Loading images...

overzicht 2015 – plannen 2016

Wat deed Klein Antwerpen in 2015?

Een ongelooflijk lange rij is het als we alle door ons georganiseerde activiteiten opsommen. En ‘ons’ betekent een handvol vrijwilligers. In en rond het kleine buurthuis zoemde het bijna dagelijks van de werkzaamheden en besprekingen. Niet alles of iedereen was te zien of te horen.
Buiten de tweewekelijkse dinsdagavondvergaderingen – die soms meer de vorm van een gezellig samenzijn aannamen – waren er tussendoor nog verschillende bijeenkomsten overdag en ’s avonds … nooit tijdens de nachturen.

Tussen eind december 2014 en diezelfde tijd 2015 hadden we verschillende evenementen van allerlei grootte en aard.

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 11 januari nodigden wij, samen met de leden van Poppenspel Semini, alle buurtbewoners en bekende notabelen uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in De Reus. Die namiddag gingen ontelbare glazen cava en hapjes gretig rond.

Schoon schrijven en geschikt
Op woensdagavond 4 februari ging de cursus Kalligrafie van start met de reeks “Anglaise”. Zes weken lang konden beginners hun talent rond schoonschrijverij erkennen en voorzichtig uitproberen. Dit onder de deskundige leiding van Vera Engelen.
Deze formule kende succes en kreeg een vervolg in oktober met de start van een nieuwe reeks.
In de maand mei startten we met Bloemschikken. Eens per maand op een donderdag kon ieder voor de luttele bijdrage van € 5,- een bloemstuk leren maken. Het materiaal diende wel meegebracht. Het werd een voorzichtige start van een mooi initiatief wat echte ‘pareltjes’ voorbracht. Het bloemschikken kende een vervolg met een nieuwe reeks in het najaar.

Ontmoeten
Op vrijdagen 6 februari, 3 april, 5 juni, 2 oktober en 4 december hadden wij de Potluck. Een initiatief ontstaan in het 19e eeuwse Engeland wat ondertussen wereldwijd verspreid is. Rond fraai gedekte tafels zaten gezellig babbelende buren en kennissen. De door hen meegebrachte schotels broederlijk samen op een zijtafel. Ieder proefde van de verschillende schotels en genoot … elke avond was nieuw.
In het voorjaar hielden we enkele zondagochtenden Open Huis waarbij passanten en getrouwen hun handen konden warmen aan een tas koffie en hun hart aan een babbel.
Het hele jaar hielden we maandelijks de eerste dinsdagvoornoen vrij voor onze Wijkagent. Dave hield dan ‘zitting’ om grote en kleine buurtzorgen te bespreken en op te lossen. Wij zorgden dan dat de bar open en bemand was.
Begin februari verzusterden de leden van de breiclub Permeke – wijk Koningsplein – en die van d’Antwerkers uit Klein Antwerpen in buurthuis De Reus. Tussen de koffietassen en zoetigheden in zagen we die namiddag knotten gekleurde wol en katoendraad liggen. Of er veel gewerkt is valt te betwijfelen hoewel de foto’s op Facebook iedereen met ‘iets’ in de handen toonden. D’Antwerkers zagen dat het goed was en kruisen voortaan maandelijks op een zondag de priemen en naalden voor een gezellig samenzijn. Ook de naaimachines snorden en er werden pennenzakken, vlaggen en kleurrijke tassen gemaakt.

Met muziek
Donderdag 12 maart … onze eerste Swaree Lokal. Het kleine podium uitgesteld en opgesteld voor Nomad Swing Trio.  Ine Smet met haar engelenstem, Seppe Van Tilburg met gitaar en Dajo De Cauter met contrabas brachten liederen en composities van de jaren 1930/1990 met als grote voorbeelden Louis Armstrong, Billy Holliday en onze eigen Wannes Van de Velde.
Ook in mei hadden we een Swaree Lokal.  Xander Nichting, soloarties/violist/componist bracht toen een variatie van zigeunermuziek, jazz en een beetje pop voor een dolenthousiast publiek.
En in juni plakten we er de naam Muziek zonder Elektriek (MzE) op. Op 12 juni verrasten een drietal beginnende artiesten zonder micro of versterker de aanwezigen met hun muzikale talent.
Een week na het wijkfeest was er de tweede editie van MzE. De inkom was gratis, de artiesten speelden voor niets, de drankjes waren aan zeer democratische prijs te verkrijgen en de kaarsjes op de tafels brachten gezelligheid. De aanwezigen, een twintigtal, genoten. Er was veel interesse te merken, stilte waar het moest zijn, enthousiasme. Donkerte omdat het net de Nacht van de Duisternis was.
Meer muziek op zaterdag 12 september met het duo Dame Jeanne, Joeri Wens met Perziche percussie en Peter Verhelst met gitaar. Ze vulden de ruimte met melancholische melodieën.

