vergaderingen 2007

Verslag Open Vergadering van dinsdag 6 november 2007 
 
Agenda:
Politie, Verkeer e.a.
Parkeerproblemen Belgiëlei
Verkeersdrempels
Zebrapaden
Foutparkeren
Straatwerken
Tram en Wijkfeest
Achtergelaten/vergeten blokken
Boete vergeten affiches
Bewonerssecretariaat
Groen pleintje, groene straten
Kerst op ons pleintje
Stadspark
Murga
Middenstandsorganisatie
Te Koop / Te Huur
Net Elcker-Ik
Reuzenstoet
Spandoeken?
Wijkwerking Haringrode
Maraton 
 
Parkeerproblemen Belgiëlei
In verband met de parkeerproblemen aan de lagere school van de Belgiëlei is contact opgenomen met ons comité en zo ook met de politie.
Op de voorbehouden plaatsen om kinderen af te zetten aan de schoolpoort staan auto’s langdurig geparkeerd wat voor moeilijkheden zorgt. De directie nam daarop contact met ons.
De school kan best zelf initiatief nemen en flyers met de kinderen meegeven of…een ludieke actie ondernemen om de ouders en andere parkeerders op het probleem attent te maken.
Flyers kunnen de buurtbewoners wel aan het denken brengen. Het zijn juist deze buren en evenzeer de ouders die van de voorbehouden plaatsen onheus gebruik maken.
Het is wel zo dat het verkeersbord niet voor iedereen duidelijk is. 
 
Verkeersdrempels
Op sommige momenten is de Breughelstraat (ook Consciencestraat en andere…) precies een racebaan. Niet alleen in de late avonduren maar ook overdag scheuren auto’s de straten door; niet alleen jongeren maar gewoon iedereen…Een dezer dagen gebeurt er een ongeluk.
Verkeersdrempels kunnen misschien hierbij helpen/remmen.
Wie aanspreken? Politiekers met verantwoordelijkheid rond veiligheid?
Er is geen speciale regeling voor dergelijke aanvragen maar een schriftelijke aanvraag wordt geregeld. 
 
Zebrapaden
De twee zebrapaden welke in de Consciencestraat aangeduid waren zijn na de herasfaltering niet terug aangebracht.
Zebrapaden helpen bij de verkeersveiligheid en we hebben ze daarom graat terug. 
 
Foutparkeren
Waarschijnlijk is de politionele controle de laatste tijd verminderd want het foutparkeren, parkeren op de voetpaden vooral, neemt weerom toe.
Politie vragen tot meer controle. 
 
Straatwerken
Het blijft een probleem dat bij grote werken, waarbij straten ontoegankelijk worden gemaakt, de automobilisten te weinig of niet geïnformeerd zijn over alternatieve routes.
Grote firma’s welke regelmatig werken uitvoeren,hebben daar te weinig aandacht voor.
Dergelijke werken dienen normaal gezien 1 week op voorhand gemeld te worden aan de verkeerspolitie zodat de nodige verkeersborden kunnen aangebracht worden. 
 
De tram contra Wijkfeest
Tijdens ons laatste wijkfeest was er een probleem met tram 8. Deze werd gehinderd door de feestgangers en omgekeerd.
Al eerder is aan De Lijn gevraagd om deze tramroute voor enkele uren om te laten rijden, ook de burgemeester is hier over aangesproken.
Een schrijven, een herinneringsbrief wordt aan beide partijen gestuurd
Patrick Janssens en schepencollege
Directie De Lijn 
 
Achtergelaten/vergeten blokken
In de Breughelstraat, ter hoogte van de school Vita & Pax, liggen al enkele maanden vier zwarte blokken welke dienden om voorlopige verkeerspalen te stutten.
Al verschillende malen heeft Christiaan contact opgenomen met diensten waarvan hij meende dat zij hiervoor verantwoordelijk zijn. Zonder resultaat.
Best naar de Hulplijn van de politie bellen (= Blauwe Lijn 0800 123 12)
Daar geeft men de boodschap door aan de verantwoordelijke dienst/persoon.
Normaal gezien is het gevraagde binnen een tiental dagen opgelost. 
 
Boete i.v.m. vergeten affiches
Wij kregen een boete van €60,- omdat er, enkele dagen na ons wijkfeest van 7-10-’07 nog 2 affiches waren blijven hangen.
Hierop reageerden wij met een aangetekende brief waarin we het achterlaten van de nadars en vlaggenmasten aanklaagden alsook de in onze ogen te hoge boete voor het euvel.
Twee dagen nadien waren de vlaggenmasten en de nadars opgehaald. 
 
Bewonerssecretariaat
Vanuit de stad werden avonden georganiseerd waarop mensen die bezig zijn met bewonersgroepen, wijkwerking e.d. informatie kunnen krijgen en samen overleggen hoe best over te komen en te organiseren. Vanuit Kl.Antw. gingen Christiaan en Pascale en heen.
Op die avonden werd het wel duidelijk dat de anderen eerder naar hen beiden luisterden en werd het duidelijk dat wij hier “goed bezig zijn”.
Een verslag dat te bekijken is op internet: www.antwerpenaantwoordbe en waarop men kan reageren: antwerpenaantwoord@hotmail.com antwerpenaantwoord@hotmail.com
Tijdens die bijeenkomsten bleek de behoefte aan een breed overleg en een brede uitwisseling tussen bewonersgroepen. Antwerpen aan ’t woord neemt, samen met hen, het voortouw om dit idee te verkennen en dit in verschillende samenkomsten. 
 
Groen pleintje, groene straten
Het pleintje van de Verdraagzaamheid is nu properder en rustiger…doordat het sneller donker en kouder is zitten de mensen minder op de banken. Maar ook de leerlingen en studenten zien we er nu minder picknicken en vinden we minder vette zakjes en blikjes.
Naar volgend voorjaar toe dienen we toch contact op te nemen met de verschillende scholen om die overlast te bespreken. 
Via “den Antwerpenaar” vernamen we dat de Groendienst ook in onze wijk aanplantingen en verzorgingen doet. 
Isabellalei (over de Belgiëlei) krijgt nieuwe boompjes
In de Lange Leemstraat worden tussen de Van Breestraat en de Sint Jozefstraat alle essen vervangen door sierperelaars.
In de Belgiëlei krijgen alle bomen een snoeibeurt 
 
Kerst op ons Pleintje
We plannen een Kerst/Nieuwjaarsdrink voor 6 januari.
Het idee om 1 grote kerstboom te plaatsen moet misschien wel herzien worden daar we geen degelijk vervoer hebben en geen centen om een vrachtwagen te huren.
Heeft iemand soms een oplossing? Graag een seintje!  

