Over ons

De wijkvereniging “Klein Antwerpen” werd op 11 januari 2001, op intitiatief van enkele bewoners van onze wijk opgericht. Het doel van de wijkvereniging is de algemene leefbaarheid binnen de wijkgemeenschap te bevorderen, door het ontplooien of stimuleren van aktiviteiten die deze leefbaarheid, de samenhorigheid en de ruimtelijke identiteit van de wijk “Klein Antwerpen” ten goede komen.

Klein Antwerpen wordt afgebakend door Belgiëlei, Mechelsesteenweg, Van Breestraat, Van Eycklei en Charlottalei en omvat Lange Leemstraat (van Van Breestraat tot aan Belgiëlei), Edelinckstraat, Hemelstraat, Van Noortstraat, Hertoginstraat, Bexstraat, Korte Leemstraat, Florisstraat, Memlingstraat, Rembrandtstraat, Jacob Jordaensstraat, Antoon Van Dyckstraat, Sint-Jozefstraat, Breughelstraat, Consciencestraat, Sint-Vincentiusstraat, Albertstraat, Sint-Thomasstraat, Sterstraat, Haringrodestraat (tussen Albertstraat en Belgiëlei), Isabellalei (tussen Lange Leemstraat en Belgiëlei).

In de Stad Antwerpen wonen meer dan 461.270 mensen van meer dan 160 verschillende nationaliteiten. Elk jaar leren meer dan 12.000 anderstalige volwassenen Nederlands in Antwerpen. 75% van de Antwerpenaren is Belg van bij de geboorte, 12% is een ‘nieuwe Belg’ en 13% heeft een andere nationaliteit.

Antwerpen telt meer dan 160 erkende verenigingen. Wordt het geen tijd dat we leren samenleven? Antwerpen wil een ‘Stad Zonder Haat-stad’ zijn. Klein Antwerpen speelt hierbij een voortrekkersrol.

Wil je mee betekenis en invulling geven of heb je vragen over onze activiteiten en buurtwerking?

Mail ons op: info@kleinantwerpen.be.
Of telefoneer naar onze wijktelefoon op 0496 93 72 72.

Klik hier voor een kaartje van de wijk.

Klik hier voor het lemma over Klein Antwerpen op Wikipedia.


Print pagePDF pageEmail page