vergaderingen 2009

Verslag Open Vergadering Klein Antwerpen van 6-01-‘09.

Aanwezig:
Christiaan, Paul, Joost, Rudy, Pascale, Marijke, Katrin, Mieke, Marleen, Michael Bracke

Agenda:
– Optredens in E.I.
– Staat van de Stad
– Standbeeld/Buste Wannes
– Kom op tegen Kanker
– Tekst op muur
– Stadspark
– Fonkeltocht
– Te Koop/Te Huur
– Debat-Tafel
– Steegje

Optredens in Elcker-Ik
De avond rond Wannes was een succes en een start voor meer.
Zo is er van Paul d’Hollander de wens gekomen om een dezer in E.I. op te treden.
Er kan, buiten het poppenspeltheater Semini, nog door andere poppenspelers van het podium gebruik worden gemaakt.

Semini treedt voor de 1e keer op op 20 februari. Dit is een benefietoptreden en de inkom is gratis. Hiervoor nodigen we ook enkele vips en stadsambtenaren uit.
Hun stuk zal een stuk historie van Semini, “De spastische chirurg”, zijn.
Een tweede optreden, met het stuk “Faust” is betalend en op 27 februari.
Hopelijk kan de groep maandelijks een avond vullen en komt er snel ook een stuk voor kinderen.

Staat van de Stad
De stad Antwerpen nodigt jaarlijks verantwoordelijken van verenigingen en groeperingen uit op een receptie. Dit keer is dit in de Arenahal op 18 januari.
Christiaan en Marijke

Standbeeld/Buste Wannes
Christa, de weduwe van Wannes, heeft ons een officieel schrijven laten bezorgen, vanuit een gremium, met de dringende vraag ons plan rond het standbeeld op te schorten.
We begrijpen haar reactie niet helemaal maar aanvaarden het wel.
– Er wordt een brief geschreven naar dat gremium toe met onze reactie/plannen. Marijke
– Er wordt een brief naar de pers geschreven met uitleg ivm het beeld Marijke
– Er wordt een brief naar Christa geschreven ivm het rouwboek Marleen
– Het rouwboek wordt een dezer, liefst aan Christa zelf, afgegeven Marleen

– De buste aan E.I. wordt in brons gegoten en zal het polyester exemplaar vervangen.
We hebben voldoende geld ingezameld (stortingen + € 1,- in potten) om dit te bekostigen.
Michael
– De bronzen buste zal heringehuldigd worden op 26 april ’09 tijdens de Kom op tegen Kanker-activiteit.
Wat met het oude? Weggeven aan het Letterenhuis? Aan Christa geven? Bijhouden?
Veilen ten voordele van Kom op tegen Kanker de 26e?

Jaren geleden hebben we Wannes Van de Velde tot onze ereburger benoemd.
Nu willen we hem, de overleden ereburger, eren.
Als we hier te lang mee wachten is een ander met het idee van een standbeeld weg en…
geeft de stad een andere de opdracht…
En… Waarom is niemand van het comité Klein Antwerpen in het gremium opgenomen?

Kom op tegen Kanker
De vereniging “Kom op tegen Kanker” heeft ons gevraagd om tijdens hun jaarlijkse Dag iets samen te organiseren in Antwerpen…als een Tandem. (samenwerking tussen twee groepen of mensen bij het organiseren van een activiteit o.d.).Dit met Wannes als kernpunt, hij is immers onlangs overleden aan kanker.
Wij hebben hier op ingestemd, met het standbeeld nog in ons achterhoofd.
Ook zonder levensgroot beeld kan dat natuurlijk evenzo.
We organiseren, samen met G.V.A., een zoektocht met Wannes als thema. Deze vertrekt vanuit de Zirkstraat en vanuit de Hoogstraat naar de Breughelstraat toe. Daar kunnen de deelnemers/wandelaars de nieuwe buste zien.
Vanaf ons Pleintje kan een stoet, begeleid door onze reuzen, naar het Stadspark gaan.
Wij zorgen daar voor de nodige animatie.

 • muziek op een podium
 • reuzenpaella
 • Spaanse vereniging in Antwerpen…
 • veiling van kunstwerken (grote en kleine namen)
 • een boerenkar met honden waar kinderen mee kunnen rijden voor € 1,-
 • verloving reuzin Anneke Mossel met Langoustin? Een brug tussen Sint Anneke en ’t Stad…

Wat nog te doen?