Schoon gedaan
Half april en eind oktober werd ons buurthuis weer even een galerij zoals voorheen. In april stelden Christiaan Ketele en Vera Engelen hun werk tentoon. Prachtig artisanaal papier, boekbindkunst en kalligrafie, dit onder de naam “Les Merveilleux”.
Kunstschilder Jef Van Buggenhout en animalier Erwin Peeters kennen elkaar al jaren en hun werk komt goed overeen, vormt soms een geheel. Ze toonden in oktober hun kunnen in ons buurthuis De Reus, geopend met een vernissage met gezelligheid, ernst en glaasjes.
Twee maal per jaar zorgt de wijkvereniging Klein Antwerpen, in samenwerking met het Middelheimmuseum, voor een culturele invulling van de Sokkel in het stadspark aan de speeltuin. Op 17 mei zagen we van Guillaume Bijl een dimensioneel stilleven. Op en rond de sokkel stonden natuurgetrouwe honden.
Zaterdag 10 oktober lag er een grote chocolade hand op de Sokkel. Plots kwam er een verkleedde man uit het struikgewas, sprong op de sokkel, sloeg de hand stuk en begon er van te eten. Elke twee weken, op een onbekend moment, wordt dit evenement herhaald. Hiervoor werden vierentwintig reuzenhanden in chocolade gemaakt.

En voor de kleintjes
Op zondag 19 april was het vòòr 11u al drummen aan het standbeeld van koning Albert I aan het stadspark. Wel vijftig kinderen trappelden ongeduldig van spanning en kou tot ze het sein kregen en het park binnen mochten om paaseieren te rapen, het was immers Eieren na Pasen! Een vijftal Paashazen van dienst ruilden de gevonden pingpongballetjes voor een zakje chocoladefiguren en hielpen de kleinsten bij het werpspel.
De eerste zaterdag van het schooljaar hielpen vrijwillgers schoolgaande kinderen om hen de schone kunst van het boekenkaften le leren. De wijkvereniging stelde gratis kaftpapier ter beschikking.

Daarbuiten
En dan … ons Wijkfeest, met een ander gezicht op het plein voor het ziekenhuis Sint-Vincentius!
Om 11u opende het feest met het Aperitiefconcert “Boenox” in de kapel van het Sint-Vincentiusziekenhuis. Er volgde nog een officiële opening op het podium, klokslag 12u.
We hadden iedereen die ‘iets’ in de wijk doet uitgenodigd en vele organisaties hadden ons positief geantwoord. Zo konden we de Wijkvereniging Harmonie, Poppenspel Semini, Basisshool Alberreke, Sint-Jozefschool, Protestantse Christusgemeente, Broederschap Pius X, Paul van Ostayen-genootschap, Odd Fellows, OKRA, het Humanistisch Verbond en onze d’Antwerkers een tentje aanbieden. Zelf stonden we met een lange informatietafel vlak in de zon en de wind te blinken.
Het grote podium was tussen 12u30 en 17u voorbehouden voor de optredende muzikanten, Les Musicaux, Shenandoah Special en de groep Tournée Générale.
De reuzen stonden klaar voor hun wandeling door de omliggende straten: Wannes van Klein Antwerpen met zijn echtgenote Germaine van Ganzeveer, hun hond Scharminkel en Lowiske met haar echtgenoot Nachtwacht en de bezoekende Slijkschepper.
We hadden nog de beloofde buurtwandeling en maakten reclame voor de grotere wijkwandeling die te downloaden is van de website.
Op het Verdraagzaamheidsplein was er de Zwiermolen met de ‘ballonnenclown’ die de vele kinderen het nodige plezier gaf. Wel 200 ticketjes voor een rit en een ballon gingen van de hand.
Het aangepaste Wijkfeest kende succes. We weten niet juist hoeveel mensen aanwezig waren noch de verschillende meningen maar over ‘t algemeen leek iedereen tevreden. De verschillende partners hebben elk hun eigen ervaringen en verwachtingen. Ons Wijkfeest, een dag die ons met het vele voorbereidende en toch zware werk voor onze te kleine schouders (we blijven met een minimale groep maximale krachten toveren), weer beloonde.

