overzicht 2013

Wat deed Klein Antwerpen in 2013?

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 20 januari in Elcker-Ik
De receptie in de Buurtfoyer was door ons georganiseerd in samenwerking met Poppenspel Semini, Kunstkoffer en het Reuzengesprek. Er was een glaasje cava en voldoende hapjes voor iedereen. Verder zorgden twee verantwoordelijken van Elcker-Ik voor de bar.
Het was een gezellige en warme bijeenkomst met interessante en plezante gesprekken tussen de verschillende aanwezigen. Net als andere jaren was er iets te weinig interesse vanuit de wijk zelf.
Maar misschien had de sneeuw en de koude hier ook iets mee te maken.

Seminifeest
Zaterdag 23 maart aan het Stadhuis
Het regende en het waaide. Echt hondenweer was het. Maar we stonden waar we moesten staan: aan de ingang van het Stadhuis op de Grote Markt. De dik aangeklede feestgangers en de kleumende bruidjes genoten van de reuzen , de muzikanten en het voor hen vreemde ‘Seminilied’.
Wij konden een beetje schuilen achter en tussen Wannes en Germaine in maar bibberden haast uit onze jassen. De weinigen onder ons die nog niet bevroren waren volgden de Seminigroep naar hun verdere feestelijkheden. De ode aan het Seminibeeldje van het Steen en verder de drink in een zaal van Sint-Andrieswijk.

Eieren na Pasen
Zondag 14 april in het Stadspark
De “Heksen van Klein Antwerpen” zorgden dit jaar voor een andere kinderactiviteit.
Paaseieren rapen was de hoofdzaak van deze namiddag. Het was geen chocolade dat wij in het gras en in de struiken verstopten maar pingpongballetjes. Deze konden nadien geruild worden voor ‘echte’ paaseieren. De Paashaas trok meer dan dertig gretige kinderen naar zich toe.
Er was gezorgd voor spelletjes zoals “olifant” en een heus bord voor ‘smijtwerk’… Voor de volwassenen was er voldoende cava en informatie.
Het was een koude maar heel gezellige namiddag die vraagt naar herhaling.

Spreekbeurt in ziekenhuis
Dinsdag 23 april sprak dokter Colemont over Darmkanker
Dokter Colemont is chirurg/internist in het Sint-Vincentiusziekenhuis.
Wij, als wijkvereniging, organiseerden de avond en vanuit het ziekenhuis werd een receptie aangeboden. De affiches ter aankondiging waren enkele weken voordien door ons bij alle apothekers in de buurt uitgedeeld. De inkom was gratis en iedereen welkom. In onze wijkkrant verscheen een lang artikel, door de arts en Paul Fantin opgesteld. De uitnodiging verscheen eveneens op onze website en facebook.
Er waren 45 aanwezigen die avond, grotendeels buurtbewoners die de oproep gelezen hadden.
Dokter Colemont gaf een begrijpelijke en interessante uiteenzetting welke een optimistische kijk gaf op de behandeling en de overlevingskansen. Bij het drankje na de spreekbeurt was er voldoende tijd en zin voor een nabespreking tussen de aanwezigen.

Lentepoets
Zaterdag 27 april op en rond ons Verdraagzaamheidspleintje
De omheiningen rond de boompjes op het plein werden verstevigd. De naamtegels kregen een extra beurt en het ganse plein werd grondig gepoetst. Het was duidelijk en pijnlijk te zien dat de tegels en de boomspiegels te lijden hebben van autobanden, zwerfvuil en hondenpoep.

De Sokkel
Zaterdag 11 mei om 11u in het Stadspark
Georganiseerd door het Middelheim-museum en de Wijkvereniging wordt twee maal per jaar een culturele invulling gegeven aan de leegstaande sokkel in de buurt van de speeltuin.
Deze keer werd het een beeld van de Italiaanse Ilaria Lupa (°1977 Milaan) die gedurende vier maanden in Antwerpen woonde en werkte aan het project “Private colloquies on a public sculpture” dat ze voor deze sokkel ontwikkelde.
Na de obligate speeches werd door ons cava en fruitsap geschonken. Voor de muzikale omlijsting hadden we de door ons zeer gewaardeerde Russische straatmuzikanten gevraagd.
Ondanks de regen was het een mooie bijeenkomst met ongewoon en ongeweten veel belangstellenden. Het beeld met de uiteindelijke naam “Moeder van India” was duidelijk besteld en aangekondigd zonder ons hierbij te betrekken. Het betrof een bestaand beeld dat door de kunstenares in marmer was nagemaakt en zwart ‘geverfd’. De speeches waren eentalig Engels en helemaal naar de hindoegemeenschap toe.
Even waren we ongerust niet voldoende fruitsap te hebben voorzien maar dit was onnodig.
Ook de muzikanten pasten zich wonderwel aan aan de muzikale voorkeur van de omstanders en aan de regen. De Indische gemeenschap dankte ons nadien voor de inbreng aan hun feest.

