Loading images...

Restauratie Mariabeeld

Restauratie Mariabeeld
Hoek Korte- en Lange Leemstraat

(U kan op de afbeeldingen klikken om ze te vergroten)

Het Mariabeeld vóór de restauratie        Het Mariabeeld vóór de restauratie

Vooreerst, indien u hier klikt, krijgt u het artikel te lezen dat Marleen Gijsel in de buurtkrant schreef over deze restauratie. (pdf-formaat)

Geschiedenis en restauratie

Bijna 150 jaar geleden lieten buurtbewoners van het toenmalige “Klein Antwerpen” een madonnabeeld plaatsen aan de hoekgevel Korte- en Lange Leemstraat.
Zij noemden het “Onze Lieve Vrouw Medeverlosseres”. (Maria trapt op de slang die een appel in haar muil houdt en herstelt zo Eva’s fout. Zie het Oud Testament).

In het stadsarchief vonden we een document met de aanvraag tot plaatsing van het bewuste Mariabeeld. Interessant is dat we de namen van de toenmalige buurtbewoners kunnen lezen: H. Schmitz, Van Wouters, Van Gool, P. Geudens, J. Baets, Mertens, J. Van Est, L. Van Vriend, L. Aerts, Ch. De Coster….en juffrouw Aerts uit de Korte Leemstraat 44.
Dit alles afgetekend op datum van 17 juli 1871.

De aanvraag van de bewoners Advies van de stadsexpert Toelating van de Stad Antwerpen (1) Toelating van de Stad Antwerpen (2)

Het bouwdossier dateert van 21 juli 1871 en daarin is sprake van een “Madonna”; verder bestaat er een oud handschrift dat vermeldt dat het beeld “door Devriendt vervaardigd plechtig werd ingehuldigd door Monseigneur Sacré op woensdag 24 july 1872 ten 5 ure”.

Tij en ontij maakten dat het beeld zijn oorspronkelijke glorie stukje bij beetje verloor en het herschilderen van gevel en beeld maakte er in 1989 een nette maar matte Vrouwe van.

Nu, anno 2009, namen wij als buurtcomité het initiatief om “Ons Maria” te restaureren.

Het idee om het Mariabeeld te laten restaureren kwam een klein jaar geleden toen onze voorzitter, Christiaan Ketele, met de buurtregisseur Luc Willems rondwandelde om te bespreken wat er kon en moest verbeterd worden in het straatbeeld rond de Lange Leemstraat. Toen al werd hiervoor het idee geopperd om de restauratie te verwezenlijken en het vernieuwde beeld te tonen op het komende wijkfeest van 4 oktober 2009.

De eerste vraag,”mogen wij dat wel doen?” vergde al enkele stappen en tijd.
Zo werd gesproken met de eigenares van het pand (en dus van het beeld) mevrouw
Francine Haems en met mevrouw Paula Sörensen, medewerkster van “Kruis en Beeld”. De eigenares reageerde enthousiast.
Ook de districtsverantwoordelijke gaf gunstig advies.
Verder onderzoek toonde ons dat het beeld wel geregistreerd doch niet beschermd is.
Dit houdt, spijtig genoeg, ook in dat wij niet kunnen rekenen op subsidies van Provincie, Vlaamse Staat of een andere officiële instantie. Klein Antwerpen staat dus zelf invoor alle kosten.
Op een ladder, met een deskundige, werd het hele beeld en bijhorende grondig onderzocht.
Zo bleek dat de te kleine lantaarn niet de oorspronkelijke is en dat verschillende ornamenten en versieringen gewoon weggesleten zijn.

De lagen verf blootgelegd...

Het beeld zelf kreeg in de loop van de jaren wel een dertigtal lagen verf op zich en de gouden sterretjes werden overschilderd. Onze Lieve Vrouw met haar Jezuskindje op de arm was vroeger veel kleurrijker en fonkelend dan de oudste buurtbewoners zich haar zullen herinneren.

Kleine onderdelen zoals het stafje werden al gerestaureerd en zullen later terug in hun oorspronkelijke toestand aan het beeld toegevoegd worden.
Tijdens de restauratie bleek dat de aureooltjes niet meer te redden vielen. Er zullen nieuwe aangemaakt worden.

Aureooltje vóór restauratie Aureooltje na restauratie Stafje vóór restauratie Stafje na restauratie

 

De oude lantaarn die de oorspronkelijke gaat vervangenRestauratie van de "nieuwe" lantaarn
De te kleine lantaarn is nu omgewisseld met een oude lantaarn uit dezelfde periode (1870). Deze heeft onze voorzitter, en bezieler van dit project, mogen uitkiezen in de archiefkelder van Kruis en Beeld.

Briefje gevonden in de oude lantaarn. Nog volledig intact en niet verbrand!

Deze lantaarn is nog niet aan het beeld toegevoegd want is momenteel in restauratie.

Restauratie van de smeedijzeren arm

 

De smeedijzeren arm die de lantaarn draagt is, in samenwerking met de dienst Antwerpen Integrale Veiligheid, weggehaald. Hij wordt nu gestraald, verzinkt en gelakt.