Stadspark
De laatste maanden is er meer overlast van opdringerige homo’s. De politie reageert hier sterk op met meer controles, ook overdag. Het indijken van dergelijke “avances” en andere criminele feiten (overvallen, steeming…) krijgt extra aandacht.
De verlichting verzorgen door reiniging van de aanwezige lantarens en het aanbrengen van sterkere lampen kan ook een, goedkope maar degelijke, hulp wezen.
Christiaan kreeg een mailtje van schepen Lauwers als reactie op het voorgaande gesprek in het stadhuis. Er komt een grondig overleg en samenwerking tussen de diensten Van Campenhout en Lauwers. Hierover zullen wij verder geïnformeerd worden. 
Omdat de stad enkele jaren geleden voor het café een vergunning uitschreef zonder degelijke afspraken en dit tot 2012 kunnen we niet zeggen en weten wat de plannen zijn i.v.m. het overdag openhouden van de gebruiksruimtes.
Wat de parkvijver betreft:
Aan het Militair Hospitaal heeft men het vervuilde grondwater weggepompt naar de TGV-werken toe…en omgekeerd. Nu pompt men het verspreidde water terug weg om de werken uit te voeren. Al het water van Berchem, richting Stadspark, wordt nu geblokkeerd aan het Militair Hospitaal. Zolang men daar blijft pompen, en dit zeker nog een tweetal jaren, zal het grondwater in onze omgeving een probleem blijven.
De parkvijver blijft die tijd dus quasi leeg. 

 Murga
“Murga is van oorsprong een Latijns-Amerikaanse traditie. Groepen muzikanten, dansers en circusartiesten bezetten voor één dag de straten van hun stad. In bonte kostuums, met originele teksten, brass en percussie, jonglerend en goochelend, wordt een uniek straatspektakel gecreëerd. Elke aanleiding is goed om een Murga te laten optreden: buurtfeesten, culturele manifestaties en carnavals.Murga is het middel bij uitstek om te tonen wat er leeft onder de mensen. Bij Murga is iedereen gelijk: alles draait rond de passie Murga.”  Informatie? Murga.antwerpen@gmail.com Murga.antwerpen@gmail.com  We vroegen hen naar de mogelijkheid om mee te werken aan ons volgend wijkfeest.
 Zij zijn hierin geïnteresseerd maar ook om hier, in onze wijk, een groep op te starten.
 Wij vragen wijkbewoners…en andere geïnteresseerden om een reactie. 
 
Middenstandsorganisatie
Het is al jaren onze bedoeling om de winkeliers uit onze wijk meer te betrekken in de wijkwerking en hen ook te laten samenwerken met elkaar.
Met enkelen hadden Christiaan en Paul (vroeger ook Roger) hierover al gesprekken met positieve reactie doch geen start.
Wijkvereniging Klein Antwerpen organiseert nu een eerste gespreksavond.
Een schriftelijke uitnodiging is in de maak en wordt uitgedeeld. 
19-11-’07 20u in het Huis van de Apothekers, Consciencestraat.
Schepen Voorhamme zal hier een lezing geven. 
 
Te Koop / Te Huur
De formaliteiten zijn bijna rond.De Koning Bouwdewijnstichting heeft enkele maanden geleden een bepaalde som gestort om dit project uit te voeren en vraagt nu een voorlopig verslag.
De flyer is bijna drukklaar.
Lampjes, transfo’s en minuterie zijn aangeschaft…
Verantwoordelijken: Thomas, Christiaan, Pascale, Paul

Elcker-Ik wordt fraaier
De laatste tijd is er in E.I. al heel wat hersteld en verfraaid…bijgekomen ook.
Vooral Christiaan en Jacques werken daar aan.
Er is nu gezorgd voor halogeenverlichting voor de tentoongestelde werken in de cafetaria/wijkfoyer.
In de keuken is een gasfornuis bijgeplaatst en zijn ineens ook enkele zaken beter afgewerkt.
De keuken is nu praktischer ingericht en de verwarming, waar er problemen mee waren, is nagekeken en hersteld. 
 
Reuzen in Deurne
De stoeten die op 28 december ’07 de samenwerking Noord en Zuid Deurne gaan symboliseren en het Vuurfeest wat daar bij hoort, worden georganiseerd door Open Antwerpen.
De eerdere afspraken met de organisatoren uit Deurne zelf zijn nu onzeker.
Wordt het vervoer van onze reuzen Wannes en Germaine nu door hen geregeld en bekostigd?
District Deurne kan soepeler optreden en inspelen op de plaatselijke wijkwerking, dit in tegenstelling met Antwerpen?

Agenda
Woensdag 21 november Rozenactie “Aandacht voor Senioren” en  Klein Antwerpen  10u- 13u aan winkel Proost 
Dinsdag 4 december Open Vergadering 20u in Elcker-Ik Breughelstraat 
Zondag 6 januari Nieuwjaarsdrink Pleintje van de Verdraagzaamheid 

verslag Marleen

Verslag Open Vergadering van 4 september ‘07

Aanwezig: Christiaan, Joost, Pascale, Hilda, Rudy(politie) en Marleen
Verontschuldigd: Paul, Maud, Mieke

Agenda:
Win-Bin
Verkeersvrije straten
Wijkpolitie
Stadspark
Subsidie Wijkwerking
Opsinjoren; Pleintje; Geveltuintjes
Vormingsreeks i.v.m. Wijkwerking
Beter Leefmilieu
Reuzenstoet Deurne
Maastricht
Wijkfeest

Win-Din
De dienst Win-Din, onderdeel van de politie, zette borden in de Lange Leemstraat…
Wij wisten daar niets van, waren niet gevraagd noch geïnformeerd en…willen er niet van weten.
Er wordt contact opgenomen met deze dienst en hen gevraagd de borden te verwijderen.
Christiaan & Rudy

Verkeersvrije straten
Met het idee het ons, en de gemeenschap, gemakkelijker te maken verzetten we eerder de planning wat verkeersvrije en parkeervrije straten betreft… tijdens ons wijkfeest.
We bezorgden ons zo meer werk want nu zijn er juist meer dranghekken en verantwoordelijken nodig. In totaal zijn er nu voor 8 straten dranghekken nodig.
De politie zorgt voor een mogelijkheid om het verkeersvrij nog duidelijker te maken:
Er zijn dranghekken met extra verkeersplaten!

