vergaderingen 2010

Verslag vergadering oktober/november 2010.

Agenda:
– Fonkeltocht
– Lentemarkt
– “Ons Maria”
– Wijkcirculatieplan
– Tenten
– Naamtegels
– Wijktheater
– Enquête en Bespreking
– Boekenmarktjes
– Wijkfeest

Fonkeltocht
Zaterdagavond 5 februari ‘11
17u: De Kindertocht vertrekt vanuit Elcker-Ik aan de Breughelstraat en wordt begeleid door
Heksen, een Tovenaar, een Verteller, een Muzikant, reuzenhond Scharminkel en ….
In het Stadspark krijgen de jonge deelnemers een kop warme Chocolademelk.
19u: Terug in Elcker-Ik
De kinderen die ingeschreven zijn krijgen Spinnensoep, brood en iets zoets
Er is begeleiding en spelmateriaal voorzien
19u en verder:
Voor de volwassenen die zich inschreven/betaalden is er een Kaasschotel, wijn en …
Inschrijvingen volgens de informatie op affiches en flyers.

Lentemarkt
Zondag 20 maart ‘11 in de garage Mechelsesteeg
Als afsluiting van de dagen “Buurt aan de Beurt”, wanneer de Mechelsesteenweg, en dus ook de Mechelsesteeg ‘onder handen wordt genomen’ nemen wij deel met de Steeg.
We plannen om de graffiti, aan de muur van de garage, uit te breiden.
Op het moment van de afsluiting kunnen wij iets groots organiseren.
Een Broccanteriemarkt bijvoorbeeld…in de garage van het ziekenhuis.
Hiervoor kregen wij al de toelating van de directie.
Zo een markt organiseren vraagt veel werk en materiaal.
Hiervoor zal alle hulp aangenomen worden.

“Ons Maria”
Het Madonnabeeld aan de hoek Korte Leemstraat/Lange Leemstraat staat er nu beeldschoon bij. De restauratie, grotendeels met eigen handen van de wijkvereniging verwezenlijkt, heeft duidelijk succes.
Het lijvige dossier over dit beeld en de restauratie werd een van de dagen doorgestuurd naar de verantwoordelijken van de dienst Erfgoed.
Het is heel belangrijk dat dit beeld als Algemeen Erfgoed wordt erkend opdat het nooit kan verwijderd worden bij verkoop van het hoekhuis.

Wijkcirculatieplan
Men is, vanuit de Stad en de Stadsdienst Planning bezig met de nodige veranderingen aan de straten, rijrichtingen, Stadspark enzovoort.
Vanuit de Wijkvereniging zijn wij aan deze besprekingen deelgenoot.

Tenten
Onze spiksplinternieuwe tent, voor het eerst aanwezig op ons Wijkfeest van 3 oktober, is gewoon fantastisch en steekt boven alles uit.
Ze is getekend en voorzien voor op ons Pleintje, het Verdraagzaamheidsplein, te staan.
Momenteel zijn er nog geen zijflappen…eigenlijk broodnodig om de wind tegen te houden.
Hiervoor hebben we momenteel wel plannen maar geen centen.

Onze oude tent, jaren geleden bekomen van Opsinjoren, stond tijdens ons laatste Wijkfeest nog te pronken… We schrijven en praten nu in verleden tijd want ze is er niet meer.
Na het afbreken tijdens het opruimen (enkelen van ons waren hier na 21u nog mee bezig) zijn de palen ontvreemd. Ze lagen netjes ingebusseld langs de gevel van de buurtwinkel Proost en waren, na terugkeren van de opslagruimte waar het zeil en andere zaken werden gebracht, gewoon verdwenen.
De dief heeft er niets aan, ze zijn van generlei materiële waarde en passen enkel op dit speciale zeil…
Wij hebben nu geen tent meer want het zeil zonder de juiste palen stelt ook niet veel voor.
Ongelooflijk stom en spijtig!!!!!

Naamtegels
De inhuldiging van de naamtegels op ons Verdraagzaamheidsplein is vlot en onder grote belangstelling verlopen. Dit gebeurde tijdens ons Wijkfeest van 3 oktober ’10.
De namen van Paul Van Ostayen (dichter), Urbino (schilder/tekenaar) en Wannes Van de Velde (zanger, muzikant, schrijver) zijn nu voor altijd deel van onze wijk.
Ondertussen is de tegel van Paul Van Ostayen gebroken…door de veegwagen van de reinigingsdienst van onze stad…en zal een van de weken vervangen worden.

