel en poetsgerief om samen met ons de straten een proper uitzicht te geven.

Burendag Dinsdag 27 mei
Hiervoor is geen voorbereiding of aanvraag nodig.
Wie wil kan gewoon een stoel op de stoep zetten en er samen met de buren een gezellig onderonsje van maken.
Het weer zal die namiddag en avond de grote animator of spelbreker zijn.

Eetmarkt Zondag 15 juni
De Antwerpen dienst Stedelijk Wijkoverleg organiseert in het Lyceum aan de Hertoginstraat een internationaal eetfestijn. Verschillende groepen zullen hun traditioneel gerecht serveren.
Wij doen, als wijkvereniging, natuurlijk ook mee.
Wij zorgen voor een typisch Antwerps gerecht wat koud kan gegeten worden:
Vleesbrood en Kriekjes. Brood en Antwerps bier kan hierbij worden gegeven.

Wijkfeest Zondag 5 oktober
De aanvraag om tram 8 enkele uren om te leiden is verstuurd. Nu is het nog wachten op het antwoord. Het doorrijden van de tram zorgt altijd voor moeilijkheden en is soms gevaarlijk.
Bij andere festiviteiten, in andere wijken, is het gelukt de hoofdstraat enkele uren totaal verkeersvrij te houden…waarom bij ons dan niet?
Het thema van het komende wijkfeest is “Volksspelen”.
Met de nadruk op kinderspelen willen we iedereen de kans geven oude spelen en straatspelen te kennen en te beleven. Zo denken we aan zakkenlopen, steltlopen, sjoelbakken, knikkeren, bikkelen, krijttekeningen….een groot schaakbord? En nog veel meer.
We zoeken mensen en diensten die ons hier bij kunnen helpen met materiaal, uitleg en misschien ook daadwerkelijk.
Muziek op een wijkfeest is een must…daar wordt aan gewerkt.

Politie
Omdat er weer meer klachten komen over seksuele intimidatie in het stadspark is de politiecontrole versterkt. Ook overdag zal de politieaanwezigheid in en rond het park…en in onze wijk…vergroot worden.

Buurt aan de beurt
Een deel van onze wijk, deze maal tussen de Bexstraat en de Breughelstraat, is aan de beurt voor een grote opkuis en controle.
Alle bewoners van de opgegeven straten zullen verwittigd worden. Zij mogen, op een bepaalde dag, alle groot huisvuil en braakgoed buiten zetten. Het wordt zo een grote opruimdag.
Vanuit de dienst wordt alle openbaar meubilair nagekeken en zo nodig hersteld of vervangen. Stoepen, gevels, straatverlichting en groen…alles wordt gecontroleerd en met de bewoners besproken. Ter afsluiting van deze poetsbeurt organiseert de dienst ook een gezellig samenzijn met de bewoners van deze straten.
Luc Willems, onze buurtregisseur, was enkele weken geleden bij ons op een vergadering.
Enkele zaken die hem aangegeven werden zijn al hersteld of besteld.
Zo heeft men de ontbrekende bomen in de Jacob Jordaensstraat komen planten en zijn de stoepen in de Lange Leemstraat hersteld.
We kregen het vuilbakje, verkeerdelijk aan de KNAL geplaatst, op ons pleintje zoals het eerder aangevraagd was.
De reparatie van de glascontainer van ons Pleintje van de Verdraagzaamheid is moeilijker.
De constructie is foutief en niet zo gemakkelijk te veranderen.

Sponsoring
Om de kosten te dekken opteerden we voor slechts twee krantjes per jaar in plaats van vier.
En toch hebben we hiervoor geld nodig. Een oplage komt ongeveer op € 300,-.
Een van de komende weken zullen we weer ‘op ronde’ gaan met de vraag naar sponsoring.
Men dient een digitaal logo te geven (sommige winkels deden dit al eerder) om een mooi resultaat te kunnen bekomen in de krant.

Noteer alvast in uw agenda:
Zaterdag 26 april Lentepoets en Geveltuintjes
Dinsdag 6 mei Open Vergadering in Elcker-Ik om 20u
Dinsdag 27 mei Burendag
Zondag 1 juni Muziek en Reuzenpotloden in het Stadspark
Dinsdag 3 juni Open Vergadering in Elcker-Ik om 20u
Zondag 15 juni Internationale Eetmarkt in het Lyceum
Zondag 5 oktober Wijkfeest!