Wist je dat …

  • De maand december had dan weer iets speciaal. Eerst was er Kwis me Klein, de naam van onze eerste georganiseerde quiz. Acht groepjes van vier geroutineerde en amateuristische quizzers deden alle moeite de vele vragen te beantwoorden. Tijdens de pauze kwam de enige echte Sinterklaas hen aanmoedigen en verblijden met lekkers.
  • Half december hielden we ook nog een kleine Kerstmarkt op ons pleintje, die viel wel erg kleintjes uit, maar was best gezellig. De Kerstverlichting, aangeboden door ‘t Stad zorgde voor extra sfeer.
  • Ons Bokeskot en Magazijn kregen eind 2014 van het Sint-Vincentiusziekenhuis een stukje garage (Sint-Jozefstraat/Steeg) in leen om onze grote materialen en reuzen te stallen. Sinds het laatse Wijkfeest heeft ook onze kleine caravan er een droog onderkomen gevonden, waarvoor dank!
  • Sinds de oprichting van onze Wijkvereniging in 2000 hebben we drie voorzitters ‘versleten’ en komt er een nieuwe. Paul Fantin, Roger Lambrechts en Christiaan Ketele gingen Herman Maes voor.
    Christiaan gaat zich in de toekomst meer bezighouden met de reuzenwerking “Reuzen in Vlaanderen”, maar blijft ook nog gewoon bestuurslid. Hij zal onze eigen reuzen meer op de voorgrond brengen. Paul Fantin verhuist in de loop van 2016 naar Linkeroever en neemt hierom ontslag, maar blijft ons steunen. Pascale Deleye wordt onze nieuwe ondervoorzitter.
    Het bestuur van de wijkvereniging wordt verder aangevuld met een paar nieuwe bestuursleden: Katleen Parmentier, Ingrid De Decker en Marleen Gijsel.

Wat gaan we in 2016 doen?

Ons Buurthuis
Bezoekers van het buurthuis hebben voortaan gratis toegang tot internet. In de loop van het voorjaar komt er een beeldkrant in de vitrine van het buurthuis om de vele voorbijgangers attent te maken op onze werking. We kunnen foto’s tonen, uitnodigingen laten rollen en nog veel meer.
We kregen al verschillende vragen om ons buurthuis uit te lenen of te verhuren, voor bijeenkomsten en vergaderingen van groepen in en buiten de wijk. Die afspraken lopen matig, maar helpen bij het garen van het broodnodige geld om de kosten van verwarming, elektra en inrichting te kunnen blijven dragen.
Toen we twee jaar geleden met De Reus startten en de voormalige kunstgalerij omtoverden in een buurhuis deden we dat vooral met eigen handen en een minimaal budget. Sommige zaken blijken minder praktisch te zijn als we toen dachten. Nu we ons buurthuis beter kennen en regelmatig gebruiken weten we ook waar en wat we in de toekomst kunnen verbeteren.

Activiteiten
Opgestarte en lopende activeiten blijven gewoon verder lopen. Wel zijn er een paar praktisch ingegeven aanpassingen:
– De cursus Kalligrafie gaat door op donderdagavond
– Wijkvergaderingen vinden voortaan, ongeveer tweewekelijks, op woensdagavond plaats
– Bloemschikken gaat door op zaterdagnamiddag
– Ons Wijkfeest, over de vorm en omvang wordt nagedacht en gepraat

Wat blijft en komt er bij:
– d’Antwerkers houden de maandelijkse zondag
– Om de twee maanden de Potluck
– 3 à 4 keer per jaar Muziek zonder Elektriek
– Mogelijkheid van optredens en kleine tentoonstellingen
– De heksen van Klein Antwerpen organiseren Eieren na Pasen
– We verwelkomen op woensdagnamiddag, de eerste van elke maand, de Kleine Reuzen in het buurthuis met knutselactiviteiten en andere kindvriendelijke zaken. Dit jaar gaat onder andere de Fonkeltocht opnieuw door.

Nog af te werken:
– Jaarlijks een nieuwe naamtegel (nog 4 gepland) voor de Walk of Leem op ons pleintje
– De affiches en postkaarten van de 10 GEBODEN
– En we blijven uitkijken en gaan actief op zoek naar samenwerking binnen en buiten de wijk.

Antwerpen aan ‘t Woord
Verschillende wijkverenigingen en culturele genootschappen zijn aangeschreven om een initiatief in te dienen wat financieel gesteund kan worden.
Wij dienden hiervoor ons ‘oud’ project in: een joodse tekst op de gevel van de kleine synagoge hoek Lange Leemstraat/Sint-Vincentiusstraat en een vertaling ervan op de tegenoverliggende gevel, hoek Lange Leemstraat/Consciencestraat. Hiervoor zijn al eerder gesprekken gevoerd.

Subsidieaanvragen en beloften
Voor 2015 konden we rekenen op verschillende gelden: Werkingsgeld en Evenementengeld.
Het ‘convenant’ van € 3.000 is vaststaand. We gaan voor 2016 proberen dit open te breken en te verhogen om de structurele kosten en een reeks activiteiten te dekken. Daarbuiten hebben we in ’15 van Opsinjoren en de Jeugddienst nog ca € 4.000 gekregen voor de losse evenementen.
Voor 2016 zijn er nieuwe regelingen en mogelijkheden die de oude vervangen. De stad heeft die verschillende diensten ook gebundeld in “Stadsmakers”. Deze regeling is van kracht sinds begin januari. Sommige projecten kunnen worden vastgelegd voor drie jaar maar hiervoor is het noodzakelijk om met ‘partners’ te werken. Wij zijn volop bezig met afspraken met gekende verenigingen om zulk partnerschap te vormen.

Verslag: Marleen en Herman

 


Print pagePDF pageEmail page