In het totaal zijn er acht tegels gegoten.
Buiten deze drie al geplaatste tegels hebben we er nog voor Vic Gentils (beeldend kunstenaar), Frans Van Kuyck (beeldend kunstenaar), Joseph Bascourt (architect), Denise Tolkowsky (pianiste en bezielster stichting De Vries-Tolkowsky) en de Zusters Van Liefde van ons Sint-Vincentiusziekenhuis.

De eerstvolgende naamtegels zijn voor Denise Tolkowsky en de Zusters Van Liefde.
Deze worden zondag 29 mei 2011 ingehuldigd.

Wijktheater
De zolder van Elcker-Ik aan de Breughelstraat 31/33 wordt ingericht als Theaterzaaltje.
Hiervoor hebben we al de toelating, veel materiaal en nog meer ideeën.
Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat deze plaats tijdens de weekdagen dienst doet als leslokaal.
We plannen om regelmatig, om de twee maanden, iemand op het podium te zien en te horen.
Een theaterzaal, hoe klein ook, is een meerwaarde voor de wijk en dient levend gehouden te worden.
We hebben al enkele voorstellingen in het verschiet:
De première van het toneelstuk “Moord in Klein-Antwerpen” voor 23 januari is al volgeboekt eveneens deze van de voorstellingen van 28 en 29 januari ’11.

Enquête en Bespreking
Zoals het enkele jaren geleden een succes en een noodzaak bleek organiseren we voor 2011 weer een enquête over de voorzieningen van de wijk, het bestuur, de wijkwerking e.d.
De samenvatting en Bespreking zullen doorgaan op Donderdag 17 maart ‘11 om 20u
in KAVA aan de Consciencestraat.

Boekenmarktjes
We plannen drie Boekenmarktjes tijdens de zomermaanden.
Dit op ons Verdraagzaamheidsplein onder de Tent.
Deze marktjes zullen uitmonden in een dans/muziekavond.
De eerste zaterdag van Juni, Juli en Augustus.

Wijkfeest
Ons Wijkfeest van Zondag 3 oktober was een fantastische iets.
Veel zon en nog meer mensen op de straat, veel ambiance en veel rumoer.
Vooral de Rommelmarkt kende een overrompelend succes.
De verschillende muziekgroepjes (Tamboerijn, Brassband van de MAGO, Les Muzicaus) hadden geïnteresseerde toehoorders/kijkers evenals de poppenspelers, steltlopers èn de vuurspuwende draad.
Er was toneel, eten en drinken, een heuse Kinderstraat…
“Boek in z’n Hemd” was dan weer rustiger en genoot veel belangstelling in het Cuypershuis.
De Lange Leemstraat en omliggende straten waren voor een twintigtal uren onherkenbaar.
Volgend jaar is het de 10e keer dat het Jaarlijks Wijkfeest Klein-Antwerpen doorgaat.
We maken er iets speciaal van!
We plannen het evenement naar het Stadspark te verplaatsen.

Noteer alvast in uw agenda:
Zondag 23 januari: Nieuwjaarsreceptie in Elcker-Ik om 15u.
Zaterdag 5 februari: Fonkeltocht en Kaasavond in Elcker-Ik vanaf 17u.
Donderdag 17 maart: Enquêtebespreking in KAVA aan de Consciencestraat om 20u
Zondag 20 maart: Lentemarkt aan de Mechelsesteeg
Zondag 29 mei: Inhuldiging Naamtegels op het Verdraagzaamheidsplein
Zaterdagen begin juni, juli, augustus…: Boekenmarktje en Dansfestijn op het Plein
Zondag 2 oktober: 10e Wijkfeest Klein-Antwerpen

Verslag: Marleen
 

Verslag open vergadering van 17 augustus 2010.

