Loading images...

2019-03-28 Red mee het Stadspark!

Gepost op 09/03/2019 in Actueel, In de buurt

Het Stadspark is ‘stervende’ en wordt verwaarloosd!

Het grondwaterpeil in de binnenstad van Antwerpen is de laatste jaren dramatisch gedaald.

Een zichtbaar bewijs is de lege vijver in het Stadspark.
Vele monumentale bomen staan hierdoor onder stress en gaan dood.
Dit heeft ernstige gevolgen voor de uitstraling van de binnenstad, de luchtkwaliteit en leefbaarheid van de inwoners!
Het massaal wegpompen van het grondwater voor diverse bouwwerken in de omgeving zonder terugbemaling is hier de oorzaak van.

We vragen aan het stadsbestuur om dringende gepaste maatregelen te nemen en het Stadspark terug te ‘herstellen’ in zijn oorspronkelijke staat.  Het is nu reeds vijf na twaalf!

Op het (extra) buurtcomité Stadspark van donderdag 28/3, 20u (in Park Lane, Van Eycklei 34) gaan we in dialoog met districtsschepen Tom Van den Borne die in staat voor groenvoorziening, parken en leefmilieu.

U bent uitgenodigd om mee te luisteren en uw stem te laten horen!  Iedereen welkom!

Kijk ook op www.waterzaak.be en teken a.u.b. de petitie (die weldra wordt afgesloten).


Print pagePDF pageEmail page

.