 • afspraken maken per telefoon + mail of post
 • vergunningen worden geregeld door Kom op…
 • affiches en flyers worden geregeld door Kom op…
 • wat is er nog nodig ivm de paella?
 • helpers

Tekst op muur
We plannen een tekst te plaatsen/te hangen vlakbij E.I. op een doek aan frame.
Deze tekst kan dan ook regelmatig vervangen worden.
Is er een vergunning van de stad/district voor nodig? Paul en Katrin
Misschien beter een andere muur…van de kliniek misschien…
We hadden al eerder het plan een “Wannes Van de Velde route” op te stellen.
Daar kadert die tekst ook in.
Best is om dit plan nog even uit te stellen. We moeten rekening houden met Christa.
(teveel druk nu geeft vast een negatieve houding/gevolg)
We moeten Klein Antwerpen blijven promoten maar opletten voor misverstanden.

Stadspark
We springen mee op de kar bij de besprekingen rond de herinrichting van het park.
Noteer dat wij hier eigenlijk al enkele jaren mee bezig zijn…
Er is een debat/infodag georganiseerd in het park zelf op zaterdag 10 januari
Wij zullen er aanwezig zijn met onze tent en warme soep + informatie verkopen.
Christiaan, Vera, Marleen, ?????

Fonkeltocht
Deze gaat door op zaterdag 7 februari om 17u.
Er is een kleurwedstrijd voor kinderen. De tekeningen worden eerder uitgedeeld en gebust.
Ze worden beoordeeld door een jury ( Vera, Mieke, Carrelie)en de prijsuitreiking is ’s avonds in E.I.
De stoet, de eigenlijke Fonkeltocht, vertrekt vanuit de Breughelstraat om 17,15u en gaat via zijstraten naar het Stadspark…verder zo terug naar E.I.
De kinderen worden vergezeld door enkele heksen en Christiaan als tovenaar.
Verder zal onze reuzenhond Scharminkel de stoet voorgaan Oscar?
De triporteur zal volgeladen zijn met warme chocolademelk… Jasmien en Marijke
In het Stadspark zal een verteller aanwezig zijn. Patrick Lahousse
Er zullen foto’s gemaakt worden Paul
Vanaf 19u zal er in E.I. voor kinderanimatie en eten gezorgd worden.
We moeten zelf zorgen voor voldoende lampionnen voor hen die er zelf geen hebben…

Te Koop/Te Huur
We hebben nu al drie etalages gevuld met kunstwerken.
Er zijn nog veel lege plaatsen te vullen.
We kregen al verschillende positieve reacties te horen.

Tafel
Er komt een debat over de loodsen en de kademuur, de hekken aan de Scheldeboord…
Dit is archeologisch erfgoed en moet behouden blijven maar nu ook aangepast en gerestaureerd.
We kunnen meedoen aan het initiatief om debatten te organiseren…een Tafel.
Open ( met onbekende mensen, aangeduid door de stad) of gesloten (met bekenden).
Wij doen mee, een tafel in E.I. op dinsdagavond 3 maart om 20u.

Steegje
Er komt een vergadering rond de opkuis en toekomst van de Mechelsesteeg.
Dit op dinsdag 20 januari in E.I.

Verslag: Marleen

Data te noteren:

Dinsdag 20 -01 gewone vergadering (Steegje + Fonkeltocht)
Dinsdag 3 – 02 open vergadering
Zaterdag 7 – 02 fonkeltocht
Dinsdag 17- 02 gewone vergadering
Vrijdag 20-02 poppenspel Semini-groep
Dinsdag 3 -03 debat rond erfgoed haven
Dinsdag 17-03 gewone vergadering
Dinsdag 7-04 open vergadering
Dinsdag 21-04 voorbereiding Stadspark en zoektocht
Zondag 26-04 Kom op tegen Kanker/ Stadspark/tocht

  
  
Verslag vergadering 3 februari 2009.
 