Naamtegels
Zondag 12 mei om 14u op het Verdraagzaamheidsplein en in KAVA
Alfons Steurs, kampioen worstelen, circusacrobaat en politieagent.
De Reuzen van Klein Antwerpen: Wannes Van Klein Antwerpen en zijn echtgenote Germaine Van Ganzeveer , hun pleegkind Lowiske en de hond Scharminkel…
Dit waren de ‘naamtegelaars’ van mei ’13.
Bekenden van Alfons Steurs waren officieel uitgenodigd en ook voor de reuzen was er voor gevolg gezorgd. We verwachtten veel meer aandacht dan de andere keren. Maar…
Ook zondagmiddag was er volop regen. Daarom was het initiatief genomen om de reuzen niet op te stellen maar de koppen in de zaal van KAVA in de Lange Leemstraat te stallen. Ook de drink ging hier door. Ondanks de nattigheid was er ongewoon veel volk aanwezig om beide naamtegels te onthullen. Een tiental familieleden en vrienden van Alfons Steurs waren er door gekomen en de reuzen van Neerwinden hadden het dubbel aantal volgers meegebracht.
Van ons District waren Lieve Stallaert en Geert Gillis aanwezig. Van deze gelegenheid werd door ons gebruik gemaakt om het probleem van de misplaatste ‘paaltjes’ en de verstokte foutparkeerders op ons plein te bespreken. Met als resultaat dat enkele dagen nadien er al een ‘verplaatsing’ kwam.

Het Boek in zijn Hemd
Zaterdag en Zondag 8 en 9 juni in de zalen en tuin van KAVA
Dit evenement was georganiseerd door een kleine groep rond Christiaan en Vera met onze medewerking wat inkom, bar, broodjes, afwas en opruim betrof.
Er waren 28 standjes voorzien voor boekbinden, papier, kalligrafie, snuisterijen, allerlei benodigdheden voor deze bedrijvigheid èn boeken.
Verschillende woordkunstenaars brachten iets van hun kunnen naar voor zoals Regine Wechsler, Vitalski, Gerda Lindekens en een studentengroep van de muziekschool MAGO.
Het was een perfect georganiseerde beurs met prima weer en wel 350 enthousiaste bezoekers.
Velen kwamen zelfs uit het ‘verre’ Nederland. De Standhouders waren tevreden over hun omzet en ontvangst, de bezoekers loofden de hele opzet. Uit alle monden kwam de vraag “Volgend jaar weer?”
Er komt een gevolg maar waar en wanneer?

Picknick met Hendrik Conscience
Zaterdag 22 juni in het Schoonselhof aan het grafmonument
Het jubileumjaar rond deze schrijver was afgelopen. Wij hebben het peterschap van het grafmonument en dit houdt in dat we niet enkel het monument dienen te onderhouden maar er tevens minstens eens per jaar een activiteit over en rond moeten organiseren.
De aankondiging van dit evenement was te vinden in onze wijkkrant, op de website en via facebook maar voor affiches hadden we geen geld. Toch hoopten we op veel belangstelling.
Jan Lampo, Vitalski en Gerda Lindekens waren gevraagd iets rond de schrijver naar voor te brengen.
Jaak Buremans had, als voorzitter “Grafzerkje” een korte wandeling met uitleg voorbereid over de personen die in de buurt begraven waren. Deze toer werd dan weer opgefleurd door enkele studenten van de woordacademie. Verder zorgden wij voor cava, fruitsap, een croissant èn voor elke aanwezige dekens en zeilen. We hadden ons voorbereid op een heuse intellectuele picknick.
Wat we niet voorzien en zeker niet gevraagd hadden was donker regenweer. Dit was er meer dan volop. Zo erg zelfs dat de tent en de dekens ons, medewerkers, niet voldoende konden beschutten.
Er kwam geen enkele bezoeker/geïnteresseerde opdagen. Die hadden het weerbericht goed begrepen.
Heel het programma werd keurig afgewerkt en wij genoten en leerden veel bij. Al bij al toch een geslaagde namiddag. We zijn nu ook goed voorbereid voor de herhaling in 2014.