Agenda:
– Ankerpunten voor tent op het Verdraagzaamheidsplein
– Wijkcirculatieplan en Stadspark
– Reuzenstoeten en onze eigen reuzen
– Wijkfeest

Ankerpunten voor tent op het Verdraagzaamheidsplein
Enkele dagen, meer dan een week zelfs, ontsieren 4 grote putten ons Pleintje aan de Sint Vincentiusstraat. Vele voorbijgangers vroegen zich, en ons, af waar die nu voor dienen.
Lang geleden vroegen wij de stad ankerpunten te plaatsen waaraan wij onze tentstaken kunnen bevestigen. Wij hebben namelijk een eigen tent in bestelling en maakten, met de stadsdienst, hier een ontwerp rond.
Men groef de putten en ontdekte dan dat er geen ankerpunten met de juiste maat aanwezig waren.
Door een communicatiestoornis binnen de stadsdiensten waren deze niet besteld.  Vandaar het openblijven van 4 grote putten in ons Pleintje.
Tegen het Wijkfeest van 4 oktober zal dit vast vergeten zijn…

Wijkcirculatieplan en Stadspark
Een oplettende wijkbewoner maakte ons attent op een probleem met het nieuwe wijkcirculatieplan. Dit regelt de heraanleg van de Paleisstraat, Van Breestraat en Rubenslei. 
Deze veranderingen/verbeteringen zijn verkeerstechnisch opgesteld. Het project startte  4 jaar geleden  toen de nieuwe plannen rond het Stadspark nog niet aan de orde waren.
Vrijdag 20 augustus was er een gesprek met de districtvoorzitster Chris Anseeuw, enkele verantwoordelijken van het Wijkcirculatieplan en van de Wijkvereniging.
Gevraagd is om het traject rond het Stadspark te herzien.

Reuzenstoeten en onze eigen reuzen
Reus Wannes Van Klein Antwerpen, zijn echtgenote Germaine Van Ganzeveer en hun reuzenhond Scharminkel namen enkele uitnodigingen aan.
Zaterdag 4 september lopen ze mee in de Reuzenstoet van Deurne.
Zaterdag 24 september zijn ze te bewonderen in Londerzeel.

Wijkfeest
                  Zondag 4 oktober ’10 van 10u tot 17u (of vroeger en later….)
                  Met als thema “Theater in al zijn vormen”

De grootse Rommelmarkt gaat door in de Lange Leemstraat tussen het Verdraagzaamheidsplein aan de Sint-Vincentiusstraat, en de Hertoginstraat. .. De hoeken van de zijstraten kunnen ook ingepalmd worden.
Een deel vindt u ook in de Hemelstraat en dit in samenwerking met de Kapel.

Om 12 u wordt op het Verdraagzaamheidsplein, het 9e jaarlijkse Wijkfeest officieel geopend.
Hiervoor wordt er ook voor een verrassing en aangepaste muziek gezorgd.
Verder in de namiddag zullen er diverse muziekgroepen optreden.
De Breughelstraat wordt omgedoopt in Kinderstraat. Een groot springkasteel, kinderspelen, eendjesvissen, stoepkrijt-tekenen…en dit alles onder begeleiding.
Op de hoek aan de Lange Leemstraat zal een groot podium opgesteld staan waar in de namiddag wagenspelen en straattoneel te horen en zien zullen zijn.
Ook de Snijdersbank, nieuw sinds Wereldgoeddag van april 2010, zal in die omgeving opgesteld staan.
Poppenspel Semini geeft korte voorstellingen in de Grote Zaal van de Volkshogeschool Elcker-Ik en de poppen, met hun begeleiders,zullen regelmatig in de straten rondlopen.
Eten (spek met ei  in een bruine boterham) is te verkrijgen aan de poort van Elcker-Ik.
In de Buurtfoyer zal men verder drank en verpozing kunnen vinden.

Op de hoek Korte Leemstraat/Lange Leemstraat zal een klein podium opgesteld staan waarop rustiger muziek en declamatie te horen zal zijn.

Verder lopen in de omliggende straten nog artiesten van diverse pluimage rond:
– Steltlopers
– Figuurtheater uit Mechelen
– Middeleeuws theater
– Poppenspel Semini
– Fanfare
– Reuzen Wannes, Germaine en Scharminkel

In het Karel Cuypershuis aan de Lange Leemstraat zal het er stiller aan toe zijn. Daar is de tentoonstelling van “Boek in z’n Hemd”.
Men kan de hele dag mooie staaltjes van kalligrafie, boekbinderij en snuisterijen bekijken en kopen.
Echt de moeite waard om er, ondanks de stralende zon, even binnen te gaan!