Agenda:
– Straling nieuwe gsm-masten
– Ouderraad
– Buurt aan de Beurt e.a.
– Wannes in brons
– Onze website
– Transport reuzen
– Wijkkrantje
– 26 april
– Fonkeltocht
– Stadsevenementen
– Andere evenementen

Straling nieuwe gsm-masten
Met een artikel en een handtekeninglijst bij de hand gaf onze wijkbewoner Filip uitleg over de problemen die de allernieuwste gsm-antennes door hun sterke straling kunnen geven.
Er worden nu posten, antennes, geplaatst die nog veel meer mogelijkheden hebben maar die daardoor ook meer stralingskracht hebben. We weten weinig van die krachten af, vrezen voor gezondheidsproblemen van vooral de kinderen in de onmiddellijke omgeving van zo een mast.
Er wordt gevraagd (aan stad en overheid) om een aantal kleinere posten, verspreid, aan te brengen in plaats van die grote masten/antennes. En…We meenden dat deze enkel op blokken, eigendom van de stad, konden aangebracht worden. We zien ze echter ook op particuliere daken.
De heer Filip Verhaegen zocht meer uitleg in het betreffende dossier en kwam tot de conclusie dat die helemaal niet in orde is. Een bijkomend onderzoek is dus zeker aan te raden.
Maar hoe vragen we dit? Als wijk, als groep, als individu?
Een schrijven in ieders naam?
Best is dat iedere individuele klager zelf een brief opstelt en aan de verantwoordelijke stadsdienst bezorgt; hierin ook een positief idee of voorstel insluit.

Ouderraad
Wijkbewoonster Sonja Clarisse is lid van de Antwerpse Ouderraad die zich vooral toespitst op wonen en woonzorg bij senioren (+ 55 jaar).
Zij kwam polsen wat wij, als wijkvereniging, zoals voor activiteiten hebben en…of er iets speciaal voor ouderen gedaan wordt.
Wij werkten enkele jaren mee met “Aandacht voor Senioren” maar deze organisatie is met hun werking gestopt.
Een zaal of plaats in Elcker-Ik is altijd te bespreken en dit nieuwe initiatief kan op onze medewerking rekenen bij door hen georganiseerde activiteiten.
Verder zijn zij met hun leden natuurlijk altijd welkom in onze eigen werking.

Buurt aan de Beurt e.a.
Onze buurtregisseur Luc Willems kwam de komende Poetsweek “Buurt aan de Beurt” voorstellen.
Begin juni ’09 is een groot deel van de Lange Leemstraat/Isabellalei het doel.
De Veegdagen zijn op maandag 8-06 en woensdag 10-06.
Voordien, in maart al, wordt een prospectuswandeling georganiseerd waarbij de verschillende knelpunten en vragen kunnen aangestipt worden. Dit maakt het mogelijk om snel en accuraat in te grijpen (wijkpolitie, bouwtoezicht, wegenbouw, buurtcomité, districtverantwoordelijke en buurtregisseur).
Speciale aandacht wordt gegeven aan huisnummers, straatnaamborden, stoepen, keldergaten, boomspiegels….
Wat de Lange Leemstraat betreft moeten we rekening houden met de tram die alle 10 min voorbijkomt en zorgen voor een tijdelijke laadzone voor de winkels.
De informatieavond, woensdag 27 mei tussen 16u en 19u gaat door in Elcker-IK.
Hier krijgen de aangeschreven bewoners de nodige gegevens è een borstel.
Nadien, na deze week, zorgen wij voor een gezellig samenzijn waarbij de buurtregisseur voor een evaluatie (en een extraatje voor de aanwezige bewoners) zorgt.
Liefst koppelen wij deze activiteit aan een van onze werking…met een boekenmarktje?

Verdere vragen:
Wanneer krijgt ons Pleintje van de Verdraagzaamheid officieel zijn naam?
Van wie is die groene toilet-box die al maanden aan de Bexstraat staat?
De regenpijp van het oude postkantoor is slecht aangesloten, water loopt over de stoep.
Er wordt te weinig rekening gehouden met aangeduide werfzone…parkeerproblemen.
De reclameborden op de stoep zorgen voor overlast.
We vragen, al jaren, steunpunten op ’t pleintje voor een groot tentzeil.
Het wijkcirculatieplan ligt stil. Het werd een grote chaos doordat de verschillende wijken enkel rekening hielden met de eigen bewoners.

Wannes in brons
Het borstbeeld aan Elcker-Ik in de Breughelstraat is in brons gegoten.
Op 26 april zal het “heringehuldigd” worden.
De polyester buste wordt, samen met andere kunstwerken, geveild ten voordele van “Kom op tegen Kanker”.
Het plan voor een levensgroot beeld op het pleintje is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Onze website
Jacques heeft zijn taak als beheerder van onze website altijd heel erg ter harte genomen.
Hij is daar nu mee gestopt. Wij zullen hem missen.
Ondertussen is een andere vrijwilliger/deskundige met deze opdracht getart.

