Herinrichting Stadspark – Nieuws vers van de pers

In deze blog gaan we proberen om jullie op de hoogte te houden van de herinrichting van het Stadspark waarvoor plannen gemaakt worden.
Je kan onderaan deze pagina reageren, als je wil.

Een overzicht van de initiatieven:

  • Eerst en vooral, kan je hier een brief vinden die in oktober 2020 aan het District en de Stad Antwerpen werd gericht door het Buurtcomité Stadspark.
  • Eindelijk nog eens wat nieuws.
    Het college van burgemeester en schepenen heeft in februari 2022 de haalbaarheidsstudie van Witteveen+Bos goedgekeurd.
    Dit wil zeggen dat de haalbaarheid van het voorstel, om water via een spooraquaduct vanuit Antwerpen-Noord naar het stadscentrum te leiden, werd aangetoond.

Deze verbinding is een cruciale voorwaarde om de waterspiegel van de stadsvijver op termijn terug tot op het oorspronkelijke peil te brengen en biedt meteen ook een antwoord op het probleem van waterschaarste in de ganse binnenstad.
Via deze link vind je het betreffende persbericht van de stad met daarbij nog een link naar een artikel in HLN en een kleine reportage op ATV. (https://www.stadspark.net/stand-van-zaken)

Wij houden van het verdere verloop op de hoogte.


Print pagePDF pageEmail page