Loading images...

overzicht 2011

Wat deed Klein Antwerpen in 2011?

Zondag 23 januari
Nieuwjaarsreceptie met première toneelspel “Moord in Klein Antwerpen”
Het toneelstuk, door amateurgroep SNERT! had plaats in de door enkele leden van de wijkvereniging opgeknapte zolder van Elcker-Ik.
De daaropvolgende receptie was in samenwerking met Poppenspel Semini georganiseerd. De Buurtfoyer was die namiddag gewoon te klein voor al die nieuwe en gezellige praters.

Zaterdag 4 februari
Fonkeltocht voor klein en groot met nadien Spinnensoep of Kaas
De “Heksen van Klein Antwerpen” hadden hun beste kunsten tentoongesteld en het werd een avontuurlijke wandeling.
De tocht vertrok stipt om 17u15 aan Elcker-Ik. Onder begeleiding van Tovenaar Merlijn en de Verteller trokken een vijtigtal kinderen van allerlei grootte richting Stadspark. Daar kregen ze een extra vertelling en warme chocolademelk. Reuzenhond Scharminkel voerde de vermoeide kleinen op zijn rug…ze waren dus met veel heel moe…en trok de meeste aandacht naar zich toe. Terug aan het vertrekpunt werden de kinderen verrast met Spinnensoep en spelletjes terwijl de volwassenen (mits inschrijving) konden genieten van Kaas, Wijn en Gezelligheid.
Zoals te verwachten was deze avond een groot succes.

Zondag 27 februari
Deelname aan de “Vrijwilligersmarkt” in de Elisabethzaal
Iedere vereniging kreeg de mogelijkheid zich voor te stellen.
Samen met “Kunstkoffer”(groep Lamorinièrestraat) zaten we aan een tafel…te wachten op èchte vrijwilligers. We zagen en praatten met vele passanten.

Zaterdag 5 maart
Seminiviering aan het stadhuis van Antwerpen
Elke eerste zaterdag van de lentemaand worden de trouwers bij het buitengaan verrast met muziek, volksdans en het Vruchtbaarheidslied door de leden van Semini. Ook wij, met onze reuzen, nemen daar aan deel. Nadien trekt de stoet naar het Steen waar het vruchtbaarheidsbeeldje gehuldigd wordt. Tijdens die doortocht van 5 maart ’11, keken onze kleine reuzin Lowiske en de Nachtwacht elkaar diep in de ogen…

Donderdag 17 maart
Bespreking Enquête in de zaal van KAVA
Om de 4 jaar bedelen wij bij alle wijkbewoners een enquêteformulier in verband met de wijk, straten, noden en wijkwerking. De ingevulde formulieren worden dan door ons gesorteerd.
De uiteindelijke bespreking is openbaar. Dit jaar waren meer politici aanwezig en de vele vragen werden tot onze tevredenheid beantwoord.
Er waren iets te weinig buurtbewoners komen opdagen om van een succes te kunnen spreken.

Zondag 20 maart
Lentepoets
In het kader van deze actie van Opsinjoren verzorgden enkele leden van de wijkvereniging het stuk Mechelsesteeg naar de Sint-Vincentiusstraat toe.

Zaterdag 8 mei
De Sokkel
De lege sokkel in het Stadspark krijgt de komende jaren om de zes maanden een nieuw beeld.
Dit idee, dit evenement, is gesproten uit de samenwerking tussen Klein Antwerpen en het Middelheimmuseum.
Het beeld “Het Been” van Henk Visch was de eerste. Zoals elke eerste editie bracht dit extra organisatie met zich mee. Muzikanten en notabelen, een drankje erbij en voor de volgende keren bestellen we graag wat meer aandacht van de pers…

Zondag 29 mei
Naamtegels op het Verdraagzaamheidsplein
De naamtegel van de Zusters Van Liefde (Sint Vincentius-ziekenhuis) en deze van Denise Tolkowsky (pianiste, componiste en stichtster “Prijs De Vries”) werden feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van vrienden van deze ‘naamtegelaars’ en enkele buurtbewoners.

Zaterdag 6 augustus
Ludieke actie “Museum Smits-Van Gelder”
Op een opvallende manier de verwaarloosde gevel van het nu leegstaande en verkommerde gebouw opkuisen…dat was de bedoeling.
We kregen heel veel aandacht van de passanten en gaven voortdurend uitleg over het gebouw en de verwaarlozing ervan door de eigenaar, de stad Antwerpen.

Zondag 4 oktober
10e Wijkfeest in het Stadspark met Sokkel
Het beeld “Pointing and Shouting” met als ondertitel “Publieke spreekruimte” door kunstenares Ria Pacquée werd feestelijk ingehuldigd. Ook deze keer zorgden we voor muziek, sprekers en een glaasje cava.
En dan viel het startschot van wat het grootste wijkfeest der wijkfeesten van Klein Antwerpen zou worden.
Er waren 8 doeken met kalligrafie aan de brug en wel 12 versierde vanen aan de vijver.
We hadden 13 reuzen en wel 5000 gewone menselingen op bezoek.
Het grote podium gaf aan verschillende muziekgroepen een plaats.
De fototentoonstelling, de informatietentjes, de kinderspelen en de terrassen… ze boden iedereen iets aan.
Het “Bokeskot” kon de stroom hongerige magen gewoon niet aan en de riksja-rijders veegden het zweet van hun voorhoofd.
De grootse Rommelmarkt was dit jaar ook echt wel de grootste.
De zon scheen, wind en regen waren nergens te bespeuren, en het was gewoon een fantastisch feest!

Zaterdag 15 oktober
Kunstkofferfeest in de Lamorinièrestraat
We waren actief in de opstelling en deelname aan deze activiteit van het kersverse straatcomité.

Zaterdag 19 november
Naamtegels op het Verdraagzaamheidsplein
De naamtegels van Vic Gentils (beeldend kunstenaar) en Jos Bascourt (architect) werden feestelijk ingehuldigd.

Zaterdag 19 november tot 24 november
Tentoonstelling als huldiging Lamorinière
De hele week werden tekeningen en schilderwerken van professionele en amateurkunstenaars tentoongesteld. Dit met als thema “bomen” omdat Lamorinière best gekend is om zijn tekeningen van bomen. Enkele van onze wijkvereniging waren actief in de opstelling van deze tentoonstelling. Ook bij de wijkburen aan de andere kant van de Belgiëlei kom je ons tegen!

En…
We hadden nog de tweewekelijkse dinsdagavondvergaderingen in Elcker-Ik waar iedere wijkbewoner welkom is.
We waren aanwezig op verschillende hoorzittingen en vergaderingen die door het District en de Stad georganiseerd werden.
We hadden vier wijkkranten met een oplage van 3000 te vullen met nieuwtjes en schrijfsels, deze dan te bedelen bij alle bewoners van de 20 straten die onze wijk uitmaken.
Onze reuzen gingen een viertal keren op bezoek bij hun reuzenvrienden uit de omgeving.

De vernieuwde website maakt het voor ieder gemakkelijk om ons te kennen en te contacteren.

 Welkom!

Marleen Gijsel


Print pagePDF pageEmail page