Transport reuzen
Onze drie reuzen (Wannes Van Klein Antwerpen, Germaine Van Ganzeveer en hun hond Scharminkel) vragen veel ruimte bij hun verplaatsingen. Het is dan ook noodzakelijk om bij uitstappen voor een aangepaste vrachtwagen te zorgen. Verder hebben we telkens iemand nodig met het juiste rijbewijs, kracht en tijd.
Misschien heeft iemand een idee…of wil ons hier bij helpen…

Wijkkrantje
We kunnen, met financiële steun van het Antwerpse stadsbestuur, weer een krant uitgeven.
Er zijn dan wel voorwaarden aan verbonden, regels te volgen.
Zo vragen zij o.a. een plaats voor eigen mededelingen.
We zullen met een vaste regelmaat voor 4 krantjes per jaar moeten zorgen.
Enkele jaren geleden stopten we met het uitgeven van onze wijkkrant omdat er moeilijkheden waren met het tijdig en regelmatig afwerken en bedelen…De kosten waren, in verhouding tot de respons, ook erg hoog.
We hebben wel zin om er terug mee te starten.
We kunnen artikels overnemen van andere wijkkrantje, we krijgen misschien ook schrijfsels van de door ons nog onbekende buurtbewoners….Heeft iemand interesse?

26 april
In Tandem met “Kom op tegen Kanker” organiseren we een wandeltocht en een slotevenement in het Stadspark. Dit met Wannes Van de Velde als kernpunt, hij is immers onlangs aan kanker overleden.
We organiseren, samen met de Gazet van Antwerpen, een zoektocht vanuit de Hoogstraat en/of vanuit de Zirkstraat naar de Breughelstraat toe.
De bronzen buste wordt dan ook ingehuldigd.
Dan gaan de mensen, in stoet en met onze reuzen voorop, naar het Stadspark.
Daar zorgen wij voor een groot evenement tussen 15u en 18u.
– muziek
– reuzenpaella
– hondenkar voor kinderen
– verloving reuzin Anneke Mossel met Langoustin
– doopsel reus Neus
– kunstveiling
– informatie

Fonkeltocht
Deze gaat door op zaterdag 7 februari van 17u tot ….
De eigenlijke Fonkeltocht start om 17,15u aan Elcker-Ik en gaat via enkele zijstraten naar het stadspark waar een pauze wordt ingelast en de kinderen een beker warme chocolademelk krijgen.
brengen hun eigen lampion mee.
Bij terugkomst in E.I. wordt er een verhaal verteld.
De avond zelf, in Elcker-Ik, is er soep voor de kinderen en een film voorzien.
De volwassenen, die zich inschreven, krijgen kaas, brood, wijn en gezelligheid.

Stadsevenementen
Vanuit de stad worden verschillende evenementen georganiseerd.
Aan ons om hier aan deel te nemen, soms ook om te helpen.

18 maart
Matse (joods paasbrood) wordt gebakken….samen met de joodse gemeenschap.
Er komt hierover een tentoonstelling in Elcker-Ik.

Mei
In het Park Noord, samen met de Filippijnse gemeenschap, wordt een groot feest georganiseerd in het teken van “Bloemen”.
November
Tijdens de Week van de Smaak, dit keer rond “Brood”, komt er een grootse activiteit in het Centraal Station. Verschillende wijkorganisaties en andere verenigingen zijn hierbij gevraagd.

December
Er komt een groot dansfeest in het Centraal Station.

Andere evenementen
20 februari
Eerste speelavond Semini-poppenspel “Semini en de spastische chirurg”
In Elcker-Ik om 20u en de inkom is gratis voor buurtbewoners.

22 februari
Inhuldiging van het plaket aan het Paul Van Ostayenhuis in de Lange Leemstraat.
Daarvoor, evenement in het Karel Cuypershuis in de Lange Leemstraat om 14u.

27 februari
Tweede optreden Semini-poppenspel “Faust”
In Elcker-Ik om 20u en de inkom is € 7,-.

Verslag: Marleen

Noteer in uw agenda:
Zaterdag 7-02 Fonkeltocht
Vrijdag 20-02 Semini-poppenspel
Zondag 22-02 Paul Van Ostayenhuis
Vrijdag 27-02 Semini-poppenspel
Dinsdag 3-03 Debat rond erfgoed Haven in E.I.
Woensdag 18-03 Paasbrood bakken
Dinsdag 7-04 Open vergadering
Zondag 26-04 Kom op tegen Kanker/ Stadspark

Verslag vergadering 3 juni 2009.

