Loading images...

Nu ook in Klein Antwerpen: Boomspiegels!

Gepost op 31/03/2020 in Actueel

De Antwerpse vzw Groot Licht zal de komende tijd tweehonderd boomspiegels in het district Antwerpen aanplanten met kleurrijke bij- en vlinderplanten.
Bewoners kunnen zich opgeven voor adoptie van zo’n boomspiegel. De aanplant gebeurt dan gratis door de vzw. In ruil engageert de bewoner zich voor het onderhoud.

Eerder al realiseerde Groot Licht vzw met budget van de burgerbegroting 750 geveltuinen in het district Antwerpen. Nu komt de organisatie dus met een nieuw vergroeningsproject op de proppen en richt ze haar pijlen op de boomspiegels. “Het merendeel van die perkjes ligt er kaal en triestig bij terwijl het potentieel mooie stukjes natuur kunnen zijn met veel kleuren die bijdragen tot een goed ecosysteem”, zegt Deborah Anné van Groot Licht.

De vzw wil daarom in één beweging tweehonderd boomtuinen aanplanten. Daarvoor verkreeg de organisatie opnieuw budget via de burgerbegroting. “Vanaf dinsdag 31 maart kan iedereen uit het district Antwerpen tot drie bomen registreren op www.geveltuinen.be/bomen. De bewoner engageert zich voor het onderhoud, eventueel samen met buren. Concreet betekent dit wat water bijgeven bij droogte, af en toe snoeien en eventueel afval eruithalen. Wij zorgen voor de onderhoudsinstructies.”

De aanplant neemt de vzw op zich, in samenwerking met buurt- en doorstroombedrijf Manus vzw. “We zorgen voor een mix van inheemse bij- en vlinderplanten die afwisselend in bloei zullen staan”, legt Anné uit. “Dat is zowel visueel een meerwaarde als een aanwinst voor het ecosysteem in onze stad.

Later op het jaar wil Groot Licht nog duizend vierkante meter gras in het district in bloemen omtoveren. “We kijken daarvoor vooral naar de centrale assen, zodat zo veel mogelijk mensen er geniet van hebben.”

Voor alle duidelijkheid, Klein Antwerpen is grote voorstander van dit project. Maar inschrijven gebeurt op eigen initiatief, en zonder onze tussenkomst.


Print pagePDF pageEmail page

.