Wijkpolitie
Door het vergrootte werkterrein en zo in verhouding veel te weinig politieagenten, krijgen de wijkagenten een te groot domein toevertrouwd. Zo komt het dat we onze eigen wijkagent te weinig zien en…er zijn hier geen grote problemen…
In deze legislatuur wordt de wijkwerking uitgebreid, gaat er meer aandacht naar de burger toe en komen er meer politiemensen en zo ook meer wijkagenten.
De wijktoezichters worden ook in aantal vergroot doch onze wijk komt hiervoor niet in aanmerking, andere zones hebben het meer nodig.
Er komt er een nieuwe commisaris: Muyshondt.en die gaat werk maken van de Wijkwerking.
Rudy’s werkterrein is ook, al een tijdje, gevoelig vergroot: tot Berchem toe!
Vanaf november komt er een maandelijks “spreekuur” waar de verschillende problemen in de buurten besproken kunnen worden.
Overlast zal in de toekomst harder worden aangepakt.
Dit jaar deed de politie, ook onze politie, een grote vangst van namaakproducten (parfum en uurwerken) èn…ook in onze wijk zijn drugdealers gevat.
De parkeerdrukte en de overlast is hier hoog, zeker nu de avondcursussen weer zijn aangevangen.
Hier is moeilijk iets aan te doen…foutparkeren wordt beboet. De Nederlanders, met Nederlandse nummerplaat, worden even goed genoteerd en beboet als wij doch er is een probleem met de niet-gedomicilieerde Poolse auto-eigenaars.
De politie zoekt naar een mogelijkheid om de achterstal van boetes en taksen te innen.
Deze maatregel zal voor de toekomst ook zorgen voor vermindering van deze overlast.
Overlast van dronken en luidruchtige mannen op ons pleintje…
Minstens 2 keer per week en dit op variabele tijdstippen zal de wijkpolitie rondrijden en de vaste stekken en probleempunten extra in het oog houden.
De criminaliteitscijfers tonen wel aan dat onze wijk redelijk rustig is, de Belgiëlei heeft wel meer diefstallen dat de andere straten in de omgeving.

Stadspark
Vanuit het Schepencollege kregen we positieve reacties i.v.m. onze studie-met-sugesties rond het Stadspark. (Van Campenhout, Lauwers en anderen…)
De verschillende instellingen van de stad werken over het algemeen weinig of niet samen waardoor de initiatieven elkaar missen of overlappen.
Zo ook wat betreft het Stadspark.
Er is geld voorzien voor de herstelling van het park, er is reeds een aanzet tot verbetering…
Vb: nieuwe speeltuin, onderzoek mogelijkheid vijver terug vol te krijgen, plantsoendienst….

Subsidie Wijkwerking
Cultuurantenne heeft het beloofde/afgesproken bedrag gestort!
Nu kunnen we weer even verder onze rekeningen betalen….

Opsinjoren: Pleintje en Geveltuintjes
Dinsdag 1& september komt een verantwoordelijke van Opsinjoren ons pleintje bekijken en bespreken wat en hoe we het onderhouden….e.d.
Ons initiatief ivm geveltuintjes is positief ontvangen, er zijn wel regels en voorwaarden.
– het voetpad moet min. 1,50m breed zijn
– na wegname van de tegel (tussen twee keldergaten indien mogelijk) moet er nog min 1,20m resteren
– Er dient een buurtonderzoek opgemaakt ivm het onderhouden ed
– Naam en adres van de verschillende verantwoordelijken en deelnemers dienen genoteerd
We bekijken de stoepen en straten, maken een lijst op van de straten die wel of niet in aanmerking komen.
Op het Web geven we de juiste lijst, mogelijkheden en afspraken/regels.
Planten en aarde wordt globaal aangekocht
Helpers voor het planten dienen gezocht
Bewoners worden persoonlijk aangesproken

Christiaan

Vormingsreeks
In de Permekebibliotheek wordt een reeks georganiseerd rond Wijkwerking, Vergaderingen enz.
Dit start op woensdagavond, 26-09. Christiaan + ????

Beter Leefmilieu
Enige tijd geleden vroeg de Bond Beter Leefmilieu ons, als Wijkvereniging, lid te worden.
We hebben, na bespreking, beslist dit niet te doen….

Marleen

Wannes in Deurne
Reus Wannes deed mee aan de Reuzenstoet in Deurne van zaterdag 8 september.
Bij gebrek aan helpers waren Christiaan en Vera de enige afgevaardigden van onze wijk.
Voor volgende afspraken moeten we toch echt meer mensen, liefst buiten onze kleine kring, kunnen aanspreken!
Zeker nu we binnen enkele weken over twee reuzen beschikken!

Maastricht

Zondag 9 september…
Christiaan vertrekt zaterdagavond met Vera en Reus Wannes.
Hij neemt ook de kunstwerken mee: 12 mensen gaven een werk mee…
En de versnaperingen: pralines Goossens, handjes Schoenaerts, Bollekens De Koninck en Proost…
Er zullen een 30-tal mensen met de bus rijden.
Uitleg en verantwoordelijkheid bus: Marleen
De bus vertrekt om 9,30u aan E.I. en de terugreis vangt aan om 20u aan het Huis met het Handje in Maastricht. We plannen om uiterlijk tegen 22u terug te zijn.

Wijkfeest
Een extra optreden: de jonge groep “Betax crew”???? met hip-hop.
Restaurant Culinan doet die dag open, een goed idee!
Proost opent …
Belangstelling vanuit het stadhuis, reacties op onze uitnodiging…
( burgemeester Patrick Janssens, schepen Robert Voorhamme, eerste districtsschepen Stephan Bogaerts, De Wilde, Goelen…)
Getuigen bij het huwelijk van Wannes en Germaine: Reuzin Anneke Mossel en de Reus van Borgerhout
Trouwakte wordt gegeven door districtsvoorzitter Chris Anseeuw.