Niet te vergeten:
Op de hoek Sint-Jozefstraat/Lange Leemstraat zal de fietsgraveerder van de politie uw rijwiel graag en gratis een identificatienummer etsen.
En… de Infostand vindt men in de buurt van het Verdraagzaamheidsplein. 
 
Een groot wijkfeest vraagt vele handen en hoofden om dit evenement tot een goed eind te brengen.
Interesse om mee te helpen?
ck@kava.be
info@kleinantwerpen.be
0496 93 72 72

Verslag: Marleen 

Verslag open vergadering van 1 maart 2010.

Agenda:
– Wijkkrant
– “ons Maria
– Tent voor ons pleintje
– Nutskasten
– Erfgoeddag
– “Den Antwerpenaar”

Wijkkrant
Na vele jaren intens met onze wijkkrant bezig te zijn geweest heeft Paul Fantin de fakkel doorgegeven aan Noël Salaets. De krant heeft nu ook een andere lay-out, een heel ander uitzicht.
Onze wijkkrant wordt op 3000 exemplaren gedrukt en bedeeld in alle huizen van onze wijk, in het districthuis afgegeven en te bekomen bij de infodienst van de stad
Er wordt, in groep, hard gewerkt om er een mooi en interessant geheel van te maken.
Enkele weken na het verschijnen van de gedrukte versie is deze krant te lezen via onze website.

“Ons Maria”
Het Madonnabeeld aan de hoek Lange Leemstraat/Korte Leemstraat kan terecht “Ons Maria” genoemd worden. Het werd in 1872 vervaardigd door beeldhouwer Frans De Vriendt en de bestelling/betaling gebeurde door de toenmalige buurtbewoners. Tijdens de zomermaanden van 2009 werd het beeld gerestaureerd door een beroeps-restaurateur èn onze voorzitter Christiaan Ketele samen met nog andere handige vrijwilligers. Het waren weerom de wijkbewoners en belangstellenden die voor de geldelijke steun zorgden.
Het stopt niet met het opkuisen en herstellen van dit beeld. Het vraagt een continue zorg.
We willen ook, in de maand mei, en rond de Antwerpse Moederdag in augustus, voor een lichtkrans rond het beeld zorgen.
Wij zijn  in bespreking om het beeld officieel te laten “beschermen”. Er is een groot verschil tussen een “erkend” en een “beschermd” gevelbeeld. Dit laatste kan door een toekomstige eigenaar van het gebouw zomaar niet verwijderd worden. Een uitgebreid dossier is hiervoor al ingediend bij de verantwoordelijke dienst.

Tent voor op het Pleintje
Voor op het kleine winderige plein met de serieuze naam “Verdraagzaamheidsplein” aan het kruispunt Lange Leemstraat/Isabellalei/Sint –Vincentiusstraat willen we een grote tent. Zo kunnen onze activiteiten plaatsvinden zonder risico omvergeblazen te worden.
Na lang op de Stad en de nodige financies gewacht te hebben kregen we onlangs de mogelijkheid om zelf een tent te laten maken. Hiervoor zijn echter 4 steunpunten nodig welke in de grond dienen geboord en gehecht te worden. Dit kan niet lukraak gebeuren omdat nutsleidingen onder de tegels liggen en deze de verantwoordelijkheid van de stad zijn.
Volgens het uitgetekende plan zal de tent heel apart en mooi staan, een vrolijk uithangteken bij onze activiteiten. Nu hopen dat we tegen het komend zomer-boekenfestijn onder zeil kunnen.

Nutskastjes
De twee nutskastjes in de Lange Leemstraat vlak bij ons Pleintje krijgen een van de komende weken een opknapbeurt en een kleedje aangemeten. Het zal onze wijk in beeld brengen en de straat iets kleurrijker maken.

