Welkom bij Klein Antwerpen

Welkom bij Klein Antwerpen

De wijkvereniging “Klein Antwerpen” werd opgericht op 11 januari 2001, op intitiatief van enkele bewoners van onze wijk. Het doel van de wijkvereniging is de algemene leefbaarheid binnen de wijkgemeenschap te bevorderen door het ontplooien of stimuleren van activiteiten die deze leefbaarheid, de samen-horigheid en de ruimtelijke identiteit van de wijk “Klein Antwerpen” ten goede komen.

Voor meer info klik bovenaan in de navigatiebalk op “Over ons“.

Wijkvereniging Klein Antwerpen VZW
2018 Antwerpen
Infofoon 0496 93 72 72
Ondernemingsnummer 471.479.188
Rekeningnummer BE89 0004 6928 4885

Contacteer ons via

In de kijker

Weldra op het internet:
Een nieuwe site van Klein Antwerpen!

Klein Antwerpen werkt momenteel naarstig aan een nieuwe website.
Maar dat wil niet zeggen dat we stil zitten!
Integendeel, er zijn de komende periode nog flink wat activiteiten.
Alles en nog veel meer vind je op onze Facebookpagina.

Alle andere informatie (museum, archiefkasten, …) blijft uiteraard hier ter beschikking en zal ook op de nieuwe site te zien zijn.

Wil je graag weten welke stukjes cultuur en vertier de wijkvereniging naar je wijk, Klein Antwerpen, brengt?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Alles over hoe Klein Antwerpen de privacywetgeving respecteert vind je bij “Over ons“.


Print pagePDF pageEmail page