overzicht 2008

Wat deed Klein Antwerpen in 2008?

De Drink ter gelegenheid van Kerst en Nieuwjaar op ons Pleintje van de Verdraagzaamheid vond plaats op 6 januari ’08.
Het was gezellig en koud maar de hapjes waren lekker. Er was voedzame erwtensoep, warme wijn en fruitsap.
Als verrassing hadden we een echtge Brusselse orgelman gevraagd.
Passanten die, aangetrokken door de toch ietwat vreemde klanken, bleven jammer genoeg niet lang staan wegen de koude.

Op 26 april namen we weer deel aan de Lentepoets. Er was die dag weinig beweging langs onze straten te zien…
Dit jaar konden bewoners voor de eerste keer ook inschrijven voor een geveltuintje. Bij de ingeschrevenen werd enkele weken na de Lentepoets een tegeltuintje aangelegd in het voetpad naast hun deur.
Dit initiatief was nog erg ongekend in onze wijk maar nu hoorden we al verschillende stemmen “Ik wil volgend jaar ook meedoen!”.

Onze reus Wannes werd voor één dag rabbijn. De joodse Chabadgemeenschap had ons gevraagd hem te mogen lenen voor de herdenkingsstoet van de overleden opperrabbijn Shimon Bar Yochay. Wij hielpen hen, op deze dag, ook met de aankleding.
Rabbijn Shimon/ reus Wannes trok, gevolgd door een grote groep jongens en mannen door verschillende straten. Het wijkcomité was hierbij uitgenodigd. We hadden toevallig een delegatie van buurtwerkers uit Maastricht op bezoek voor een “dagje Antwerpen-anders”.
Ook zij werden dus welkom geheten op dit feest.
23 mei was voor hen en voor ons een heel speciale dag.

Op zondagmiddag, 1 juni, organiseerden we een stadsparkevenement met de naar “Parkmuziek”. In de namiddag hadden we een zeer succesvolle Reuzenpotlodenverkoop.
De opbrengst ging deels naar een goed door, deels naar de verdere werking en activiteiten van het wijkcomité.
Echt zonnig kon je die dag niet noemen maar dat merkte je aan de gezichten niet.
Het stadspark stond weer even in de belangstelling, ook bij onze lokale politici.

De Multiculturele Kookbeurs werd georganiseerd door de stedelijke dienst “Samenleven in Diversiteit”. Op zondagmiddag 15 juni waren verenigingen van verschillende landen en culturen uitgenodigd op de speelplaats van het Lyceum in de Hertoginstraat om iets van hun traditionele kookkunst aan te bieden.
Klein Antwerpen was aanwezig met typisch Antwerpse kost: vleesbrood met kriekskes.
We gaven er brood en voor de geïnteresseerden Koninck-bier bij.
Er waren een dertigtal standjes en tot jolijt van de kinderen een springkasteel.
Doordat de middag begon met regen was de opkomst van kijkers eerder gering. Jammer.
Zij die er waren genoten van de droge momenten, het vele lekkers en de gezelligheid.

En dan hebben we nog De buste van Wannes Van de Velde. Die is te bewonderen aan de gevel van Elcker-Ik in de Breughelstraat.
De plechtige inhuldiging van dit kunstwerk ging door op vrijdagavond 27 juni.
Het was een schitterend idee om onze beroemde zanger/ ere-wijkbewoner een buste te geven.
Kunstenaar Michael Bracke maakte het beeld en zanger Paul d’ Hollander schreef een lied voor de inhuldiging.
Wannes zelf kon er niet bij zijn maar vele vrienden en collega’s waren er wel. We kregen veel enthousiaste reacties van de aanwezigen.
De afwezigen hadden ongelijk, het was een unieke avond.

District Antwerpen organiseerde op 10 juli een volksfeest Vlaanderen Feest in het Albertpark. We baatten er weer onze cavabar uit en konden, samen met andere wijkverenigingen van de omgeving, genieten van muziek, drank en eten.
De regen deed driftig mee en tegen de avond toe was het meer modderlopen dan dansen maar het was best gezellig.

Het weekend van 13 en 14 september waren we, met een kleine delegatie, aanwezig bij het
Wijkfeest van Kunstkwartier in Maastricht. Wij hebben daar in 2007 een jumellage mee afgesloten.
Tijdens die twee dagen toonden wij enkele kunstwerken van wijkbewoners en promootten we typisch Antwerpse lekkernijen.
De mensen van Kunstkwartier zijn, op hun beurt, uitgenodigd op ons eigen wijkfeest.