Verslag: Marleen

Verslag Open Vergadering van dinsdag 4 juli ‘07

Agenda:
– Pic-nic in het Stadspark
– Verbroedering met Maastricht
– Reuzenstoet in Deurne
– Antwerpen Autovrij
– Wijkfeest

Pic-nic in het Stadspark
We kunnen die activiteit gerust als geslaagd beschouwen. Ondanks het mindere en natte weer waren er verschillende enthousiaste mensen komen opdagen en de sfeer was er heel goed.
Enkelen van hen, en ook van de afwezigen, vroegen al naar een herhaling.
Vele foto’s, resultaat van een twee namiddagen “fotostudio op ’t pleintje”, zijn nog afgehaald.
Hiervoor zoeken we nog een oplossing. Waarschijnlijk prijken ze een dezer dagen aan de ramen van ’t warenhuis Proost.

Verbroedering met Maastricht
We gaan een soort samenwerking, broederschap, aan met een wijk in Maastricht die een gelijkaardig profiel heeft als onze wijk, als Klein-Antwerpen. De besprekingen hier rond zijn goed verlopen. Hierdoor doen we ook mee met hun straatfeest van 9 september ’07.
“Het Huismethethandje” gaat door in het weekend van Open Monumentendag.
Kunstkwartier/Statenkwartier en Klein-Antwerpen werken hier samen.
Zondag 9 september kunnen wij, met een volle autobus, er naar toe.
Programma van die dag:
11u opwarming met “Fabula Rasa”
13u meesterverteller Patrick Lahousse
14u Fabula Rasa
15,30u Patrick Lahousse
Alle activiteiten en voorstellingen zijn gratis.
Onze reus Wannes is ook uitgenodigd en zal er natuurlijk bij zijn.
Hiervoor dient weer een kleine vrachtwagen gehuurd te worden.
We dienen onze wijk daar ook voor te stellen en hebben daarvoor een kleine zaal of een grote tent nodig.
Die bepaalde Maastrichtse wijk wordt natuurlijk uitgenodigd op ons wijkfeest begin oktober!
Om al onze wijkbewoners van dit feest op de hoogte te stellen moet niet alleen aan de nieuwsbrief per @ maar ook aan een flyer of aan een affiche gedacht worden…
Dat komt er…wees gerust!
Denk er wel aan tijdig te reserveren als u met de bus mee wil: 2 september is er snel!

Reuzenstoet in Deurne
Die mogen we natuurlijk niet vergeten of overslaan!
Zaterdagmiddag 8 september
De kleine vrachtwagen hebben we dan ook al nodig…en helpers, best ook helpers!
Ook voor dit evenement dient tijdig reclame gemaakt te worden…
Zoveel mogelijk wijkbewoners naar Deurne!

Antwerpen Autovrij
Ook onze wijk doet actief mee met de geplande activiteiten en feestelijkheden.
Zondag 5 augustus
De fietsroute loopt trouwens door onze straten, ook door het steegje aan de kliniek.
Op ons “Pleintje van de Verdraagzaamheid” worden zetels en een tafel neergezet…door de stad….
Wij dienen te zorgen voor de nodige versiering en animatie.
Lampions?
Versiering van kinderfietsjes!
Sappentrappers?
We zorgen voor een tapkast op ons pleintje, met drank en klein snoepgoed…en bekers.
En…een infostand natuurlijk.
We dienen rekening te houden met de tram…die blijft rijden! Traag?
We zorgen voor flyers ed.
We zoeken helpers!
Om zo een dergelijke activiteiten vlot te laten verlopen hebben we vele tijdelijke en minder-tijdelijke helpende handen en hoofden nodig…. Geef een seintje als je interesse hebt a.u.b! 0496 937 272

Wijkfeest
We zijn al volop bezig met de voorbereiding…het begint al te spannen.
De zaken zijn…op papier…al duidelijk en praktisch in orde.
Het huwelijk van onze reus Wannes is natuurlijk het grootse evenement.
Er wordt door verschillende groepen gekookt,
Er komt een heuse bruids-modechow… Foto’s van bruidsparen zullen tentoongesteld worden… Er zal muziek zijn! En de Rommelmarkt zal grootser dan groot zijn!
Maar weer die zelfde vraag:
Om zo een dergelijke activiteit vlot te laten verlopen hebben we vele tijdelijke en minder-tijdelijke helpende handen en hoofden nodig…
Geef een seintje als je interesse hebt a.u.b! O496 937 272

Verslag: Marleen

 

Kort verslag van de Open Wijkvergadering van juni ‘07

Buiten de vaste kern waren geen geïnteresseerden komen opdagen.
Spijtig, we kunnen elke steun en daadwerkelijke hulp best gebruiken.

Agenda:
Werkgroep
Patrimonium
Stadspark
Pic-nic
Autovrije zondag
Middenstandsvereniging
Vredesprijs

Werkgroep
Enkele mensen, van de wijkvereniging en anderen, startten een werkgroep rond deze wijk en wekwerking doch meer politiek gericht. Zij volgen de beloftes op, de afspraken en plannen en komen zelf ook met ideeën.
Zij plannen om apart te vergaderen als subgroep van onze wijkvereniging.
Gehoopt wordt dat op deze manier de wijkwerking een breder publiek kan bereiken en het draagvlak toeneemt.

Patrimonium
Bij de op 31 mei gehouden vergadering- van bovenstaande groep – werd gesproken over de wijk “Haringrode”. Men bedoelt hiermee de oude benaming van een groter geheel waar onze buurt toen ook bij behoorde.
Ons Pleintje kwam ook ter sprake en vooral dan de naamgeving.
Er is geen officiële aanvraag gedaan en de naam “Pleintje van de Verdraagzaamheid” klinkt niet bij iedereen vlot in de oren.
Misschien moeten we een soort van wedstrijd organiseren en de wijkbewoners zelf een naam laten kiezen?
De waardevolle panden welke al opgenomen zijn in de “Inventaris van het Cultuurbezit in België” werden al eerder aangeduid op het grote wijkplan. Enkele door ons geziene mooie panden, waarvan we hopen dat men de gevels zal beschermen, werden nu ook aangestipt.
Tijdens die vergadering werd ook gediscuteerd over de geplande nieuwbouw van de kliniek. Men is niet gerust in de aanleg van het straatplein daar en de groenaanplanting.