Erfgoeddag
Zondag 25 april van 10u tot 17u in Elcker-Ik en de Breughelstraat
Samen met Poppenspel Semini organiseert de wijkvereniging een tentoonstelling rond Reuzen en Poppen onder de titel “Fake”.
Het is de bedoeling dat enkele stangpoppen vanuit het raam van de eerste verdieping van Huis Elcker-Ik de reuzen en het publiek, wat zich in de Breughelstraat heeft opgesteld, toespreken. Binnen zullen nog andere poppen en boeken/platen tentoongesteld staan.
Door te zorgen voor bijhorende animatie, muzikale omlijsting, aangepaste snoeperijen en dranken zal de sfeer van een dorpsfeest uitgebeeld worden.
Er zijn al een 30-tal reuzenpoppen ingeschreven en het beloofd een fantastisch geheel te worden.
Voor de kinderen is er iets extra. In een workshop kunnen ze zelf ‘stokpoppen’ maken en voor een klein bedrag zijn poppenkastpoppen te koop.
Door de bijhorende brochure zal ieder nog meer informatie kunnen bekomen over de afkomst van elke reus of pop.
De nodige aanvragen en formulieren zijn verstuurd, de taakverdelingen staan uitgebreid op papier. Het is nu enkel nog te hopen dat de weergoden er rekening mee houden.

“Den Antwerpenaar”
In de laatste uitgave van het tijdschrift van onze stad werden de verschillende wijken voorgesteld. En wij staan er niet in! Onze wijk is gewoon niet vermeld, staat in “Stadspark” en “Haringrode” verweven. En toch bestaan wij al ettelijke jaren en hebben een bloeiende werking. Hoe komt dit?
Door de stadsdiensten is in de tijd een afbakening gebeurt die niet helemaal overeenkomt met de menselijke werkelijkheid. Niet wat Klein Antwerpen betreft maar evenzeer voor nog andere wijken en buurtschappen.
Administratief gezien is het erg moeilijk om de nodige veranderingen aan te brengen maar een zeker erkenning vanuit het blad “Den Antwerpenaar” verwachten we wel, zeker omdat onze activiteiten toch steeds onder onze eigen naam verschijnen.

Noteer alvast in uw agenda:
Dinsdag 6 april: open vergadering in Elcker-Ik om 20u
Dinsdag 4 mei: open vergadering in Elcker-Ik om 20u
Dinsdag 1 juni: open vergadering in Elcker-Ik om 20u
Zaterdag 17 april: Lentepoets in Klein-Antwerpen
Zondag 25 april: Erfgoeddag
Zondag 30 mei: Feest op het Verdraagzaamheidsplein

Verslag: Marleen Gijsel

Verslag open vergadering van 2 februari 2010.

Agenda:
– Fonkeltocht
– “Ons Maria”
– Erfgoeddag
– Buurt aan de Beurt

Fonkeltocht
Deze ging door op zaterdagavond 30 januari en kan terecht een succes genoemd worden.
Een mooi ogende affiche en dito flyers als postkaarten…het gesprek van Pascale op ATV…
We hadden meer inschrijvingen dan andere jaren en wat de kaas/wijn-avond betreft kan onze buurtfoyer gewoon niet meer mensen aan.
De stoet vertrok stipt om 17u30 aan Elcker-Ik in de Breughelstraat en liep door de straten naar het Stadspark waar een chocolademelk-halte was ingelast. Tegen 19u was iedereen weer aan het vertrekpunt waar de ingeschreven kinderen “spinnensoep” en animatie,de ouderen kaas en wijn aangeboden werd.
De verhaaltjes tijdens de kinderwandeltocht kregen veel aandacht en de kinderen keken op naar de steltloper. De gemotoriseerde politie die de groep kinderen begeleidden kreeg vele vragen om ook eens “op” te mogen zitten.
Volgend jaar is er weer zulke Fonkelstoet!Kijk uit naar de uitnodigende affiches…

“Ons Maria”
Het Madonnabeeld aan de hoek Lange Leemstraat/Korte Leemstraat was opeens een aureool kwijt.
Grote ongerustheid…waar en hoe? En maken we een nieuw?
Iemand had het vergulde object op de stoep gevonden (waarschijnlijk een te sterke windvlaag en een te zwakke aanhechting waardoor Maria blootshoofd kwam te staan) en het heel braaf in het café ’t Leempuntje afgegeven.
Grote opluchting van onze kant en men zal in ons volgende wijkkrant over de eerlijke vinder kunnen lezen.

