Loading images...

Het lied

LIED BA DE WANNES IN ET BRONS

tekst & muziek: paul d’hollander
proper in ’t Aentwaerps neergeschreven door Filip Camerman,
auteur van “Antwerps Schrijven” – www.antwerps.be / www.aentwaerps.be

Ne schim dwaald geboge, deur straten en stege
zijne schaduw ùmkraenst, meh liekes vol rijm
melodieë die kringele, Flamenco akkoorde
Aentwaerpse klaenke, wad is zijn geheim?

D’iêste woorde geschreve, ne vloek van onmacht
“et lied van de Neus”, protest, Dylaniaans
ùmda’ zijn Aentwaerpe wier afgebroke
“weg meh’ diê rùmmel”, wa’ den oorlog ad bewaard

Mor edde begrepe wad ij wou vertelle?
‘t klùnk allemol zù kluchtig, plezaent, aangenaam
de smaak van zijn woorde, verbitterd, vernederd
de ziel van zijn stad doêfd zachtshes uit

Meh ae wil ek dwale deur d’Aentwaerpse strate
meh ae wil ekik ne ketter zijn
ùp ae mansarde in ‘t schijnsel der maanlicht
“lot ons gerust” meh een gùj glas wijn

De dissonaense der kogels verwarre zijn note
de solsleutels loeren angstig in ‘t rond
de geur van et kruit verscheurd al zijn rijme
bestoh’ der dan oêk “zinvol geweld”?

Veul stede geschilderd meh kleure vol wiêmoed
elk aar van ‘t pensiêl, striêld melancholiek
een palet vol agresse, bitter- en boês’ad
wörd vrindelijk, satirisch, meh een vleugske “Waeri”

Meh ae wil ek vechte tege d’oorlogsgeliêrde
en verwùstende waanzin, V2 en kanon
meh woorde die kaerven en wriêd overkome
die ongebrökt verdwijnen on den orizon

In café Breughel meh’ de gepùtste prolete
en miêr vergete liekes en ne porto of drei
gij ed de mensen ae denke gegeve
vol pracht en wiêmoed, kritiek en wa spijt

Meh ae wil ek schuile, onder ae deke
vaer weg van vernielzucht en zielloês beton
meh’ da schilderke van niks, nae in brons gegote
ne wörm uit de Zirkstraat, waar dad alles begon

Meer teksten en muziek van Paul d’Hollander op
www.pauldhollander.be


Print pagePDF pageEmail page