Onze Lieve Vrouwebeeld in restauratie
Op de hoek Lange Leemstraat/Korte Leemstraat hebben we een mooi en oud beeld aan de hoek gevel van het café. We willen dit beeld laten restaureren.
Hiervoor hebben we al de eerste stappen ondernomen wat betreft onderzoek, toelating en offertes.
We zijn ook, als wijkcomité, actief begonnen met de eerste handelingen.
Zo is de kandelaar afgehaald en zorgt iemand dat een ander, meer oorspronkelijk exemplaar, geplaatst wordt. Zo heeft onze buurtregisseur, Luc Willems, ook gezorgd dat er binnenkort elektriciteit komt en de lamp weer kan branden.
We zijn nog op zoek naar meer details over de herkomst om zo meer duidelijkheid te hebben over het uitzicht en de materialen waaruit het beeld is opgemaakt.

Naam van ons pleintje
Enkele jaren geleden kozen wij een naam voor het kleine plein aan de Lange Leemstraat/Isabellalei.
Het werd “Pleintje van de Verdraagzaamheid”. Wij zorgden zelf voor een naambord en vroegen,met de vastgestelde normen en aan de erkende diensten, om deze naam officieel te maken.
Onze naam is uiteindelijk door het bevoegde comité niet aanvaard.
Zij stelden “Verdraagzaamheidspleintje” voor. Wij nemen dit aan.
Het officiële bord en dus ook de inhuldiging is beloofd voor begin oktober ’09.

Stadspark
We zijn, als wijkvereniging, heel sterk maar achter de schermen bezig met het behoud en de komende heraanleg van het park.
We werken verder rond de vijver (het tijdelijk watertekort was te wijten aan de werken aan het Militair Ziekenhuis en de Tunnels, dit door het afsluiten van de ondergrondse waterlopen en het op- en wegzuigen van vervuild water).
De vijver heeft nu zijn vroegere en normale waterpeil maar de gevolgen van de langdurige droogte, vooral wat de bomen betreft, zal pas later duidelijk worden.
We zijn ook geïnteresseerd in wat er met de cafetaria, nu discotheek, kan gebeuren. Wij willen graag een nieuwe cafetaria in het park, desnoods enkel in het gedeelte waar nu de Groendienst huist.
Met enkele aanpassingen en uitbreiding in de vorm van een terras moet dit snel en betrekkelijk goedkoop te realiseren zijn.

Reuzen
Onze reuzen Wannes van Klein Antwerpen, Germaine van Ganzeveer en hun hond Scharminkel zijn ons uithangbord en de kapstok waar we heel veel nieuws aan kunnen hangen.
Door de neutraliteit die zij uitstralen kunnen zij op verschillende terreinen ‘getoond/geleend’ worden.
We deden al mee aan verschillende reuzenstoeten (Borgerhout, Deurne, Linkeroever…).
Ook was Wannes in 2008 Rabbijn voor een stoet van de joodse Chabatt-gemeenschap.
Deze activiteit werd ook genomineerd voor de Antwerpse Vredesprijs van ’08.

Krantje
Wij hadden sinds 2001 een wijkkrant met een oplage van 2500 ex. wat een drie à vier maal per jaar verscheen. Door geld- en tijdsgebrek hebben we dit moeten staken.
Nu krijgen we van de stad subsidies om weer een krantje uit te geven…
We zullen er weer onze schouders onder steken en zorgen dat in de loop van september de eerste krant kan bedeeld worden.

“Boek in z’n Hemd”
Deze werking maakt deel uit van onze wijkvereniging. Wij organiseren samen verschillende activiteiten.
Bibliofoire is te zien op drie zaterdagen in juni, juli en augustus op ons Pleintje.
Er zullen standjes zijn met kalligrafie, boekbinden, snuisterijen ,poëzie,drank en natuurlijk ook boeken. Ieder zal er zijn gading wel vinden.
Samen werken we ook mee aan de organisatie van het grotere cultuurfeest op het Lambermontplein in september.
Ons komende wijkfeest slaan zij voor een keertje over door een tijdelijk ontbreken van een degelijke plaats binnenhuis.

Kom op tegen Kanker
Wij deden dit jaar mee, als tandem Klein Antwerpen/Kom op tegen Kanker.
Wij organiseerden het Parkfeest met Kunstveiling en verschillende standjes.
Ondanks het vochtige weer werd het een heel gezellig samenzijn.
De Stadswandelingen die voor die dag opgemaakt werden, maar nog jaren lang kunnen gedaan worden, zijn gratis te downloaden op onze website.

