Loading images...

overzicht 2019 – plannen 2020

Jaarverslag Wijkwerking 2019 Klein-Antwerpen

Nieuwjaarsreceptie: zondag 20 januari ’19 in het buurthuis “De Reus”, Lange Leemstraat 94.
Zoals de voorbije jaren werd het glas gehoffen en van de uitgestalde snoeperij genoten na en eigenlijk ook tussen de speeches. Dit keer toch een beetje anders door het nieuws van vertrek.
Herman vertelde over het einde van het huurcontract, dus het nakende einde van Buurthuis De Reus.
Christiaan nam dan, als oude/nieuwe voorzitter het woord over en stelde zijn plannen voor het komende jaar voor.
Het werd een gezellige bijeenkomst, bij tijden was de zaal zelfs iets te klein.

Bijzondere Algemene Vergadering: 29 januari in Eethuis 22B
De jaarrekening 2018 en begroting ’19 werd voorgelegd aan het bestuur door de voorzitter, toen nog Herman Maes. En dan volgde het eigenlijke van deze samenkomst, de zetelverplaatsing en inkrimping van de wijkvereniging. Door het stopzetten van de huurovereenkomst van het buurthuis en het nu officieel wegvallen van enkele bestuursleden kreeg de vereniging een ander uitzicht en planning. Afgesproken werd dat het buurthuis tot einde juni nog operabel kon blijven en dat de geplande activiteiten nog konden doorgaan. Tijdens de zomermaanden kon de plaats dan ontruimd  worden.
Christiaan Ketele nam zijn oude functie als voorzitter weer op.
Vanaf juni 2019 is de maatschappelijke zetel Mechelsesteenweg 16,  2018 Antwerpen.
De gewone werkvergaderingen zullen op verschillende plaatsen doorgaan en een meer definitieve oplossing wordt gezocht.

Wijkfeest 2019: zondag 5 mei in de Korte Leemstraat.
Een ingekort feest maar met alle glorie en beloop als vanouds.
De reuzenommegang, met de vier eigen poppen maar ook tien reuzenvrienden liepen vooraf en nagelopen door fanfare en buurtkinderen door enkele omliggende straten.
Een groot deel van de Korte Leemstraat was dan weer omkaderd door een springkasteel, animatie- en eettentjes, een muziekpodium en tafels voor kinderspelen. De weergoden waren ons ook dit keer gunstig gestemd en zo kwam er veel volk opdagen. De afgesproken Potluck werd wel, door de toch manende weervinger, in “De Reus” gehouden. Ook daar werd het, intiemer dan vorige editie, gezellig.

Lopende afspraken en activiteiten:
Tot einde juni kon alles zoals eerder afgesproken doorgaan.
De Naaiatelier, Bloemschikken, Kalligrafie gingen verder met hun maandelijkse bijeenkomst.
Ook de koffiebijeenkomsten van Koala èn natuurlijk de Wijkvergaderingen bleven in hun gewone stramien doorgaan evenals de al afgesproken huurovereenkomsten voor het reisbureau en de enkele vergaderingen en feestjes van buurtbewoners.
De Muzikale Matinee van begin april en juni kende zijn gewone succesvolle opkomst.
We hadden ook nog twee edities van “Muziek zonder Elektriek” waarvan de laatste op 21 juni feestelijk maar met een pijnlijk gevoel van afscheid doorging.

Samenwerking met andere groepen:

 • De Koala-groep bestaat uit bewoners van drie wijkstraten (Korte Leemstraat, Hertoginstraat en Sint-Jozefstraati) en zit nauw verweven met de wijkvereniging. Ook de organisatie van het Wijkfeest lag deels in hun handen.
 • Met het Buurtcomité Stadspark zijn banden gesmeed en dit vooral rond het Waterplan ’19 en het toekomstige wijkfeest ’21.

We zorgden voor ons patrimonium:
Voor de zoveelste keer kreeg het Madonnabeeld aan de hoek Korte – en Lange Leemstraat een nieuwe rozenlaar aan de voet. Het blijkt moeilijk te zijn dit geveltuintje in stand te houden.

Planning voor het werkjaar 2020:

 • Feestelijke evenementen zijn er niet in grote getale en het Wijkfeest krijgt een speciaal zicht.
 • Het hele weekend 12 en 13 september zal in teken van drukkunst en poëzie staan, ook binnen doorgaan en wel in de grote zalen van KAVA, Consciencestraat 42 Klein-Antwerpen.
 • Verder wordt actief deel genomen aan het straatfeest van Koala van 10 mei en misschien komen er nog vragen van andere groepen waar we indien mogelijk positief op antwoorden.
 • Verder hebben wij, handvol leden van de wijkvereniging, nog een boel plannen waarvan vele al half afgewerkt zijn.
 • We ontwierpen een “Peukenbus” en wachten op het fiat van de stadsdienst voor uitwerking en plaatsing.
 • We onderzochten de verschillende nutskasten en bespraken al verschillende mogelijkheden om deze te bekleden en zo de directe omgeving  op te fleuren.
 • We promoten ons buurtgericht plan om geveltuintjes met een overeenkomend zicht te bekomen.
 • We zijn al ver in onderhandeling met ons oude plan om het gedicht “Wereldstraat” van Wannes Van de Velde op een gevel aan te brengen; hopen dat dit nog in 2020 lukt.
 • We hebben nog een naamtegel in onze depot liggen welke zeker dit jaar zijn definitieve plaats op ons Verdraagzaamheidsplein zal krijgen.

                                                                                                          Verslag: Marleen


Print pagePDF pageEmail page