Antwerps Feest
Zondag 7 juli in het Stadspark
Het betrof een heel weekend feesten met het Antwerps Stadbestuur al uitnodiger. Wij, de verschillende verenigingen, waren enkel voor zondagnamiddag gevraagd.
In eerste instantie was ons de nodige hulp/steun voor de uitgenodigde Reuzen beloofd en hierop hadden er 28 positief geantwoord. Ook zou voor elke vereniging er een tent voorzien zijn evenals de mogelijkheid tot verkoop van drank en snoep. Wij hadden daarom gezorgd voor voldoende cava en frisdrank met versnapering buiten de gewone informatiefolders en krantjes.
Een tweede schrijven van de organisator, een door de stad aangestelde firma, schrapte die verkoop.
Hierdoor trokken verschillende reuzenverenigingen zich terug.
Bij aankomst in het stadspark, met onze vier reuzen die er een ‘korte’ wandeling Sint-Jozefstraat-Stadspark voor over hadden, bleek nog minder van het beloofde aanwezig.
Geen tent te zien en pas na een strenge discussie voorzitter/organisator kwam er een tafel met bank.
De zon had zich gelukkig wel aan haar woord gehouden en hoe…het was een uitgebreid zonneweekend. Overal in het park lagen en zaten grote en kleine mensen te rusten en te genieten van de verspreide groepjes muzikanten, entertainers en de weinige standjes eten en drank.
Een prima georganiseerd firmafeest maar niet voor de Antwerpse verenigingen.
Zoals afgesproken vertrokken onze Wannes, Germaine, Lowiske en Scharminkel om 19u terug naar hun verblijfplaats. In stoet ging het via de parkwegen, Rubenslei, Van Breestraat, Lange Leemstraat, Korte Leemstraat en de Sint-Jozefstraat naar drukkerij Thibeau waar ze wonen. Om 20u15 werd daar de poort terug gesloten. Zo lang duurt het dus om onze reuzen te ‘ontmantelen’ en verplaatsen.
Optuigen vraagt nog meer tijd en manhulp. Ook een reden waarom er slechts acht van die grote genodigden kwamen opdagen.

Wijkfeest 2013
Zondag 6 oktober in het Stadspark
Voor de Twaalfde keer organiseerden we ons ‘beroemde’ Wijkfeest met ‘grootse’ Rommelmarkt.
Ook dit keer ging het door in het Stadspark, in onze Tuin dus. Het weer viel mee, de zon keek toe tussen de wolken en de regen bleef weg.
Al voor het 6u klonk waren de eerste marktkramers in de weer om hun waren uit te stallen. Dit onder toezicht van twee van onze ‘begeleiders’. Het was ook een groot succes: 55 inschrijvingen hadden we!
Rond 8u kwamen de zeescouts ons helpen bij het opstellen van de tenten en toen viel het even stil. De stad had ons in de steek gelaten. Er was geen podium, geen grote tent, geen tafels of stoelen, geen elektriciteitskabels ,…. Helemaal niets was er geleverd! Christiaan begon onmiddellijk verschillende mensen van District en Stad op te bellen en tegen 10u mochten we ZELF tafels en kabels ophalen. Verder niets. Tegen de middag klonk er dan toch muziek tussen de bomen en kon de bar voor gekoelde en warme drank zorgen. De eigen tentjes kregen een tafel en zo konden het kinderspel en de informatiebrochures uitgestald worden.
De afgesproken dans kon niet doorgaan maar de andere muzikanten trokken hun plan. De optredens van Les Musicaux, het Trio Bossa Nossa, het steltlopersduo “Levend Skelet” en “Vuurspuwende Draak” zorgden voor vrolijkheid. De kinderen stroomden toe naar het Eendjesvissen en zo naar de grote vogels van de Valkeniers. Er was verder nog het Breikraam en de Informatietent. Gebak kon men kopen bij de tent van Caluna en een plaatselijke bakker…biologische groenten lagen te lonken en het Bokeskot had weer te weinig gezonde broodjes. Rond 17u viel de muziek stil en kon het opruimen beginnen. Veel te vroeg voor sommige bezoekers. Het was wederom een groot succes, duidelijk dat wij het organiseren van zulke evenementen in de vingers hebben.

 

En verder nog:

10 Geboden
Tien keer een ‘gebod’ uitbeelden op affiches en postkaarten, tien maanden lang de wijkbewoners tonen hoe zich tegenover elkaar te gedragen… Een project dat mogelijk gemaakt werd dank zij “Wijkbudgetten”.
Er hangen nu drie verschillende affiches te kijk:
– Rij niet waar het voetpad ligt
– Gras en bomen zult gij eren
– Groet eens een onbekende buur
De affiches hebben het moeilijk veel ramen te mogen versieren maar de kaartjes gingen vlot van de hand. De mensen waren/zijn nieuwsgierig naar het waarom en nemen het kaartje graag aan.
Hopelijk doen ze dit ook met het ‘gebod’.
Er zijn nog zeven dergelijke geboden te gaan.