Stadspark
Voor het stadspark zou een beheersplan in opmaak zijn. Daarom is het niet slecht dat wij, als wijkvereniging, al een tekst opstellen met ideeën, eisen en onze mening hieromtrent. Misschien kan deze tekst klaar zijn tegen de pic-nic van zondag 24 juni… Zo kunnen we hem met de vele aanwezigen delen.
Er is anders al heel wat verbetering merkbaar, er moet ook nog veel gebeuren.
er zijn nette banken en vuilbakjes aangebracht
er zijn meerdere mooie plantenbakken
de verlichting is hersteld
de struiken zijn ingekort en de gazons onderhouden
de wegen kunnen nog wel een laagje grint gebruiken
de tijdelijke afvalplaats (groen en rommel) blijft hopelijk iets tijdelijk
het café dient terug overdag geopend! Terug voor de gewone parkbezoeker!

Pic-nic
Zondag 24 mei om 12u in het Stadspark.
De deelnemers, de genodigden, brengen zelf hun eten en toebehoren meer. De wijk, met steun van Opsinjoren, heeft dan nog een traktatie in petto. De plaats zal aangeduid worden met een sliert ballonnen en onze stemmen. Wij verwachten stralend weer en een grote groep enthousiastelingen. Zij die enkele weken geleden zich lieten fotograferen kunnen dit niet laten gaan, de foto’s zullen daar getoond worden en verkregen worden. Het beeld van koningin Astrid, en misschien ook nog dat van denabije Soldaat wordt eerder die dag gereinigd…kijkers en helpers worden verwacht vanaf 10u.

Autovrije zondag
Zondag 5 augustus.
Dan is er ook feest in onze stille straten en op het Pleintje. Vanuit de stad worden er zetels en tafels klaargezet, wij kunnen zorgen voor muziek en vermaak. Misschien ook voor een fanfare of een dansgroep? We vragen er in ieder geval naar!

Middenstandvereniging
Reeds enige maanden bespreken we de mogelijkheid om de zelfstandigen van de Lange Leemstraat samen te brengen in een eigen vereniging, stuurgroep.
Vanuit de stad kan hiervoor praktische hulp(documenten e.d.) en informatie gegeven worden. Er bestaan ook degelijke folders. We plannen, en werken er rond, een eerste infoavond voor begin juli.

Vredesprijs
Op 4-10-’07, tijdens de Vlaamse Vredesweek, zal het Vredescentrum voor de tweede maal de “Vredesprijs van het Vredescentrum van de Provincie en de Stad” uitreiken.
Projecten of individuen die op aantoonbare wijze hebben bijgedragen tot een vreedzamer samenleven op het grondgebied Antwerpen komen hiervoor in aanmerking.
De Vredesprijs is in de eerste plaats een erkenning voor gerealiseerde projecten. Anderzijds krijgt de winnaar de kans om samen met het Vredescentrum een nieuw project te ontwikkelen.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven, informatie kan aangevraagd worden:
vredescentrum@admin.provant.be
Wij schrijven ons in ieder geval in met de fotosessie en de pic-nic.

Verslag: Marleen

Verslag Open Vergadering Klein-Antwerpen Dinsdag 8-05-‘07

Agenda:
Fotostudio
Pic-nic
Kom op tegen Kanker
Reuzenstoet L.O.
Wijkfeest

Fotostudio

Tijdens het weekend van 19 en 20 mei wordt het Pleintje van de Verdraagzaamheid, aan de kruising van Lange Leemstraat en Isabellalei omgetoverd tot een grote openlucht fotostudio. De bedoeling is om foto’s te nemen van zoveel mogelijk bewoners uit onze wijk. Streefdoel is om iedere bewoner, jong en oud, ongeacht herkomst of geloof, op de gevoelige plaat vast te leggen.
Hiervoor zullen we in elke brievenbus van onze wijk een flyer bussen met een persoonlijke uitnodiging om langs te komen. We hebben reeds contact gelegd met een 8-tal al dan niet professionele fotografen die zaterdag of zondag karaktervolle portretten zullen trachten te maken. We hebben tevens al gezorgd voor het nodige materiaal…en een tent.
Met deze actie hopen we elkeen uit onze wijk wat op de voorgrond te plaatsen en hem/haar in contact te brengen met buren en culturen.
We menen met de foto’s te kunnen beginnen om 11u en hopen op zonneschijn tot 17u.

Pic-nic
Om alle mensen, gefotografeerd of niet, vervolgens ook fysiek dichter bij elkaar te brengen organiseren we een pic-nic in het Stadspark.
Alle foto’s zullen daar dan ook, geplastificeerd, tentoongesteld worden.
Opzet is om alle bewoners van onze wijk uit te nodigen om met door hen zelfgemaakte hapjes en drankjes bij elkaar te komen zitten en eten.
De datum is vastgesteld op zondag 24 juni… 12,05u. Plaats van afspraak is het standbeeld van koningin Astrid aan begin van het park iets verder dan het nieuw aangelegde plein.

Kom op tegen Kanker
Tijdens het weekend van 15 en 16 september zullen op vele plaatsen mensen plantjes verkopen. Klein-Antwerpen doet hier ook aan mee. Standplaats zal zijn aan supermarkt Proost of op het Pleintje.

Reuzenstoet Linkeroever
Zoals elk jaar organiseert men in Antwerpen Linkeroever een Reuzenstoet.
Onze Wannes doet hieraan mee.
De stoet is nu al voorbij…ging door op zaterdag 12 mei.

Wijkfeest
Dit jaar zal het wijkfeest doorgaan op zondag 7 oktober.
Buiten de traditionele Rommelmarkt zal het trouwfestijn de aandacht trekken. Onze Reus Wannes zal dan in het huwelijk treden met Germaine! Bij een huwelijksfeest horen bijpassende ceremonies, muziek, dans en veel lekker eten.
Het feest zal doorgaan in de Breughelstraat waar verschillende groepen van verscheiden origine en culturen hun kunnen zullen tonen.
Fanfares lopen ondertussen in de Lange Leemstraat waar de vele kandidaatkopers en standhouders zich aan hen zullen vergapen.
Voor dit alles hebben wij al vele afspraken gemaakt, zaken geregeld en kosten gemaakt.
Helpers en ideeën zijn toch nog altijd meer dan welkom!