 

Het beeld zelf is op dinsdag 16 juni 2009 bekeken en gekeurd door restauratrice Noortje Cools.
Haar eerste bevindingen zijn dat het beeld waarschijnlijk gekapt is uit natuursteen wat wil zeggen dat het zeker een uniek beeld is.
Nu, hoog boven de hoofden op een echte stelling staande, oog in oog met de Vrouwe zien we pas hoe gedetailleerd het uit zandsteen gehouwen beeld wel is. Een reden te meer om heel voorzichtig en met kennis van zaken te werk te gaan om deze waardevolle sculptuur, dit beeld van Onze Lieve Vrouw van Klein Antwerpen, weer in haar volle glorie te laten verschijnen.

Noortje Cools aan het werk  Christiaan Ketele aan het werk

En het resultaat mocht gezien worden:

Zondag 4 oktober 2009 was het dan zo ver.
Tijdens het wijkfeest van 2009 werd het gerestaureerde beeld plechtig ingehuldigd.

2016
De 30 lampjes zijn ondertussen één voor één uitgevallen en de eens zo kleurrijke bloemenkrans is verbleekt tot witgrijs.
Een nieuwe ingreep dringt zich op maar de wijkvereniging is jammer genoeg zo goed als blut.
Celine, onlangs heengegaan en bij leven erg begaan met het Madonnabeeld van Klein Antwerpen, brengt redding.
Net als in 2009 grijpt ze ook nu diep in haar tas om “Ons Maria” te helpen.
Een communiste in hart en ziel met een klein warm plekje voor heiligen en vooral voor Maria.
Nu ziet zij elke avond, vanachter de wolken, Ons Maria in haar lichtkrans.
En wij, bij het voorbijgaan, gedenken ‘Ons Celine’.
In juni 2016 werden, na een poetsbeurt, de lampjes “ingewijd”.

Sponsors:

 • Algemene bouwwerken, stellingbouw,gevelwerken,renovatie, Ivo Van Brecht, Stanislas Meeuslei 88 290, Schoten
  Deze firma leverde de stelling voor de duur der werken.
 • Noortje Cools Hoog-Kallostraat 47 9120 Kallo/Beveren
  Email: n.cools@belgacom.net
  Gsm. 0477/19.80.82
 • Sponsors voor het hermaken van de twee aureooltjes ( Kindje Jezus en voor Maria) Marleen Gijsel en Jan Van Landeghem
 • Loodgieter Marcel Bruylandts (materiaal voor de aureooltjes)
 • Goudsmid Peter Noens (uitsnijden van de aureooltjes)
 • Huis In ‘t zonneke bvba St Jorispoort 8, 2000 Antwerpen (materiële steun)
 • Home decor Traaey bvba, Lange Leemstraat, Antwerpen
 • Apoteek Maus nv Lange Leemstraat 74, 2018 Antwerpen
 • Speedy Center Lange Leemstraat 103, 2018 Antwerpen
 • Chouette Lange Leemstraat 102, 2018 Antwerpen
 • Enzo bvba Lange Leemstraat 110, 2018 Antwerpen
 • P&L nv Janssen Schuimeesters Lange Leemstraat 112, 2018 Antwerpen
 • Apoteek Pieters nv Lange Leemstraat 124, 2018 Antwerpen
 • Restaurant Culinan Lange Leemstraat, 2018 Antwerpen
 • Apoteek Bell Lange Leemstraat, 2018 Antwerpen
 • Goudsmederij R. Fierens
 • Drukkerij Tibeau en zoon
 • District Antwerpen Lng Gasthuisstraat 21 (zij sponsoren de receptie bij de herinhuldiging op 4 oktober, met dank aan voorzitter Mvr Chris Anseeuw.)
 • Wijkvereniging Klein Antwerpen
 • Elcker-Ik
 • Opsinjoren stad Antwerpen
 • Auto delen
 • Marcel Pieters
 • Thibau Daniel
 • Fierens Robert
 • Celine Verkist
 • Maria Rosa De Munck
 • Annelies Hernalsteen
 • Matthys Raymond
 • Jacques Beurmans
 • Fam. Germis
 • Paul Van Den Berghe
 • Gasthuiszusters
 • Herman De Prins
 • Fam. Boxus-Stammen
 • Thomas Verheust
 • Dekenaat Antwerpen parochiehuis Emmaus
 • Lanseloot
 • Dirk Rochtus
 • Bakkerij Robout
 • Fam. Bremers
 • Cafe ‘t Leemputje met zijn bezoekers
 • Chocolaterie Goossens bvba
 • Dagbladhandel P&L
 • Frenkel Trading Poolsesupermarkt
 • Frituur de Witte en de Zwarte
 • Parochie Heilige Geest
 • Fam. Janssen Deleye
 • Ketele Engelen
 • Kruispunt apoteek Bell
 • Fam. Lagasse – De Locht
 • Photograff lt Van Breestraat
 • Supermarkt Proost
 • Restaurant 77
 • Seen Design
 • Fam Van Hooreweghe
 • Wijkvereniging Klein Antwerpen
 • Wijkverenigingen uit Maastricht
 • HVH Adviesbvba
 • Kerkraad
 • Sonja Clarisse
 • Blauwwater pitta huis
 • Ro Food
 • Aga Hairstudio
 • Fam. Maes-Cornelis
 • Van De Werve
 • Boeckx

Print pagePDF pageEmail page