Verslag: Marleen Gijsel

Verslag Open Vergadering dinsdag 5 februari ‘08

Agenda:
Parkeerproblemen
Sluikstort en Propere straten
Buurtregisseur
Lentepoets en Tegeltuintjes
Overkoepelend Wijkorgaan
Stadsparkevenement
Onze wijk, onze stad, onze toekomst

Parkeerproblemen
De parkeerproblemen welke wij, als wijkbewoners, ondervinden worden dikwijls veroorzaakt door de langparkeerders van de verschillende scholen. Vooral ’s avonds is het moeilijk een plaatsje bij huis te vinden.
Wanneer je ’s avonds met een klacht naar de verkeerspolitie belt krijg je ook dikwijls de reactie dat er geen politie vrij is om langs te komen om foutparkeerders te beboeten.
Wanneer de studenten van de avondscholen enkele malen een boete achter hun ruitenwisser vinden zullen zij misschien beginnen nadenken en gebruik maken van het openbaar vervoer.
De regels van betaald parkeren zijn sterk wisselend van straat tot straat en daardoor ook verwarrend.
Wij kunnen (en zullen) als Klein Antwerpen voor de straten rond deze scholen een verlenging van betalend parkeren aanvragen…tot 22u bijvoorbeeld. Dat maakt het de studenten moeilijker hun wagen lukraak te stallen en geeft de bewoners, met hun kaart, de kans vlak bij huis te parkeren.
Wat wij niet wisten:
Je moet 5 meter voor het zebrapad autovrij houden…niet er na…om het zicht op de overstekende voetganger te behouden.
Vanuit het bestuursakkoord van de stad Antwerpen is er beslist om 1 avond per maand een open vergadering te organiseren. Iedereen is er dus ook welkom.
Elke eerste maandag, om 19,30u in zaal Rubens aan Berchem-station.
De thema’s worden vermeld in Den Antwerpenaar en op het web.

Sluikstort en Propere straten
Het is de laatste maanden echt verbeterd…de straten ogen netter en minder slordig.
Er zijn meer Witte Tornado-mensen en er wordt strenger opgetreden.
Maar toch…bij sluikstort en achtergelaten vuilnis…0800 93511
De Witte Tornado’s krijgen ook stilaan meer voeling met”hun wijk”, meer positieve respons van de buurtbewoners en meer verantwoordelijkheid. Vaak zijn ze ook een contactpunt voor kleine wrevels.

Buurtregisseur
Sinds 6 januari ’08 werkt Luc Willems voor de wijken Haringrode/Zurenborg/Klein Antwerpen.
Zijn kantoor is in de Van Immerseelstraat.
Een buurtregisseur zorgt dat de verschillende stadsdiensten zoveel mogelijk op elkaar inspelen en minder naast elkaar werken…Door deze diensten regelmatig bijeen te brengen zorgt hij dat ze elkaar kennen, elkaars regio en werking kennen en meer samenwerken.

Lentepoets en Tegel/Geveltuintjes
Zaterdag, 26 april, tijdens de Antwerpse Lentepoets, regelen en planten we ook tegeltuintjes.
Hiervoor moeten de mensen zich voor half maart inschrijven en zorgen wij, als wijkvereniging, voor de planten, de aarde en de mankracht.
De ingeschreven buurtbewoners moeten dan verder de verantwoordelijkheid voor de verzorging op zich nemen…met een soort van contract dus officieel en gekend.
De stoep moet wel minimun 1,50m breed zijn. Mensen uit de Sterstraat en de Korte Leemstraat kunnen dus niet meedoen.
Vanuit Opsinjoren krijgen we financiële steun en de mensen van Manus komen ons daadwerkelijk helpen bij het planten.
Bij het inschrijvingsformulier…komt nog in de bus…kan men de keuze van de plant aanduiden en zich inschrijven. Dit moet wel voor half maart bij ons ingeleverd worden.

