Leo Bervoets

Naamtegel
Leo Bervoets … kunstschilder
1892 – 1978

Leo Bervoets is in Antwerpen geboren op 31 juli 1892 en stierf in onze wijk op 14 januari 1978, nadat hij er bijna 23 jaar met zijn gezin gewoond had.

Tussen de twee wereldoorlogen was Leo Bervoets een rijzende ster aan het Antwerps kunstfirmament. Hij dompelde zich daar onder in de kleurrijke wereld van danszalen, de Sinksenfoor en de vele circussen die de stad aandeden. Hij hield van het Schipperskwartier, carnavals en feestende volksbuurten.

In zijn schilderijen belichte hij meestal mensen die wat aan de rand van de samenleving stonden: meisjes van lichte zeden, matrozen, foorkramers, circusartiesten, zigeuners …

Hij schilderde hen met veel respect en fijngevoeligheid en dit in een geheel eigen stijl, met kubistische en expressionistische elementen.

Leo Bervoets studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in onze stad.

In zijn jonge jaren maakte hij een studiereis naar Parijs waar hij kennis maakte met de modernistische stromingen in de schilderkunst, maar het grootste deel van zijn leven bracht hij door in Antwerpen, zijn geboortestad. Hij heeft er ateliers betrokken in verschillende oude stadswijken.

In de jaren twintig en dertig nam Bervoets geregeld deel aan tentoonstellingen.

Hij maakte ook deel uit van de tweede groep “Moderne Kunst” (gesticht werd in april 1927) samen met o.a. Ernest Albert, Paul Joostens en Oscar Verpoorten.

Zijn zoon, Paul Bervoets (1931 – 2002), ook kunstschilder, leerde veel van hem.

Na de Tweede Wereldoorlog raakte het werk van Leo Bervoets wat uit de belangstelling.

Het werd overschaduwd door de abstracte kunst van een jongere generatie die dan op de voorgrond trad. Toch bleef hij gestadig verder werken en stelde nog enige malen tentoon.

Twee schilderijen: “Herberg” en “Kleine baadster”, bevinden zich in de collectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen.


Klein Antwerpen, naamtegels Verdraagzaamheidsplein


Print pagePDF pageEmail page