Agenda
Weekend 19 en 29 mei Fotostudio
Dinsdag 5 juni Open Vergadering
Zondag 24 juni Pic-nic in het Stadspark
Zondag 7 oktober Wijkfeest

Verslag: Marleen

verslag van de Open Vergadering van 3-04-‘07

Aanwezig:
Op een Open Vergadering is elke geïnteresseerde welkom. Buiten de vaste kern waren er weinig aanwezigen.

Agenda:
Reus Wannes
Fotosessies en pic-nic
Lentepoets
Gevel Elcker-Ik
Veranderingen in ons straatbeeld
Data

Reus Wannes
Wannes kreeg van de eigenaars van de winkel “Proost” een staanplaats aangeboden. Nu staat onze reus droog en veilig.
Zaterdag, 24 april, Simini-viering aan het Stadhuis en aan ’t Steen….Enkel Christiaan en Vera waren er bij en dit is veel en veel te weinig. Er zijn minimum 4 volwassenen nodig om onze reus te kunnen installeren, het plakkaat te dragen en de “groep” te begeleiden. Voor volgende wandelingen dienen we daar zeker rekening mee te houden.
Geïnteresseerden kunnen zich altijd opgeven!
Anderzijds was het een prettige ervaring en kregen we vele complimenten.
Volgende wandeling: Deelname aan de Reuzenstoet van de Antwerpse Linkeroever zaterdag 12 mei

Fotosessies en pic-nic
De foto’s worden op het Pleintje van de Verdraagzaamheid aan de Lange Leemstraat gemaakt en dit op zaterdag 19 mei en zondag 20 mei. De pic-nic, waar deze foto’s worden getoond en ook kunnen worden besteld, gaat door in het Stadspark op zondag 24 juni.

Lentepoets
Deze gaat door op zaterdagvoormiddag 21 april.
Ons Pleintje wordt door ons, kleine groep, met een hogedrukreiniger gepoetst…de omliggende straten worden op de klassieke manier en door – hopelijk vele – vrijwilligers onder handen genomen.
Christiaan, onze voorzitter, sprak met enkele van de studenten die op ons pleintje hun lunchpauze houden…met goed begrip (en gevolg?). Het idee om met de schooldirecties te praten en te zorgen voor een regelmatige controle, blijft.
Er is een brief geschreven naar de verschillende joodse schooldirecteuren met een dank voor hun aanwezigheid bij onze infoavond en de vraag om aan hun leerlingen een brief mee te geven waarin gevraagd wordt om op vrijdag 20 april de stoep aan hun huis te poetsen.

Gevel Elcker-Ik
De rolluik-beschildering oogt veel positieve reacties. De letters KLEIN ANTWERPEN BUURTFOYER ELCKER-IK zijn aangebracht en het oogt fantastisch! De gevelverlichting komt er op zondag 22 april. De oude brievenbussen zijn vervangen door één grote met een plakkaat met alle namen er op.
We kregen van de Koning Boudewijnstichting nog eentje extra met het opschrift: BUITENGEWONE BUURT

Veranderingen in het straatbeeld
De winkel “Proost” gaat uitbreiden, kocht café “Breughel”.
Café “Newspaper” heeft een nieuwe uitbater met plannen voor verbeteringen.
De belwinkel en bijhorende panden worden afgebroken om plaats te maken voor een groot appartementsgebouw.
Aan de hoek Belgiëlei/Sterstraat komt een bloemenwinkel.
De oude bloemenwinkel “Roze Thé”, aan de Mechelsesteenweg, wordt een immo-kantoor.
Het oude postkantoor aan de Lange Leemstraat wordt een appartementsgebouw met behoud van de geklasseerde gevel.
De straatverlichting wordt beter opgevolgd en hersteld.
De vuilbakjes zijn nu allemaal geplaatst….
Nu nog De tramhaltes, de hoek Belgiëlei.Lg Leemstraat
Nog iets extra voor ons Pleintje?

DATA
Woensdag 11 april Info-namiddag “Gezonde Voeding”
Zaterdag 21 april Lentepoets
Dinsdag 8 mei Open Vergadering in Elcker-Ik om 20u
Woensdag 9 mei Info-namiddag “Huisdieren in de stad” In Elcker-Ik om 14u
Zaterdag 12 mei Reuzenstoet Antwerpen L.O. met onze Wannes
Zaterdag 19 mei Fotosessie op ons Pleintje
Zondag 20 mei Fotosessie op ons Pleintje
Dinsdag 5 juni Open Vergadering in Elcker-Ik om 20u
Zondag 24 juni Pic-nic en fototentoonstelling in het Stadspark

Verslag: Marleen

Verslag Open Vergadering van dinsdag 6 februari ‘07

Aanwezig: Iedereen is op zulke open vergadering welkom.

Agenda:
– Oversteek Leien
– Infoavond van 15 maart ‘07
– Evaluatie samenwerking E.I. en Kl.Antw.
– Rolluik en feest Breughelstraat
– Evenementen op ons Pleintje
– Project “TE KOOP”
– Politie: inbraken en sluikstort
– Kindercarnaval

Voetgangers-oversteek op de Leien
Sinds de vernieuwing van de Leien hebben, ter hoogte van de Nationale Bank, voetgangers en fietsers problemen met die laan over te steken. De plaats van oversteek naar de tramhaltes toe is erg onduidelijk, ook voor de wagens die op de Britselei rijden.
Vanuit Klein-Antwerpen, en ook door vele anderen, is al verschillende malen hier op gereageerd, gevraagd om een oplossing. Doch zonder gehoor.
Reden van die onduidelijkheid is dat de definitieve vaste straatbedekking nog niet is aangebracht. Men wacht hiermee tot de ondergrondse parking en de tunnels volledig zijn afgewerkt. Men ziet blijkbaar het nut niet van voorlopige zebrapaden aan te brengen.
Binnen een viertal maanden, tegen het bouwverlof dus, dient alles klaar te zijn. De werken aan de Leien zijn geen project/verantwoordelijkheid van de stad Antwerpen doch een nationale zaak. Het stadsbestuur kan hieraan weinig verhelpen. Toch zullen wij er, als Klein-Antwerpen, blijven op hameren om voorlopige lijnen te trekken.

