overzicht 2020 – plannen 2021

Jaarverslag Wijkwerking 2020 Klein-Antwerpen

Nieuwjaarsreceptie: zondag 10 januari 2020 in de Maurice Verbaetsteeg.
Voor de eerste keer hielden wij onze Nieuwjaarsdrink niet in een warm aangeklede woonruimte, we hadden ook geen eigen thuis meer, maar in een voor de meeste wijkbewoners een eerder ongekende plaats, in en rond de garage/depot van het ziekenhuis in de Maurice Verbaetsteeg.
Heel wat volk kwam opdagen, oude bekenden maar ook nieuwe gezichten. Bij een glaasje, knabbels en een kop warme soep werd er gebabbeld, activiteiten geëvalueerd en plannen gesmeed.
Het was een succesvolle drink.

Geveltuintjes, zondag 28 maart
Dit door de wijkvereniging genomen initiatief werd deels aangepast door veranderingen en plannen binnen de stadsdiensten èn de opkomende lockdown omwille van COVIC-19.
De einddatum van de inschrijving, vastgelegd op 7 maart, werd behouden en de 17 ingeschreven huizen kregen stuk voor stuk hun planten en hulp.

Verhuis depot
Vanuit de garage van het ziekenhuis, waar we jaren een deel mochten gebruiken voor alle grote stukken, werden de vier reuzen, stootwagen, tenten, materiaal voor activiteiten overgebracht naar het oude schoolgebouw in de Lange Leemstraat 26 (Zie verder)

Juffertuin, vroegere schoolgebouw en nu archief en studiecentrum ADVN, Lange Leemstraat 26
Ontwerp werd ingediend en goedgekeurd door de directie van het documentatiecentrum, schepen Duchateau van de stad, de directie groenvoorziening Alexandra Jadoulle en Elke Van Opstal.
De aanvraag voor financiële steun voor een bestek van €5000,- werd ingediend en goedgekeurd.
De Pluktuin, die ook een Rusttuin wordt, zal vooral ecologische en inheemse boompjes en planten inhouden. Voor de geïnteresseerde wijkbewoners wordt bij inschrijving een ‘contract’ gevoegd.
Het project “Pluktuin” werd in kleine kring aangevat door vooreerst de oude planten en tegels te verwijderen. Ook de planning en organisatie vroeg veel voorbereidende samenkomsten.
Schepen Samuel Markowitz en Femke Meeusen zijn peter en meter van deze wijktuin waardoor we zeker zijn van interesse binnen de joodse gemeenschap en de Cultuurdienst van de stad Antwerpen.

Wijkvergaderingen
De tweewekelijkse open wijkvergaderingen werden door de nieuwe regels en het gemis aan een vaste stek veranderd in kleinere bijeenkomsten en videogesprekken. Pas vanaf september kon van de goed voorziene ruimte van het archiefcentrum gebruik gemaakt worden.

Uitgestelde plannen 2020
Door de problemen en regels rond COVID-19 zijn verschillende al grotendeels georganiseerde activiteiten uitgesteld naar een nader te bepalen tijdstip in het jaar 2021.
Zoals het Wijkfeest 2020, onder de noemer “Het Boek in z’n Hemd” wat zou doorgaan in het weekend 12-13 september in de lokalen van KAVA-Consciencestraat en de inhuldiging van de nog te plaatsen naamtegel voor Eduard Keilig op het Verdraagzaamheidsplein.

Samenwerking met andere groepen
Met de Koala-groep, bestaande uit bewoners van de drie wijkstraten Korte Leemstraat, Hertoginstraat en Sint-Jozefstraat werd de band behouden. Ook voor het komende wijkfeest wordt met hen samen gewerkt.
Met het Buurtcomité Stadspark zijn banden gesmeed rond het Waterplan en Stadspark.

We zorgden ook voor ons patrimonium
Ook dit voorjaar kreeg het Madonnabeeld aan de hoek Korte- en Lange Leemstraat nieuwe bloemen.

Planning voor 2021:

 • Pluktuin “Juffertuin” uitbouwen en afspraken organiseren.
 • Wandelzoektocht
 • Een wijkwandeling met vragen en opdrachten welke beoordeeld kunnen worden ergens in de maand maart (indien mogelijk door de lockdownregels) en ook later door elke geïnteresseerde kan opgenomen worden.  Zal te downloaden zijn op de website.
 • Nutskasten.
  Binnen onze wijk staan een twintigtal metalen kasten die begin 2021 beschilderd worden op aanwijzing wijkbewoners. Dit initiatief van de wijkvereniging gebeurt in samenwerking met de groep Treepack. Planning: begin 2021.
  Zodra het mogelijk is worden deze kunstwerken feestelijk ingehuldigd.
 • Gevelgedicht
  Een deel van het gedicht “Wereldstraat” van Wannes Van de Velde wordt op een gevel aan het Verdraagzaamheidsplein gezet. Dit initiatief wordt in de loop van het komende jaar afgewerkt.
 • Naamtegel
  Landschapsarchitect Edward Keilig heeft een naamtegel welke in het voorjaar ’21 plechtig zal worden geplaatst en ingehuldigd op het Verdraagzaamheidsplein.
 • Wijkfeest 2021
  Het uitgestelde wijkfeest “Het Boek in z’n Hemd” zal gehouden worden en nog groter gemaakt omdat in 2021 de wijkvereniging zijn 20e verjaardag vieren kan.
 • Open vergaderingen, werkvergaderingen
  Zodra het mogelijk is worden regelmatig te houden bijeenkomsten georganiseerd.

Print pagePDF pageEmail page