Erfgoeddag
Zondag 25 april’10 van 10u tot 17u in Elcker-Ik en de Breughelstraat
Wij organiseren, samen met poppenspel Semini, een tentoonstelling rond Reuzen en Poppen.
Wij zorgen voor de reuzen, de liederen, de animatie, de muzikale omlijsting en de catering.
Het is de opzet dat enkele stangpoppen vanuit het raam van de eerste verdieping van Elcker-Ik de reuzen en het publiek, dat zich in de Breughelstraat opgesteld heeft, toespreken.
Binnen Elcker-Ik zullen nog andere poppen tentoongesteld staan evenals boeken en prenten.
Momenteel hebben we afspraken met een dertigtal reuzen van verschillende groepen.
We stelden de vraag ook aan het stadsbestuur van Antwerpen in verband met de oude Antwerpse reuzen.
Verder werken we aan een begeleidende brochure met daarin foto’s van de deelnemende reuzen en poppen met hun verhaal…en enkele reuzenliederen. Deze brochure kan die dag aangekocht worden.

Buurt aan de Beurt
Tijdens deze grote poetsweek in de maand mei zullen nog twee andere, kleinere, madonnabeelden van de wijk onder handen genomen worden.
– Aan de gevel van de Sint-Lucasschool in de Sint-Jozefstraat
– Aan een huisgevel in de Sint-Thomas/Sterstraat

Noteer deze data in uw agenda:
Dinsdag 6 maart Open Vergadering in Elcker-Ik om 20u
Dinsdag 6 april Open vergadering in Elcker-Ik om 20u
Zaterdag 17 april Lentepoets in Klein Antwerpen
Zondag 25 april Erfgoeddag in de Breughelstraat
Zondag 30 mei Feest op het Verdraagzaamheidsplein

Verslag: Marleen
 

Verslag Open Vergadering Klein Antwerpen van 5-01-‘10.

Agenda:
– Wijkkrant
– Nieuwjaarsdrink
– Fonkeltocht
– Wijkcirculatieplan
– Pleintje
– Beursvloer
– Erfgoeddag
– Mariabeelden
– Peterschap grafmonument
– Theater in Elcker-Ik

Wijkkrant
We konden een bijkomende zware computer en printer krijgen…hier zijn we heel dankbaar om.
Nu kan onze wijkkrant door meerdere personen op een professionele wijze ineengestoken worden.
De teksten dienen begin februari, nagekeken op taal, binnengebracht te worden.
Het geheel wordt dan,op een vergadering, gecontroleerd en besproken.
De bedeling is niet goed verlopen en moet opgevolgd worden.
De jongens, betaald als ‘vrijwilliger’, krijgen nieuwe instructies.

Nieuwjaarsdrink
Zondag 10 januari ’10 van 13u tot 17u in Elcker-Ik, Breughelstraat 31/33
Samen met poppenspel Semini organiseren we dit jaar de Nieuwjaarsreceptie.
Door beide verenigingen worden er hapjes en drank geserveerd.
Extra drank enz…dient aan de toog betaald te worden.

Fonkeltocht
Zaterdag 30 januari ’10 om 17u aan Elcker-Ik, Breughelstraat 31/33
De posters en postkaartflyers zijn bij de drukker en worden een van de dagen bedeeld.
De wandel/verteltocht voor kinderen start aan Elcker-Ik en gaat via onze buurt naar het Stadspark waar een “Warme-chocomelk-vertel-pauze” gehouden wordt.
Bij terugkeer, rond 19u, wacht de kinderen warme soep, koek en een geschenkje…spelletjes en verhalen…voor € 2,-.
Volwassenen zijn welkom voor kaas en wijn….voor € 10,-.
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk.

Wijkcirculatieplan
Het verslag, opgesteld door Katrin Boxus, is na bespreking met ons als wijkvereniging, doorgegeven aan het stadsbestuur. Daar is deze tekst integraal doorgegeven aan het betreffende studiebureau.
Het is nog te vroeg om al een reactie, een antwoord, te verwachten.

Pleintje
Wat betreft onze tent en de daarvoor nodige en al lang aangevraagde steunpunten….
Vanuit de verantwoordelijke dienst vraag men nu naar nog meer gegevens, is men niet akkoord met de plannen zoals wij die doorgaven. We moeten de verschillende mogelijkheden bekijken en bespreken.
Het fietsenrek zal van het plein weggehaald worden en verplaatst richting winkel Proost of de tramhalte.