Maastricht
Wij hebben, als wijk Klein Antwerpen, een jumelage aangegaan met de wijk Kunstkwartier in Maastricht. Daardoor worden wij uitgenodigd op hun wijkfeest en organisaties ….en omgekeerd vragen wij hen op onze activiteiten.

Buste Wannes Van de Velde
De buste van onze ereburger aan de gevel van het Huis Elcker-Ik in de Breughelstraat is een initiatief van ons als wijkcomité en de verantwoordelijken van Elcker-Ik.
Met het ingezamelde geld voor het levensgrote beeld wat wij van Wannes op ons pleintje wilden laten plaatsen (wat niet kan doorgaan)hebben we deze polyester buste in brons laten gieten.
De oorspronkelijke buste was de trekpleister van de veiling in het Stadspark. De opbrengst van deze veiling, dus van de buste, was ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Wijkfeest ‘09
Elke eerste zondag van oktober, samen met “Open Bedrijvendag” organiseren wij ons Wijkfeest.
Elk jaar is de grote trekpleister de Rommelmarkt die ver buiten het Antwerpse bekend is als de gezelligste van de provincie. Wij hebben steeds een thema waarrond heel de werking hangt en de attracties aangepast zijn.
Voor 2009, ons 8e wijkfeest, is dit Muziek…met als titel “Wijk-klanken”.
Wij vroegen, net als andere jaren, verschillende organisaties in en rond de wijk om deel te nemen.
Elk jaar vragen wij ook vrijwilligers om ons die dag actief te helpen.
Dus…als u dit leest en zin/tijd hebt om die dag mee te werken…neem gerust contact op.

Er zal dus muziek zijn:
Orgelconcertjes in de namiddag
Murga-groepen lopen in de straten
Kleine en grote muziekgroepen zullen op verschillende plaatsen te horen en te zien zijn.
In het café van Elcker-Ik zullen gedichten worden voorgedragen, teksten gelezen en zullen enkele muzikanten het beste te horen geven.
In de grote zaal zal het Stangpommentheater “Semini” enkele voorstellingen geven.
Op het “Pleintje van de Verdraagzaamheid” (of heet het dan al Verdraagzaamheidspleintje?) zal een Reuzenschaakbord staan en het podium regelmatig ‘bevolkt’ worden.
In de Breughelstraat, dan “Klankenstraat” genoemd kunnen kinderen leren instrumenten maken en zijn er de meer gekende kinderspelen zoals Stoepkrijt, Springkasteel en andere.
De groooote Rommelmarkt zal zich afspelen in de Lange Leemstraat en misschien ook in de omliggende straten.
Er komen vast nog enkele andere activiteiten bij…
Enkel een zware regendag kan ons succes in de weg leggen.

Verslag: Marleen

Noteer alvast in uw agenda
Zaterdag 20 juni “Bibliofoire” op het pleintje vanaf 11u
Zaterdag 18 juli “Bibliofoire” op het pleintje
Zaterdag 29 augustus “Bibliofoire” op het pleintje
Dinsdag 1 september Open vergadering in E.I. om 20u
Zondag 4 oktober WIJKFEEST
Dinsdag 6 oktober Open vergadering in Elcker-Ik
 

 

Verslag vergadering 10 november 2009.

Agenda:
– “Ons Maria”
– Wintermarktje
– Stadspark
– Pleintje van de Verdraagzaamheid
– Erfgoeddag
– Opslagruimte

“Ons Maria”
De rekeningen, voortvloeiend uit de restauratiewerken aan het Madonnabeeld aan de hoek Lange Leemstraat/Korte Leemstraat zijn betaald. We hadden net voldoende sponsoring gekregen en dit van verschillende wijkbewoners en anderen.
Een definitief plaket is besteld en zal een van de komende weken worden aangebracht.
Dank zij de aansluiting aan het elektriciteitsnet van de straat hebben we er nu ook een lichtje bij.

Wintermarktje
Op zaterdag 12 december ’09 is iedereen welkom op ons Pleintje van de Verdraagzaamheid en dit van 13u tot 17u.

Er zal muziek, drank en snoeperijen, kleine geschenkjes, kerstgroen en gezelligheid zijn.
– Kerstrozen en Kerstgroen
-Tweedehandsboeken
– Kleine Poolse geschenkjes
– Kaften, dozen e.a. door een boekbindster gemaakt
– Eigengemaakte juweeltjes
– Duitse koekjesbak
– Poolse kerstliederen e.a.

