Loading images...

Welkom bij Klein Antwerpen

De wijkvereniging "Klein Antwerpen" werd opgericht op 11 januari 2001, op intitiatief van enkele bewoners van onze wijk.
Het doel van de wijkvereniging is de algemene leefbaarheid binnen de wijkgemeenschap te bevorderen door het ontplooien of stimuleren van activiteiten die deze leefbaarheid, de samen-horigheid en de ruimtelijke identiteit van de wijk "Klein Antwerpen" ten goede komen.

Voor meer info klik bovenaan in de navigatiebalk op "Over ons".

Wijkvereniging Klein Antwerpen VZW
2018 Antwerpen
Infofoon 0496 93 72 72
Ondernemingsnummer 471.479.188

Je kan ons contacteren via het contactformulier.

Of bezoek ons op Facebook.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief..

In de kijker

Klein Antwerpen wenst jullie prachtige anderhalvemeterzomermaanden toe!
En hou het gezond!Onze ophokplicht heeft toch nog een voordeel gehad.
We hebben wat aan onze site kunnen bijwerken:
- We hebben in ons museum een nieuwe zaal over de naamtegels op het Verdraagzaamheidsplein. Je vindt ze hier.
- De "Groote Wandeling" door "Cleyn Antwerpen" werd (nogmaals) bijgewerkt.
- En we hebben een nieuwe thuis, met verhuis met foto's.Wil je graag weten welke stukjes cultuur en vertier de wijkvereniging naar je wijk, Klein Antwerpen, brengt?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Evenementen van Klein Antwerpen vind je altijd onder "Agenda".
Deze vind je ook in chronologische volgorde in de rechter kolom bij
"Binnenkort".
Evenementen in de buurt georganiseerd waarmee wij sympathiseren staan onder
"In de buurt" (alleen maar zichtbaar als er evenementen in die agenda staan).
Rechts onderaan bij
"Laatste nieuws" staan alle recente aanvullingen op onze site.
Bij
"Actueel" staan alle nieuwtjes, aankondigingen, mededelingen, enzovoort.


Alles over hoe Klein Antwerpen de privacywetgeving respecteert vind je bij "
Over ons".


Klik hier om deze site bij je favorieten te zetten.


_