Loading images...

Paul Van Ostaijen

Naamtegel
Paul van Ostaijen … dichter
1896 – 1928

Leopold Andreas van Ostaijen werd op 22 februari 1896 in Antwerpen geboren als zevende en laatste zoon van rentenierende loodgieter Hendrik Pieter van Ostaijen. Hij stierf op 18 maart 1928 in het Waalse Miavoye.

Op jonge leeftijd toonde hij al een grote belangstelling voor kunst en veel minder voor schoolse kennis. In het Koninklijk Atheneum ontmoette hij gelijkgestemde zielen met wie hij volop over letterkunde, kunst en politiek kon praten. Algauw nam hij deel aan de zogenaamde Vlaamsche Bond die zich inzette voor de Vlaamse zaak.

Het was inmiddels 1914, en net als veel Antwerpenaren vluchtte de familie voor korte tijd naar Nederland. Terug stortte de jonge dichter zich opnieuw in het culturele uitgaansleven waar hij verschillende schrijvers en schilders ontmoette.

Als journalist werkte Paul van Ostaijen mee aan verschillende bladen en waren in zijn stukken al snel radicale flamingantische geluiden te horen.

In april 1916 verscheen zijn eerste gedichtenbundel: “Music-Hall”. Twee jaar later, niet lang voor de wapenstilstand, verscheen “Het Sienjaal” met meer humanitair-expressionistische poëzie.

Snel na het verschijnen van deze bundel week Paul uit naar Berlijn. Deze buitenlandse periode was voor hem deels een beproeving, maar ook de tijd waarin hij volop kon experimenteren. Hij verwerkte de oorlogsjaren en zijn persoonlijke crisis in poëzie die geheel anders van toon en vorm werd als de gedichten voordien. Hij begon ook grotesken te schrijven, een prozavorm waarbij de personages opdraven als marionetten. Verder schreef hij ook essays, kritieken en een filmscenario.

In 1923 kwam Paul van Ostaijen terug naar de ouderlijke woning in de Lange Leemstraat (53). Hij werkte deels als verkoper in een boekhandel en publiceerde zijn gedichten en lezingen.

Poëtisch stond hij op een hoogtepunt waarin hij buitengewoon klankrijke en speelse gedichten schreef, maar met zijn gezondheid was het minder goed gesteld. Hij kreeg tbc, en na een inzinking in 1927 kwam hij in een Waals sanatorium terecht. Ook tijdens zijn verblijf daar bleef hij literair zeer productief.


Klein Antwerpen, naamtegels Verdraagzaamheidsplein


Print pagePDF pageEmail page