Voor de kinderen wordt een workshop voorbereid waar ze kransen en kerstlichtjes kunnen maken.

Stadspark
Nu ons Stadspark als “Erfgoed” is ‘vastgelegd’ kunnen er geen grote veranderingen aan gebeuren.
De plannen voor grootse sportterreinen en het droogleggen van de vijver zijn opgeborgen.
De nodige herstellingswerken en verfraaiing dienen natuurlijk gewoon doorgaan, integendeel.

Men werkte onlangs de paden af, ze zijn nu droger en beter begaanbaar.
Het is een hele opluchting maar we laten ons park nu niet meer los.

Pleintje van de Verdraagzaamheid
De grote trieste boom aan de punt van het plein kreeg van de Stad nieuwe aarde toebedeeld.
Christiaan, onze voorzitter en doe-al, heeft de oude smurrie verwijderd en de verse aarde aangebracht samen met een 40-tal bloembollen en groene plantjes.
Hij doet eigenlijk het werk van de stadsdienst…
Tegen Pasen zal de boom er vast veel beter en gelukkiger uitzien.

De officiële naam van ons Pleintje van de Verdraagzaamheid is nu Verdraagzaamheidplein.

De straatnaamborden worden aan de gevel van het gebouw en de palen bevestigd.
De goedkeuring voor de door ons gevraagde steunpunten, zodat we een grote tent kunnen plaatsen die niet bij elke windstoot bibbert en dreigt weg te vliegen…is er niet gekomen.
We zoeken nu naar alternatieven om toch op die waaihoek te kunnen feesten.
We werken aan een Wandeling doorheen onze wijk en omgeving…een verhaal over dit Pleintje hoort er natuurlijk ook bij. Tips en gegevens die ons wegwijs maken in de straten, huizen, markante bewoners, verhalen… zijn altijd welkom!

Erfgoeddag
Iedereen is welkom op Zondag 25 april ’10 in de Breughelstraat en omgeving.
Wij organiseren een soort tentoonstelling rond reuzen en poppenkastpoppen.
De reuzen van Maastricht, Mortsel, Linker Oever, Deurne, Sint Andries…. hebben de uitnodiging al aangenomen.
Poppenkast Semini, die hun vaste stek hebben in zaal Elcker-Ik in de Breughelstraat doen ook mee en dit samen met poppen van verschillende gezelschappen.
We zorgen voor een fraai boekje met foto’s en de daarbij horende uitleg.
Dit zal te verkrijgen zijn tijdens de tentoonstelling.

Opslagruimte
Om de reuzen droog en veilig te kunnen opbergen zoeken we al lang een ruime stalling.
Voorlopig konden we gebruik maken van een deel van de opslagplaats van het warenhuis Proost.
De directie van KAVA biedt ons aan een deel van de garage te huren voor € 500,- per jaar.
Wij hebben dit aanbod met beide handen aanvaard.

Verslag: Marleen

Noteer in uw agenda:
Dinsdag 1 december: Open Vergadering in Elcker-Ik om 20u.
Zaterdag 12 december: Wintermarktje op het Pleintje van 13u tot 17u.
Zondag 10 januari: Nieuwjaarsdronk in Elcker-Ik

  

Verslag vergadering 1 december 2009.

Agenda:
– Beursvloer
– Pleintje
– “Ons Maria”
– Wintermarktje
– Fonkeltocht
– Wijkcirculatieplan
– Nieuwjaarsdrink

Beursvloer
Op bijeenkomsten van “Beursvloer”, georganiseerd door de stad…komen verenigingen en firma’s samen om te ‘ruilen’. Ze kunnen diensten en materialen ruilen.
Zo vraagt de wijkvereniging het gebruik van een lichte vrachtwagen voor het vervoer van de drie reuzen Wannes, Germaine en Scharminkel…beloven daarvoor een ‘optreden’.
Natuurlijk…ieder die ons een drietal keren per jaar met dit vervoer kan helpen hoeft niet te wachten op de volgende bijeenkomst van “Beursvloer”. Een eenvoudig telefoontje naar de wijkvereniging volstaat.