Overkoepelend wijkorgaan
Bedoeld om als een soort ‘vakbond’ te werken voor en met de vele vrijwilligers die in de buurtwerking actief zijn. Elkaar hulp en steun geven, informatie uitwisselen…
Het idee van een overkoepeling is geopperd tijdens een van de avonden van “Antwerpen aan het Woord”.
Volgende vergadering: woensdag 6 maart ’08 om 20u in Elcker-Ik (Breughelstraat).

Stadsparkevenement
Zondag 1 juni ’08 onder de naam Parkmuziek
De eerste datum, 25 mei, werd verlaten omdat dan het Noorderpark feestelijk wordt ingehuldigd.
Wat doen we?
een standbeeld reinigen
muziekgroepen laten spelen
reuzenpotloden per opbod verkopen
drank en hapjes aanbieden
In navolging van de fantastische Tulpenverkoop (nog niet zo heel lang geleden)en deze palen, omgetoverd tot reuzenpotloden eerst tentoon te stellen, vestigen we de aandacht op onze wijk en op de samenhorigheid er van.
Er zijn 65 weipalen besteld en deze zullen versierd worden door plaatselijke kunstenaars en vele leerlingen/studenten van de omliggende scholen.
Verdere informatie volgt nog.

Onze wijk, onze stad, in de toekomst
Buiten het wijkcomité hebben we een subgroep die zich bezighoudt met het bestuderen van de huizen en straten in onze wijk. Zij maken hier een verslag van voor ons maar vooral voor de betreffende stadsdiensten en verantwoordelijken.
Het nieuwe verkeercirculatieplan is minder gunstig voor onze wijk.
Vanuit deze subgroep is al een bezwaarschrift verstuurd.
In Berchem zijn er verschillende veranderingen aangebracht wat natuurlijk zijn gevolgen heeft naar Antwerpen toe. Daardoor moeten hier ook weer aanpassingen gebeuren.
Er zijn al enkele rijrichtingen verwisseld.
Het Masterplan voor ons Stadspark:
Het water in de vijver stijgt stilaan…door de regen?
Dat grondwater komt niet van Het Schijn zoals we altijd al dachten maar vanuit de Zilverbeek in Berchem. De vereniging Natuurpunt vond een oud grondwaterplan waarop dit duidelijk te zien is.
Een andere reden voor het verlies van vijverwater is dat er hier op verschillende plaatsen lang en diep grondwater wordt opgepompt.
Aan het Militair Hospitaal pompt men het vuile water op wat afkomstig is van de TGV en stoort zo de loop van het water wat in de richting van ons stadspark loopt.
Gebouwen in de onmiddellijke omgeving van het park…
De nieuw aangelegde Leien, de Tunnels en de Ondergrondse Parking aan de Nationale Bank…
De grond wordt droog en zakt ineen, wordt een harde koek en zakt dieper…
Men verplicht aannemers nog altijd niet te “hermalen”…
Na de werken aan de Leien merkte men dat het plan om het regenwater naar het park te leiden (er is nu gescheiden riolering) verkeerd loopt…Het water loopt in de richting van het nieuwe gerechtshof!
Als er een andere leiding wordt aangebracht moet men ook een filtersysteem maken om het zout en andere zaken te weren.
En…als de bomen van het park niet snel voldoende water krijgen zijn we ze kwijt!
En dan hebben we nog de vele kleine werken die niet gedaan worden en ons park een slordig uitzicht geven:
banken herstellen/vernieuwen
vuilbakjes bijzetten/vernieuwen
de paden nivelleren
de verlichtingspalen reinigen
plakkaten zetten met informatie voor wandelaars en joggers
We hebben, vanuit Klein Antwerpen, al dikwijls geschreven en vragen gesteld.

DATA:
Dinsdag 4 maart 20u Open Vergadering Elcker-Ik
Zaterdag 22 maart Seminiviering met onze reuzen
Dinsdag 1 april 20u Open Vergadering Elcker-Ik
Zaterdag 26 april Lentepoets en Geveltuintjes
Dinsdag 5 mei 20u Open Vergadering Elcker-Ik
Zondag 18 mei Reuzenstoet in Beveren
Zondag 1 juni StadsparkmuziekDinsdag 3 juni 20u Open Vergadering Elcker-Ik
Zondag 5 oktober Wijkfeest
Zondag 14 december Kerstmarktje op het Pleintje

Verslag: Marleen Gijsel

Vergadering van december 2007

Mevrouw Chris Anseeuw, voorzitster van het Districtcollege van onze stad hier was op deze samenkomst aanwezig. Zij besprak met ons enkele vooraf besproken punten. Spijtig dat er, buiten de vaste ploeg van het kleine wijkcomité niemand van de wijkbewoners aanwezig was. Toch horen we regelmatig mensen zeggen dat ze graag naar de open vergaderingen willen komen.
Daarom nog eens deze oproep: elke eerste dinsdag van de maand is het Open Vergadering waarbij iedereen welkom is.

