Loading images...

Welkom bij Klein Antwerpen

De wijkvereniging "Klein Antwerpen" werd opgericht op 11 januari 2001, op intitiatief van enkele bewoners van onze wijk.
Het doel van de wijkvereniging is de algemene leefbaarheid binnen de wijkgemeenschap te bevorderen door het ontplooien of stimuleren van activiteiten die deze leefbaarheid, de samen-horigheid en de ruimtelijke identiteit van de wijk "Klein Antwerpen" ten goede komen.

Voor meer info klik bovenaan in de navigatiebalk op "Over ons".

Wijkvereniging Klein Antwerpen VZW
2018 Antwerpen
Infofoon 0496 93 72 72
Ondernemingsnummer 471.479.188

Je kan ons contacteren via het contactformulier.

Of bezoek ons op Facebook.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief..

In de kijker

We hebben de deur van De Reus achter ons dichtgetrokken.
Christiaan Ketele mijmert na.
Je kan het hier lezen.
Maar Klein Antwerpen stopt bijlange niet.
Meer hierover hier.Wil je graag weten welke stukjes cultuur en vertier de wijkvereniging naar je wijk, Klein Antwerpen, brengt?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Evenementen van Klein Antwerpen vind je altijd onder "Agenda".
Deze vind je ook in chronologische volgorde in de rechter kolom bij
"Binnenkort".
Evenementen in de buurt georganiseerd waarmee wij sympathiseren staan onder
"In de buurt" (alleen maar zichtbaar als er evenementen in die agenda staan).
Rechts onderaan bij
"Laatste nieuws" staan alle recente aanvullingen op onze site.
Bij
"Actueel" staan alle nieuwtjes, aankondigingen, mededelingen, enzovoort.


Alles over hoe Klein Antwerpen de privacywetgeving respecteert vind je bij "
Over ons".


Klik hier om deze site bij je favorieten te zetten.


_