Infoavond van 15 maart ‘07
De enquête, opgesteld op basis van verschillende vragen, opmerkingen en gegevens, wordt nu gedrukt en zal zo snel mogelijk, via alle brievenbussen in de wijk, bezorgd worden. Geïnteresseerden buiten onze wijk kunnen die vragenlijst gewoon aanvragen.
De winkeliers rond de Lange Leemstraat zullen een doos klaarzetten waar de ingevulde exemplaren kunnen ingestoken worden. De Antwerpse schepenen, districtleden, verantwoordelijke van de politie e.a. zijn schriftelijk uitgenodigd en zullen begin maart nog per e-mail aan de avond herinnerd worden.
De infoavond zelf, donderdag 15 maart om 20u in het Lyceum Hertoginstraat, zal door het comité Klein-Antwerpen verzorgd worden. De panelleden, schepenen e.a., krijgen dan enkele vragen toegeschoven welke overeenkomen met hun verantwoordelijkheid. Zij krijgen dan de kans hierop een antwoord en reactie te geven.
Omdat de Sint Vincentius-kliniek in de nabije toekomst verbouwingen/uitbreidingswerken heeft is een vertegenwoordiger van de directie ook uitgenodigd. Deze kan de plannen voorstel en meer uitleg geven over de te verwachten overlast.

Evaluatie samenwerking Elcker-Ik en Klein-Antwerpen
Bij een vergadering, georganiseerd door het district, wordt bekeken hoe de samenwerking verliep en welke activiteiten er georganiseerd werden en worden.
Het belangrijkste gemeenschappelijk punt is de Buurtfoyer en verder hebben we de maandelijkse Woensdagnamiddagen en verschillende evenementen welke daar doorgaan. De vergaderingen gaan ook door in E.I.

Rolluik E.I., Buurtfoyer en Klein-Antwerpen
De rolluik van E.I. is aan een opknapbeurt toe en wij zochten naar een middel om de buurtfoyer duidelijker naar voor te brengen. Op het rolluik komen de namen geschilderd – Elcker-Ik – Buurtfoyer – Klein-Antwerpen. Het luik wordt grondig gereinigd en in de verf gezet. De namen, de versiering, wordt door een heuse artiest verzorgd.
Om het gebeuren nog meer ruchtbaarheid en zichtbaarheid te geven organiseren we een klein straatfeest met B.Q.
zaterdagnamiddag 24 februari
De leden van het district en enkele prominenten worden hierbij uitgenodigd…verder is iedereen gewoon WELKOM.
We bekeken en berekenden nog andere mogelijkheden: vlaggen, panelen en gevelschilderen.
Voor deze laatste mogelijkheid is nu gekozen. Voor vanen en panelen moet een aanvraag ingediend worden, de stad moet hiervoor toelating geven en er moet taks betaald worden. Namen en tekens aanbrengen zonder achtergrond, dus rechtstreeks op de gevelmuur kan zonder officiële toelating of taks. Wat hebben we hiervoor nodig? Een stelling, verf, verlichting en een schilder.
De kosten, geraamd op € 400,- worden betaald door E.I. en Klein-Antwerpen.

Evenementen op ons Pleintje
De 5 boekenmarktjes van deze zomer kenden een wisselend succes.
Voor de komende maanden opteren we daarom voor verschillende thema’s
Papier en Boeken
Oude ambachten
Juwelen
Info-groenten en kruiden-marktje
Het voorstel om er een weekend een petanquebaan te installeren is afgeketst omdat het gewoon niet mogelijk en vooral veel te duur is.

Project TE KOOP / TE HUUR
Vanuit de Koning Boudewijnstichting kregen we voldoende financiële vrijheid om dit project te starten. Dit idee, deze organisatie, kreeg ook de aandacht van ATV met een interview met onze voorzitter Christiaan. Het boekje met informatie voor de eigenaars van de leegstaande panden is bijna af. Hierbij zit dan ineens een soort contract ingesloten…nodig om eventuele verrassingen en problemen te voorkomen.
Wat moeten we voorzien?
– verlichting (is er aanwezig, het zijn leegstaande winkels)
– kabels en verlengdraden
– achtergrond (groot wit karton)
– nylondraad, een timer (we willen ’s avonds verlichting)
– affiches ‘te koop’ en ‘te huur’
Voor de witte achtergrond komt dat het kunstwerk te staan of te hangen.
De affiches staan telkens voor het pand en voor het kunstwerk (soms is deze enkel te bekijken, soms ook te koop).
De verzekering moet nog nagekeken worden en geregeld.

Politie, Inbraken, Sluikstort en Steun
De maanden dat men de Lange Leemstraat vernieuwde betekende voor inbrekers een vruchtbare periode: er waren twee maal zoveel inbraken als anders. De politie kon niet zo gemakkelijk patrouilleren…
Wat Sluikstort betreft moeten we sneller en actiever reageren. Best is om het nummer in de gsm te brengen en onmiddellijk te bellen?. 0800 93511
Bij de stoet voor het kindercarnaval, nu zondag 11 februari, is politie-escorte voorzien.
Wat betreft ons volgende wijkfeest is er goed nieuws: er zullen minder straten volledig autovrij gemaakt/gehouden worden.

Hocus-Pocus Kindercarnaval
Dit gaat dit weekend door…Zondag 11 februari.
We verwachten weer vele enthousiaste aanwezigen.
Thema van dit jaar is Tovenaars, Heksen, Goochelaars en andere verkleedde personen: kinderen en volwassenen.
De kinderstoet vertrekt op ons Pleintje om 13n30u met fanfaremuziek, steltloper en onze eigen Reus Wannes (hangt van het weer af).
Het feest gaat verder door in de zalen van Elcker-Ik tot 17u.
Inkom met spelkaart en geschenkje kost € 2,-
Elke consummatie komt op € 1,-
Wat is er toe doen?
– dansen
– vertelhoek
– knutselhoek
– professionele goochelaars in actie
– heksendrankjes
– betoverde broodjes

Nog te noteren data:
Zondag 11 februari Kindercarnaval
Woensdag 14 februari “ Veilig in onze woning” infonamiddag E.I.
Zondag 24 februari Straatfeestje aan Elcker-Ik
Dinsdag 8 maart Open Vergadering
Woensdag 14 maart “ Onze Stem” infonamiddag E.I.
Donderdag 15 maart Infoavond in het Lyceum
Dinsdag 3 april Open Vergadering
Woensdag 11 april “ Gezonde Voeding” infonamiddag E.I.
Zondag 7 oktober Wijkfeest!

