overzicht 2009

Wat deed Klein Antwerpen in 2009?

De nieuwjaarsreceptie vond plaats in onze “buurtfoyer”, in Huis Elcker-Ik in de Breughelstraat, op zondagnamiddag 11 januari.
Het was een gezellige en lekkere bijeenkomst. Alleen kenden nog te weinig wijkbewoners de weg naar onze buurtfoyer en was de opkomst niet zoals verwacht.

De Fonkeltocht, een wandeling voor klein en groot met een heuse verteller aan kop, ging door op zaterdag 7 februari. Stipt om 17u15 vertrok de grote groep ongeduldige kinderen aan Elcker-Ik begeleid door enkele volwassenen en de reuzenhond Scharminkel.
Vele van hen waren mooi verkleed en hadden een kleine lampion bij.
Halfweg de tocht…in het Stadspark…was er tijd voor warme chocolademelk en een meer uitgebreid verhaal. Terug aan de start wachtte hen soep, snoep, spel en gezellig vertier.
Voor de ingeschreven ouders was er kaas, brood, wijn en gezelligheid.

Poppenspel Semini heeft nu zijn vaste stek in Elcker-Ik met de steun en medewerking van de wijkvereniging. Op vrijdagavond 22 februari gaven ze hun eerste opvoering. De opkomst en de reacties waren zeer belovend voor de volgende optredens.

Sinds september 2008 hebben wij, als wijk Klein Antwerpen, een jumelage met de wijk Kunstkwartier te Maastricht. Wij worden hierdoor op hun activiteiten uitgenodigd en doen dit vice versa.
Begin april is Christiaan hen enkele dagen gaan helpen bij het maken van hun reus “Pike Dassen”. Deze reuzenpop is geïnspireerd op een toenmalige poppenspeler aldaar.

De Lentepoets van Klein Antwerpen. Jaarlijks doen wij mee met de door Opsinjoren georganiseerde algemene poetsdag. Dit keer ging het door op zaterdag 18 april en kreeg het steegje tussen de Sint-Vincentiusstraat en de Mechelsesteenweg extra aandacht.

Parkfeest. Als tandem met de vereniging “Kom op tegen Kanker” organiseerden wij op zondag 26 april in het stadspark een kunstveiling, met in de rand verschillende verkoopstandjes.
Ondanks het vochtige weer werd het een heel gezellig samenzijn en kwamen mensen van alle kanten kijken. Die ochtend ook werd de bronzen buste van Wannes Van de Velde heringehuldigd aan de gevel van onze buurtfoyer in Huis Elcker-Ik in de Breughelstraat. Het voorlopige polyester beeld werd geveild ten voordele van “Kom op tegen Kanker”.

De twee stadswandelingen, die met het oog op die bepaalde dag waren opgemaakt, zijn gratis te downloaden op onze website www.kleinantwerpen.be

Buurtcongres in Maastricht. Onze voorzitter en ondervoorzitter waren door de verantwoordelijken van Kunstkwartier uitgenodigd om tijdens een  congres, op 9 mei, te vertellen hoe wij hier als wijkvereniging werken. Deze eer kon niet opzij gelegd worden en het is voor beide kanten een vruchtbare dag geworden.

Een kleine delegatie van onze wijkvereniging  was aanwezig op het evenement “Kunst in de wijk” van de wijk Kunstkwartier te Maastricht tijdens het weekend 6-7 juni.

Het Madonnabeeld “Onze Lieve Vrouw Medeverlosseres” aan de hoek Lange Leemstraat/Korte Leemstraat is in restauratie genomen op initiatief van en met medewerking van de wijkvereniging. Doordat vele mensen gul op onze vraag naar sponsoring ingingen kon het snel aanvangen. De hele zomer lang zagen wij op die plaats een groen gordijn en konden nieuwsgierigen naar beweging van onbekenden kijken. Het was (en is) de moeite waard.

Bibliofoire” kregen onze kleine boekenmarktjes als naam. Ze hadden als standplaats het “Pleintje van de Verdraagzaamheid”/nu “Verdraagzaamheidsplein”. De eerste keer, op 20 juni, mocht niet doorgaan omdat de hevige wind de tenten gewoon vloerde. Op 18 juli  kende het initiatief succes en werden vele buurtbewoners aangetrokken door de kleuren en de ietwat luidruchtige gezelligheid.
Op 20 augustus was de opkomst heel wat minder, in evenredigheid met het weer.

Lamberzinnen” was een onderdeel van “Zuiderzinnen” en ging door op de Lambermontplaats op 20 september. Er waren verschillende standjes met boeken en platen, veel muziek en poëzie. Onze tent met versnaperingen was het aanspreekpunt van de organisatie.

We hebben terug een wijkkrantje! Met de financiële steun van het District kunnen wij u nu weer een driemaandelijks krantje bezorgen. Enkele weken na het ‘bussen’ in de wijk kan u het online bekijken op onze website.

Ons jaarlijks Wijkfeest ging door op zondag 4 oktober.
De grootse rommelmarkt in de Lange Leemstraat bleek eens te meer dé trekpleister.
Om 11u hadden we een feestelijke en officiële herinhuldiging van “Ons Maria”, het gerestaureerde Madonnabeeld aan de hoek Lange Leemstraat/Korte Leemstraat.
Op een podium aan de hoek Lange Leemstraat/Sint-Jozefstraat vonden vele muzikanten een plaatsje. De Breughelstraat was als vanouds weer een Kinderstraat en ook daar was er veel jolijt en beweging.
In onze buurtfoyer kon men dan weer terecht voor poppenspel en versnaperingen.

We kregen eindelijk een officiële naam voor ons pleintje…”Verdraagzaamheidsplein”.
Er zijn twee grote naamplaten bevestigd aan de gevel van het torengebouw en twee kleinere blauwe platen sieren de verlichtingspalen.

Het Wintermarktje ging door op zaterdag 12 december.
Om het gure weer niet te moeten trotseren verlieten we ons winderig pleintje en lieten deze activiteit doorgaan in de grote zaal van Elcker-Ik. Ook nu moesten we constateren dat weinig wijkbewoners de weg kennen naar dit huis in de Breughelstraat. Kinderen waren er genoeg en zij hadden veel pret met het aanwezige knutselmateriaal.

En dan nog:
Tweewekelijkse vergaderingen op dinsdagavond in Elcker-Ik…waarvan de Open Vergadering telkens op de eerste dinsdag van de maand plaatsvindt.


Print pagePDF pageEmail page