Pleintje
De ankerpunten, iets wat we jaren geleden toen ons plein heraangelegd werd, aanvroegen komen er! Nu kunnen we concreet aan onze plannen voor een degelijke en grote tent beginnen.
Dan staan we op boekenmarktjes en kleine activiteiten buiten wind en regen.
De ankerpunten kunnen ook voor andere zaken gebruikt worden.
De betonnen blokken welke in de grond zullen worden aangebracht en met een metalen buis steunpalen kunnen stutten, komen op verschillende plaatsen op het plein.
Deze plaatsen dienen nog aangeduid te worden en door de verantwoordelijke architecten gecontroleerd op aanwezigheid van ondergrondse kabels en buizen.
Ons “Pleintje van de Verdraagzaamheid” heet nu officieel “Verdraagzaamheidsplein”.
Iedereen kan het 4 keren bewonderen…groot aan de gevel en klein aan de palen.
De trieste boom aan de punt van ons pleintje kreeg verse grond. Een samenwerking Stad en onze voorzitter…de stad liet de grond aanbrengen en Christiaan deed het werk.
Nieuwe planten aangebracht en tegen de lente zullen er een 40-tal gele bloemen uitkomen.
De lelijke en luidruchtige glasbol heeft weer plaats gemaakt voor een nieuw deksel van de ondergrondse glascontainer. We zijn er blij mee en hopen dat deze het wat langer uithoudt.
Tegen half december zal ons Pleintje in kerstsfeer verkeren door een grooooote kerstboom.

“Ons Maria”
Wij vroegen de “bescherming” aan van het door ons gerestaureerde Madonnabeeld aan de hoek Lange Leemstraat/Korte Leemstraat. Hiervoor is het gedetailleerde verslag van de restaurateur bijgevoegd.
We hebben ook al, uitgewerkte, plannen voor een mobiele omkadering van het beeld zodat we in de maanden mei en augustus een bloemen/lichtkrans kunnen aanbrengen.
Een definitieve plakkaat, met naam beeld, beeldhouwer en lijst sponsors is in de maak.

Wintermarktje
Om zeker te zijn dat we de weergoden kunnen trotseren regelden we de zaal van Elcker-Ik.
De wintermarkt gaat dus door in de Breughelstraat 31/33.
Zaterdag 12 december van 13u tot 17u.
De grote zaal wordt gebruikt voor de verschillende standjes en de workshop voor kinderen.
De foyer is in handen van E.I….
Workschop: Kerstkransen en Kerstkaarsjes maken
Standjes: Kerstrozen en wintergroen
Tweedehandsboeken
Snuisterijen en juweeltjes
Poolse geschenkjes en kruidendrank
Duitse koeken
Muziek: stemmige muziek uit het verleden
Om 15u: Poolse Kerstliederen

Fonkeltocht
De kinderstoet gaat door op zaterdag 30 januari ’10 om 17u.
De wandeling vertrekt aan Elcker-Ik, Breughelstraat 31/33 en wordt daar tegen 19u terug verwacht
voor een warme ontvangst.
De route zelf is, in vergelijking met vorig jaar, iets ingekort.
De chocoladestop is terug in het Stadspark.
Patrick Lahousse, met muzikant, zorgt voor de aangepaste vertellingen.
Vanaf 19u is er soep , koek en spelletjes voor de kinderen voorzien.
Kaas, wijn, koffie en thee serveren we in de foyer voor de volwassenen.

Wijkcirculatieplan
Naar aanleiding van de opmaak van het wijkcirculatieplan van Antwerpen is het belangrijk dat wij er ook iets over te zeggen hebben…er dus ook moeten over nadenken.
Op de vergadering bespraken we de door Katrin Boxus al uitgewerkte plannen en pijnpunten.
Zij maakte nadien een meer officiële versie welke werd overhandigd aan de bevoegde diensten.
We hopen op een positieve reactie.

Nieuwjaarsdrink
Deze gaat dit jaar door in samenwerking met Poppenspel Semini.
Zondagnamiddag 10 januari ’10 in Elcker-Ik, Breughelstraat 31/33.

Verslag: Marleen

Noteer in uw agenda:
Zaterdag 12 december:  Wintermarkt in Elcker-Ik
Dinsdag 5 januari: Open Vergadering in Elcker-Ik
Zondag 10 januari: Nieuwjaarsdrink in Elcker-Ik
Zondag 30 januari: Fonkeltocht voor kinderen
Dinsdag 2 februari: Open Vergadering in Elcker-Ik
Zondag 25 april: Erfgoeddag met Reuzen en Poppen
Zondag 30 mei: Feest op ‘t Pleintje


Print pagePDF pageEmail page