Beursvloer
Op bijeenkomsten, georganiseerd door de stad, komen verenigingen en firma’s samen om te ‘ruilen’.
Ze kunnen diensten en materiaal ruilen.
Wij zochten vervoer voor onze reuzen en bieden hiervoor een gratis optreden aan.
De firma “Kringloopwinkel Antwerpen” biedt een vrachtwagen + chauffeur aan om 3 à 3 keer per jaar onze drie reuzen binnen Groot-Antwerpen te vervoeren.
In ruil hiervoor geeft Theater Snert! een gratis voorstelling … in het najaar en op eigen stek…
De zolder van Elcker-Ik, Breughelstraat 31/33.

Erfgoeddag
Zondag 25 april ’10 van 10u tot 17u in Elcker-Ik en de Breughelstraat
Samen met poppenspel Semini organiseert Wijkvereniging Klein Antwerpen een tentoonstelling rond Reuzen en Poppen.
Het is de bedoeling dat stangpoppen vanuit het raam van de eerste verdieping van Elcker-Ik de in de Breughelstraat opgestelde reuzen, en het publiek, aanspreken.
Binnen in Huis Elcker-Ik zullen nog andere poppen tentoongesteld staan evenals boeken en prenten.
Momenteel zijn we zeker van de deelname van een 13 à 20 reuzen van verschillende groepen van Groot-Antwerpen, Vlaanderen en Maastricht.
We werken een eenmalige brochure uit in boekvorm welke dan te koop zal worden gesteld.
Hierin komen foto’s van de deelnemende reuzen en poppen , een wetenschappelijk artikel en enkele liederen.
We zoeken nog altijd naar vreemde liederen over reuzen en poppen. Wie hier iets over heeft of weet en dit met ons wil delen kan dit altijd op onze website. Hiervoor onze dank.

De dag zelf zal verlopen zoals een dorpsfeest van vroeger…
– Tentoonstelling
– Poppenkastspelen
– Eten en drank
– Muzikale omlijsting
– Brochure
De inkom is gratis.

Mariabeelden
De restauratie van het Madonnabeeld “Maria Medeverlosseres” op de hoek Korte Leemstraat en Lange Leemstraat heeft ook andere initiatieven als gevolg.
Wij willen meewerken aan een inventaris van Mariabeelden in Antwerpen.
Daarvoor zoeken wij informatie over de verschillende beelden die onze straten sieren.
Ook hiervoor vragen wij hulp van de lezers van dit verslag.

Peterschap grafmonument Hendrik Conscience
Het grafmonument van deze overbekende schrijver in het Schoonselhof ligt er verkommerd bij.
Het is eigendom van de Stad Antwerpen maar het onderhoud blijft achterwege.
Wij vroegen, als wijkvereniging, het graf in peterschap te mogen opnemen en zo de verzorging op ons te nemen. Het grafmonument is voor de wijk belangrijk omdat we ook een Consciencestraat hebben…
Er is nog geen antwoord gekomen. Door deze vraag wijzen we het stadsbestuur wel op hun verantwoordelijkheid.

Theater in Elcker-Ik
Binnenkort hebben we in de wijk een eigen theatertje…op de zolder van Huis Elcker-Ik.
De theatergroep SNERT! zal hier zijn vaste stek krijgen.
Zij zullen vanaf het najaar regelmatig optreden.
Tijdens ons jaarlijks Wijkfeest, eerste zondag van oktober,stellen zij zich voor.

 Noteer deze data in uw agenda:
Zondag 30 januari: Fonkeltocht aan/in Elcker-Ik om 17u
Dinsdag 2 februari: Open Vergadering in Elcker-Ik om 20u
Dinsdag 2 maart: Open Vergadering in Elcker-Ik om 20u
Dinsdag 6 april: Open Vergadering in Elcker-Ik om 20u
Zondag 25 april: Erfgoeddag met Reuzen en Poppen
Dinsdag 4 mei: Open Vergadering in Elcker-Ik om 20u
Zondag 30 mei: Feest op het Verdraagzaamheidsplein

Verslag: Marleen


Print pagePDF pageEmail page