Verslag: Marleen

Verslag Open Vergadering van dinsdag 9 januari ‘07

Aanwezig: Christiaan, Joost, Paul, Hilde, Marijke, Pascale, Mieke, Katrien, Marleen
Abigail en Iris kwamen luisteren voor hun studieproject: “Integratie”

Agenda:
Infoavond
Nieuwjaarsdrink
Vervuiling Pleintje en straten
Lege winkelpanden
Bestuursakkoord
Carnaval

Infoavond
Eind mei 2001 had in het Lyceum(Hertoginstraat) een debat- en infoavond plaats welke georganiseerd was door de buurtvereniging Klein-Antwerpen. De opkomst, van de buurtbewoners, was groot. De meeste van de eerder uitgedeelde enquêteformulieren waren tijdig ingevuld en bij verschillende winkeliers afgegeven. Ze waren dan ook bekeken en beoordeeld voor de bijeenkomst begon. Het panel bestond toen uit de toenmalige voorzitter van de buurtvereniging en enkele plaatselijke politiekers.
Na de verwelkoming, voorstelling en uiteenzetting van de resultaten kregen deze ook de kans om hun mening en plannen toe te lichten. Na een korte pauze had er toen een panelgesprek plaats en rond 22,30u sloot het officiële deel van de avond af met een bondige conclusie… waarna nog vele aanwezigen met een drankje met elkaar hun eigen ideeën konden bespreken.
Dit jaar, op donderdagavond 15 maart, organiseert de buurtvereniging weer zulk een infoavond. Deze zal weer plaats vinden in het Lyceum en ook weer zullen er enquêteformulieren worden uitgedeeld.
Graag krijgen wij deze massaal en tijdig ingevuld terug.
Wij zijn er ons van bewust dat zulk een debatavond niet alleen nuttig maar vast ook nodig is.

Nieuwjaarsdrink
Deze kleine receptie kon rekenen op een gematigde belangstelling van de buurt.
Enkele politiekers waren wel komen opdagen. Het was gezellig en hopelijk zien we die enkele nieuwe gezichten nog eens op een andere activiteit.

Vervuiling Pleintje en omliggende straten
De scholen Sint Lucas, Sint Godelieve, Lyceum en Cyntra worden aangesproken om iets te doen aan de vervuilende gewoontes van hun leerlingen en studenten. Dit wordt ondersteunt met een affiche en een gesprek met de directie. Ook stellen we de vraag een oplossing te zoeken voor de parkeeroverlast, vooral van de studenten Cyntra.

Lege winkelpanden
Enkele maanden geleden openden we het initiatief om de eigenaars van lege winkelpanden in de Lange Leemstraat en omliggende, om die tijdelijk en gratis open te stellen voor onze wijkvereniging. Wij willen daar plaatselijke kunstenaars een doek of beeld laten tentoonstellen.
Tot hiertoe is er weinig of geen respons op gekomen. We proberen dit project binnen enkele weken opnieuw te starten.

Bestuursakkoord
De hele tekst, een bundel met 575 punten in 6 hoofdstukken, is te bekijken op internet.
Hier volgt een kort overzicht, vooral wat relevant is voor onze wijk.
Een van de zwaarste accenten in heel het plan is “Propere Stad” met de verwijdering van zwerfvuil e.d.
Er komt een specifiek plan voor wanneer men rond een bepaalde wijk gaat werken. Overleg tussen district, stadsbestuur en wijk is dan mogelijk en noodzakelijk.
Antwerpen wil de bouwcode herzien wat inplanting, voorschriften, woonkwaliteit, winkelruimtes, garages enz. betreft. De publieke ruimtes moeten in kwaliteit verhogen en dit vooral met aandacht voor personen met een handicap.
De stad wil met haar stadsmeubilair( bankjes, vuilbakjes enz.) naar een meer homogeen beeld overgaan.
Verder wil het nieuwe stadsbestuur aandacht geven aan de werfafsluitingen, reclamepanelen ed.
Men wil oude waterpunten weer openleggen en bestaande groenplekken (parken en kleinere begroeiingen aan straten en pleinen) heraanleggen.
Sport en Groen moeten met elkaar verzoend worden.
Een aandachtspunt wat vooral voor onze wijk belangrijk is, is het Stadspark.
We vragen ons af bij wie we terecht kunnen met vragen en voorstellen rond dit thema.
Antwerpen wil 100 km fietspaden aanleggen. Hierbij gaat men mikken op bepaalde corridors (scholen, sportcentra ed). Fietsersgroepen en wijkcomités wil men hierbij contacteren. Men plant meer eenrichtingswegen en meer plaatsen van schuinparkeren opdat het verkeer in de stad beter verlopen kan.
Verder wil het nieuwe stadsbestuur de opmaak van het wijkcirculatieplan afronden.
De strijd tegen leegstand, verkrotting en pandbeleid wordt heel belangrijk geacht voor de komende jaren.
Verder gaat de aandacht naar de verschillende musea in de stad. Wat het museum Smidt-Van Gelder betreft spreekt men in het plan enkel over de collectie en niet over het gebouw zelf.
Wat de stadsreiniging betreft wil men de veegcapaciteit verhogen en zorgen voor een “verankering” van deze diensten in de verschillende wijken.
Wat de politie betreft wil men naast de wijkagenten een team opstellen dat kleinschalig kan optreden en ook verankerd is in de wijken.
Het “overlastplan” wordt in brede zin gezien, ook wat betreft verlichting enz.
De verschillende stadsdiensten worden uitgebreid.
Wat gaan wij, als buurtvereniging, hiermee doen?
– met het district spreken over hun plannen voor onze wijk
– eigen ideeën naar voor brengen
– deze tekst hiervoor als leidraad gebruiken
– hierover met elkaar praten vooraleer stappen te ondernemen

Hokus-Pokus-carnaval
Zondag 11 februari
We starten om 13,30u aan het Pleintje Van De Verdraagzaamheid met onze Kinderstoet. We rekenen er op om rond 14u aan te komen in de Buurtfoyer, Consciencestraat 31-33. De affiches zijn klaar om bedeeld te worden.
We voorzien:
een goochelaar
trommelaars om de stoet te begeleiden
voorleesvrouwen
schminksters
kleine speelgoedjes om uit te delen
stoepenkrijt en afgebakende plaatsen
de nodige helpers
voldoende snoep en drank
inkomkaartjes en drankbonnen
materiaal voor de knutselhoek
het nodige fotomateriaal

Verslag: Marleen


Print pagePDF pageEmail page