Voetpaden Lange Leemstraat
Deze voetpaden verkeren in slechte staat. Vooral de bulldozers en zware kranen welke bij de werken aan de tramsporen op de stoepranden stonden zijn hier de oorzaak van. De aannemer, aangesteld door De Lijn, heeft nagelaten na de werkzaamheden de voetpaden degelijk te herstellen.
De technische dienst werd door onze districtvoorzitster hiervan al op de hoogte gesteld. Het zal wel een heel werk en tijd vragen om deze noodzakelijke herstellingen te berekenen, te plannen en dan ook nog uit te voeren.

Vuilbakjes
De nieuwe vuilbakjes vertonen fouten aan het slot waardoor het grootste deel al stuk is en moeilijk kan hersteld worden. Een van die bakjes staat op een verkeerde plaats. Wij vroegen een tweede vuilbakje op het pleintje te plaatsen maar nu staat er een bij winkel KNAL in de Lange Leemstraat en is daar eerder een storend element. Ondanks ons herhaaldelijk vragen werd er nog niets aan gedaan om dit bakje te verplaatsen.
Wat de constructie van het slot betreft heeft men bij de nieuwe bestelling al aan veranderingen/verbeteringen gedacht. Het verplaatsen van dat storende vuilbakje zal niet voor een van deze weken zijn…er is een wachtlijst voor plaatsingen.

Ankerpunten voor een tent op ons pleintje
Een jaar geleden vroegen wij naar ankerpunten om een grote tent stevig te kunnen plaatsen zodat we ook bij hevige zon en regen kunnen feesten.

We kregen al eerder een fiat vanuit het district en men nam daar al contact op met de bevoegde technische dienst. Duimen dat we ze hebben tegen de zomer!

Verkiezingspanelen
Naar de volgende verkiezingsperiode vragen wij om ons kleine pleintje niet meer te laten ontsieren door die grote verkiezingspanelen. Liefst zien wij ze op een veel veiliger plaats staan, aan de Belgiëlei misschien…
Mevrouw Anseeuw zoekt uit wie hiervoor bevoegd is en geeft onze opmerking door.

BIN-borden
Men plaatste Bin-borden in de Sint Vincentiusstraat en de Lange Leemstraat. Wij kregen hier echter nog geen officiële uitleg over.
Het betreft contactpunten waarmee men bij onraad kan bellen en zo wordt er een kettingreactie gevormd. Deze manier van werken verhoogt de veiligheid in de buurt.
Het gaat telkens over 1 bepaalde zone en de borden worden aan de rand van die zone geplaatst. De winkeliers van de Mechelsesteenweg regelden zo een ketting…en bij ons?
Het systeem startte enkele jaren geleden in Engeland en kent daar veel succes.
Mensen waarschuwen elkaar bij onraad en misdrijf waardoor de daders snel gevat of ontraden worden. Het is waarschijnlijk ook hier een goed idee/systeem, als het degelijk uitgelegd is.
Bij ons, wijk Klein Antwerpen, is de winkeliersvereniging pas gestart. Op een van de volgende vergaderingen van deze vereniging kan men de Bin-borden bespreken.
Politieverantwoordelijke in onze en omliggende wijken is Vic Van Rompay.

Varkensruggen
Wij vroegen om de parkeerruimte in de Breughelstraat aan te duiden met witte lijnen in plaats van met deze donkergrijze blokken om de vrachtwagens de kans te geven fatsoenlijk te parkeren, de voorziene plaats is nu veel te smal. Wij vragen om de gehandicaptenplaats in dezelfde tijd en moeite te herschilderen zodat deze duidelijker aangeduid is.
De verleiding, voor de andere automobilisten, is met het systeem van witte lijnen wel groter om op de verboden plaats te parkeren…De vraag wordt op een van de volgende districtvergaderingen besproken.

