Frans Van Kuyck

Naamtegel
Frans Van Kuyck … landschapsschilder, graficus en politicus
1852 – 1915

Geboren in Antwerpen op 9 juni 1852 stierf hij in onze stad op 31 mei 1915.

Frans Van Kuyck studeerde aan de Antwerpse academie en was een verdienstelijk sfeerschilder.

In 1891 werd hij provincieraadslid en gemeenteraadslid van Antwerpen. Vier jaar later werd hij schepen voor Schone Kunsten, zetel die hij behield tot aan zijn dood.

Frans Van Kuyck leverde een belangrijke bijdrage aan het behoud van het Antwerps cultureel erfgoed. Tijdens zijn beleidsperiode werd de Vlaamse Opera opgericht en kreeg onze stad monumenten voor verschillende kunstenaars (o.a. Peter Benoit, Hendrik Conscience, Jan Van Rijswijck). Hij liet gevels restaureren aan de Grote Markt en ook de verbreding en verfraaiing van de Leysstraat is aan hem te danken.

Frans Van Kuyck was de grote promotor van de wijk Oud Antwerpen op de Antwerpse Wereldtentoonstelling van 1894.

Als schepen schreef Van Kuyck in 1913 een merkwaardige brochure “De Dag der Moeders”. Hij riep 15 augustus uit tot het Feest voor Alle Moeders omdat dit de naamdag was van Maria, de patrones van Antwerpen. Met deze Moederdag wilde hij vooral de gezinswaarden herstellen die toen al onder druk stonden door de voortschrijdende industrialisatie.

De link met onze wijk, Klein-Antwerpen, is dat hij al die jaren zijn schildersatelier in de Lange Leemstraat had.


Klein Antwerpen, naamtegels Verdraagzaamheidsplein


Print pagePDF pageEmail page