Ons Jaarlijks Wijkfeest van oktober…
De regen speelde ons overmatig parten maar daardoor zaten we lekker knus bij elkaar.
De Rommelmarkt viel voor het grootse deel weg maar “Boek in z’n Hemd” kende dan weer een groot succes. Voor volgend jaar maken we met de weergoden betere afspraken.

Afscheid van Wannes Van de Velde.
Op 12 december hielden we, in Elcker-Ik, een avond ter ere van onze overleden ereburger.
Vele artiesten traden, vrijblijvend, op en het werd een succesvolle en memorabele avond. De grote zaal bleek veel te klein te zijn voor het aantal aanwezigen en voor de gevoelens die er hingen.

Kerstmarkt
Zondag 14 december hielden we voor de eerste keer een Kerstmarktje op ons Pleintje.
Een achttal tenten stonden in kring opgesteld. Geïnteresseerden vonden er voldoende te kijken, te kopen, te luisteren en te snoepen. Ook zij die voor de Chanouka-tentoonstelling in Elcker-ik kwamen genoten van ons aanbod.

Wie rond 10u op stap was en, zoals veel mensen ’s zondags, broodjes had gekocht in de Lange Leemstraat liep zag beweging op het Pleintje van de Verdraagzaamheid. Mannen van respectabele lengte waren noest aan de gang met lange ijzeren stangen en grote witte doeken, er werden tentjes opgezet.
Wie, de dagen voor zondag 21 december de affiches aan verschillende winkelpanden gelezen had wist wat er aan de hand was; de Kerstmarkt van Klein Antwerpen. Het was nog lang geen 13u, het officiële tijdstip van de opening, maar er klonk al vrolijke muziek en er liepen veel mensen rond. Sommigen teleurgesteld dat er nog niets te kopen of te snoepen viel.

Wat was er zoal?
Paula Reinherh, kalligrafe, stond er met potjes, doosjes, kaartjes…alle heel artistiek beschreven en bij verkoop meesterlijk ingepakt. Christiane Bilsen,boekbindster, had mooie kaften en doosjes uitgestald. Vooral de olijke doosjes met muziekpartituren trokken mijn aandacht.
Vera Engelen,artieste, had wel 60 kleine poppetjes gemaakt en ook nog elfjes, clowntjes en versierde potloden. Voor een prikje kon je je een minigeschenkje of kerstboomsiersel aanschaffen.
Hilde Van Gestel,fotografe, stalde boekjes en foto’s uit. Zij maakte de foto’s van de haven waarop onze Wannes Van de Velde mooie gedichtjes had op gemaakt.
Marleen Gijsel’s zelfgemaakte juweeltjes, sommige te goedkoop en andere best prijzig, geraakten in de verdrukking door de interesse voor tweedehands boeken in haar tentje.
Dan was er nog een tent voorzien voor de joodse Chabat-beweging die informatie kon geven over onder meer de betekenis van de joodse kandelaar, feesten en rituelen.
Hier tegenover waren de mannen van het Paul Van Ostayenhuis actief. Die hadden meer, spijtig voor het intellect maar wel goed voor de gezelligheid, werk met het serveren van verse pannenkoeken dan met de verkoop van boeken.
Ingrid en Wilfrid Proost waren er met mooie grote en kleine Kerstrozen en dan waren er nog de mannen van Buurt aan de Beurt. Zij gaven de mensen van de vijf deelnemende straten een gele emmer (en zo gevraagd ook nog wat informatie) in ruil voor een ingevuld formulier.
De grote tent, onze eigen tent, was in twee gedeeld. In de ene helft zaten vier mannen, goed ingeduffeld, sterke en sfeervolle Richtime muziek te maken. Hun instrumenten moeten het best koud gehad hebben. Later kwamen er afwisselende klanken van verrassend gave 75-toeren platen uit een oude grammofoon.
Aan de andere kant was het heel de tijd razend druk.
Mieke kon het soms niet alleen aan, ze moest constant warme preisoep, koffie, cake en wafeltjes bedelen. Gelukkig liep Christiaan niet altijd rond en kon hij haar tussendoor helpen. En… kwamen er nog andere helpende handen bij.

Het mag, neen het moet gezegd worden,dit eerste Kerstmarktje was een succes.
Ook de mensen, buurtbewoners en buitenwijkers, die eigenlijk voor de Chanouka-tentoontelling in Elcker-Ik gekomen waren genoten in het voorbijgaan van onze gemoedelijke sfeer en geuren.

Rond 17u begonnen we met inpakken en opruimen…een uurtje later kon het pleintje tot rust komen.
De Chanoukakandelaar op de hoek, met één lampje aangestoken, keek naar ons en vond dat het goed was.


Print pagePDF pageEmail page