Verkeersdrempels
Wij vroegen informatie over hoe en bij welke dienst we verkeersdrempels kunnen aanvragen. Vooral in de Breughelstraat en de Consciencestraat horen en zien we gevaarlijke snelheidsduivels.
Mevrouw Chris Anseeuw toonde ons een heel duidelijk plan (van 2004 weliswaar).
Fietsstallingen, bomen en groen zijn op cruciale plaatsen voorzien en ook verkeersdrempels zagen we aangeduid.
Het is echt mooi om te zien wat er allemaal gepland is en wordt. Spijtig dat de coördinatie van de werken niet altijd even goed lukt.

Wijkcirculatieplan
Voor de wijk Haringrode is zo een plan al geregeld maar hierbij zijn ook enkele kleine implicaties voor Klein Antwerpen voorzien.
De informatieavond is gepland voor maandag 17 december en er volgen nog officiële uitnodigingen.
Het huidige plan wordt eenvoudiger dan het oorspronkelijke maar de cruciale ingrepen blijven en de verkeersveiligheid zal er op vooruitgaan.

Blindensignalisatie
Wij vroegen hoe en bij wie we deze verkeerssignalisatie moeten aanvragen. Een aantal trajecten krijgt hierin voorrang maar in hoeverre men er mee bezig is en of er in de Lange Leemstraat zulke “klikkers” kunnen komen weet mevrouw Anseeuw niet. De vraag wordt wel besproken.

“Buurt in zicht”
Bij dit initiatief en organisatie toont men de mooie en speciale huizen van de wijk.Hierdoor promoot men de buurt. Meestal wordt dit gedaan, georganiseerd door de stad, bij “achterstandswijken”. Is het mogelijk om dit concept hier ook toe te passen? We wachten liever niet tot wij hier ook een “achterstandswijk” hebben.
Een dergelijke promotiewandeling kunnen wij, als wijkcomité, ook zelf organiseren maar deze dienst heeft de nodige kennis, bevoegdheden en financiële/praktische mogelijkheden waar wij enkel van kunnen dromen.

Geveltuintjes

Tijdens de Lentepoets van Zaterdag 19 april ’08 willen we geveltuintjes planten bij de wijkbewoners die zich hiervoor inschrijven. Volgens de geldende regels moeten de stoepen dan wel minstens 1,50m zijn (enkele de Sint Jozefstraat en de Sterstraat kunnen zo niet meedoen) en moet per straat een verantwoordelijke opgegeven worden. Dit kan geen probleem zijn. We vragen aan het district praktische steun door voor helpers te zorgen via de dienst Manus.
Wijzelf zorgen dat ATV aandacht heeft voor ons project…en natuurlijk de wijkbewoners zelf.
Onze vraag werd al eerder doorgegeven aan de bevoegde diensten.

Stadspark
We somden de problemen nog een op welke we graag snel opgelost zien en wat ook zonder al te veel kosten en moeite kan gebeuren:
reiniging en nazicht van de verlichting aan de wandelpaden
onderhoud paden, banken en vuilbakjes
infopanelen voor wandelaars en joggers
drinkfonteintjes aan de toch lekkende waterkranen
cafétaria overdag ook open met terras richting speelterrein
Het Masterplan wordt in 2008 opgemaakt en in de loop van ‘09/’10 geregeld. De opmerkingen en vragen van de naburige wijken zijn in het plan opgenomen. Het is wel nog niet duidelijk hoe het zal uitgevoerd worden. Via een schrijven wordt het Plan uitgelegd aan de buurtbewoners en later volgt er een informatieavond.
Half januari’08 gaat men de helling vlakker maken en gras zaaien.
Wij vragen om ook uit te zoeken wie de eigenaar is van de bunkers is het park en wie er gebruik van maakt. Wat zit er eigenlijk in die bunkers?