Wijkkrant
Vier keer per jaar wordt door ons 3000 exemplaren Gazet van Klein Antwerpen bedeeld.
Ieder gezin in de zestien straten van de wijk krijgt zo eentje in de bus. Verder wordt er telkens een pakje afgeleverd aan de scholen, de kerken, het Districthuis, de Infostand van de Grote Markt en het stadhuis. Geïnteresseerden die zich aanmelden kunnen er ook eentje bekomen.
Nadien kan men de gehele krant nog eens op onze Website www.kleinantwerpen.be raadplegen.
Buiten aankondigingen van evenementen en een fotoverslag van voorbije feestelijkheden kan men er telkens een uitgebreid schrijven in vinden over verschillende zaken/plaatsen en personen die met onze wijk te maken hebben of hadden.

Wijkwandeling
Te verkrijgen in de Infowinkel aan de Grote Markt.
De brochure van de Wijkwandeling die we met steun van het stadsbestuur konden uitgeven had veel succes en was volledig uitgeput. De audio-opnames kenden minder afname. Waarschijnlijk omdat dit een nog ongekend medium is wat ook meer vergt van de persoon in kwestie.
De bemerkingen( drukfouten en vergissingen) welke we genoteerd hadden werden aan de Dienst Communicatie doorgegeven. De brochure werd herdrukt en alles oogt nu correct.

Madonnabeeld
Het Mariabeeld aan de hoek Lange Leemstraat/Korte Leemstraat kan terecht “Ons Maria” genoemd worden. Het werd in 1872 vervaardigd door beeldhouwer Frans De Vriendt en de bestelling/betaling gebeurde door de toenmalige buurtbewoners. Tijdens de zomermaanden van 2009 werd het beeld gerestaureerd door een beroepsrestaurateur èn onze voorzitter Christiaan met de geldelijke en daadwerkelijke hulp van wederom de wijkbewoners en anderen. Subsidie was er niet, belangstelling wel.
Het beeld met de naam “Onze Lieve Vrouw Medeverlosseres” is een symbool van onze pluralistische wijk. De steun en gelden kwamen niet van katholieken alleen. Nu niet en toen ook niet.
Dit jaar, in 2013, werd het beeld grondig gereinigd en kreeg het gezelschap van een nieuwe plant.

Onze reuzen werden joodse reuzen
Voor de derde keer al werden onze reuzen uitgeleend aan de leden van de Chabath-gemeenschap.
Ze werden weer omgekleed en in stoet rondgereden. Dit tot jolijt van vele, joodse en andere, omstanders.

Buurthuis De Reus
Lange Leemstraat 94 2018 Antwerpen
Ondanks het “charter” van vijf jaar geleden verliep de samenwerking Elcker-Ik/Wijkvereniging niet vlot. Toen Poppenspel Semini hun stek (waar we hard aan gewerkt hadden) moesten verlaten kenden wij het verdere verloop al: een ander onderkomen moeten zoeken. Even waren er plannen om samen met Wijk Harmonie het oude koetshuis aan het Harmoniepark te mogen opknappen en gebruiken. Het stadsbestuur opteerde echter voor afbraak en hoogbouw. Eigenlijk een geluk voor ons want we kregen nadien een fantastisch aanbod: de benedenverdieping huis nr. 94 in de Lange Leemstraat. Tot voor kort werd daar een kleine kunstgalerie uitgebaat door de eigenaars/bewoners van dit pand. De beschikbare ruimte beslaat een 80m2 binnen (4m op 18m) en een koer van 3m op 7m welke door een glazen deur afgescheiden is van het binnengedeelte.
Sinds november is de ruimte vrij voor ons met een contract van negen jaar. Vrij snel zijn de besprekingen, de concrete plannen voor renovatie en aanpassing gestart.
Buiten schilderen, elektra aanpassen voor verlichting/geluid en de tussenmuur verwijderen moet er een tweede toilet geplaatst worden evenals het nodige meubilair voor een kleine bar en kasten.
Ook het verwarmingssysteem dient veranderd en verzwaard te worden.
Buiten de afspraken rond werking en financiering zaten we met de vraag rond de naam.
Vrij vlot kwam die er en unaniem “Buurthuis De Reus”.
Zeker is dat velen na ons zullen zeggen “ik ga even langs De Reus”…
We hebben niet alleen veel plannen maar gelukkig ook medestanders.
Zo kunnen we rekenen op poppenspeler Guy Van De Kasteele voor een regelmatige voorstelling en ook de muziekschool MAGO heeft interesse in het podium. Er is plaats en mogelijkheid voor kleine muziekgroepen en woordkunstenaars. Ook een tentoonstelling hoort tot de planning.
Deze planning hoort eigenlijk tot 2014.

Verslag: Marleen Gijsel


Print pagePDF pageEmail page