Stadsparkevenement
Dit is een organisatie van Wijkcomité Klein Antwerpen op zondag 25 mei ’08:
ontmoeting verschillende brassbands en fanfares
openbare verkoop “potloden” (houten palen, beschilderd door artiesten en anderen)
We trekken zo de aandacht op het park en op de wijk
We vragen hier wel sponsoring voor, onze kas is zo goed als leeg

Blinde muur
In de Conciencestraat werd een huis afgebroken waardoor er nu een grote blinde muur is.
Mag die beschilderd worden, met mooie graffiti of als een nepgevel? Zo deed men het eerder al in de Pelikaanstraat. We kunnen er een heuse activiteit van maken en een artiest het werk laten klaren. Een mooie en kleurrijke muur maakt de buurt vrolijker.
Onze vraag zal besproken worden en we krijgen snel antwoord.

Buurtregisseur

Voor onze wijk wordt dit, vanaf januari 2008, Luc Willems.Een “buurtregisseur” zorgt dat de verschillende stadsdiensten zoveel mogelijk op elkaar inspelen en minder naast elkaar werken. Hij/zij werkt achter de schermen. Een van de acties die zij organiseren is: “Buurt aan de beurt”. Hierbij wordt een bepaalde buurt gedurende een omlijnde periode volledig gereinigd. Vuil, afval, grootvuil kan dan ook buiten gezet worden. Tijdens een buurtvergadering worden de pijnpunten en andere besproken en opgelost. De actie wordt afgesloten met een feestje. Iets voor onze wijk?

Overlast op ons Pleintje van de Verdraagzaamheid
Het zijn niet alleen de luidruchtige en soms dronken mensen die voor overlast zorgen. Het zijn ook de passanten en bewoners die de weg naar de vuilbakjes blijkbaar niet vinden.
We planden al lang een contact met de verschillende schooldirecties maar zijn hier nog niet mee begonnen (jong geleerd is oud gedaan?). We vragen een ruggesteuntje aan het district. Misschien iets voor die buurtregisseur?

Kapot straatlicht
Soms staan lampen, zeker die van de lage paaltjes, maanden lang stuk te wezen. Dit ondanks onze bemerkingen bij de bevoegde diensten. Als we ze zelf herstellen, wat vlugger en goedkoper is, begaan we een overtreding.
Nog eens doorgeven aan de bevoegde dienst…

Jumelage
De schepen van Cultuur van Maastricht, Jean Jacobs, was heel enthousiast over onze organisatie van het wijkfeest en vooral van “Boek in z’n Hemd’. Hij wil dit laatste ook overbrengen naar Maastricht. Zij organiseren een wijkfeest in mei ’08. Hierbij worden wij niet alleen uitgenodigd maar gevraagd actief deel te nemen.
Hierover later meer.

Reuzenstoeten
De stoeten van Deurne op 28 december ’07 worden georganiseerd door Antwerpen Open en District Deurne. Onze reuzen Wannes en Germaine worden enkele dagen voordien opgehaald en later teruggebracht. Dit vervoer wordt geregeld en betaald door het district Deurne.
We moeten toch eens overwegen of we dezelfde vraag niet kunnen stellen aan onze eigen stad en anders aan een van de wijkbewoners… De reuzenstoet van Beveren op 18 mei ’08 nodigde Wannes en Germaine uit. Wij antwoordden daar positief op. Iedereen welkom!

Fonkeltocht
Deze kinder-carnavaltocht gaat door op zaterdag 16 februari ’08. De lampions worden door de kinderen/ouders zelf gemaakt. De kinderen zullen verkleed zijn. De stoet vertrekt in de vroege avond en loopt door enkele straten. Er zijn rustpunten voorzien met warme drank en toiletmogelijkheid.
Klassieke verantwoordelijken/organisatoren: De Heksen

Data reeds in te schrijven:
Vrijdag 28 december Wintervuur met stoeten in Deurne
Zondag 6 januari Nieuwjaarsdrink op ons Pleintje
Dinsdag 8 januari Open Vergadering
Dinsdag 5 februari Open Vergadering
Zaterdag 16 februari Fonkeltocht voor kinderen
Zaterdag 19 april Lentepoets met Geveltuintjes
Zondag 18 mei Reuzenstoet in Beveren
Zondag 25 mei Stadsparkevenement
Zondag 5 oktober Wijkfeest

Verslag: Marleen


Print pagePDF pageEmail page