Loading images...

vergaderingen 2014

Verslag vergaderingen voorjaar 2014

Agenda:
– Buurthuis De Reus
– “A place and it’s story”
– Onze Tien Geboden
– Naamtegels
– Laatste wijkkrant
– Wandelingen

Buurthuis De Reus
Eind oktober ’13 kregen we een heel groot cadeau in onze schoot geworpen, een eigen thuis voor de wijkvereniging en dus voor de wijk Klein Antwerpen. Een gelijkvloers in de Lange Leemstraat, in het hart van de wijk. Een cadeau om stil van te zijn maar liefst niet lang.
Enkele weken later begonnen we al met de eerste opmetingen en opruim en…nog voor kerst was oogde de ruimte groter, overzichtelijker, bruikbaar en uitnodigend.
Een tussenmuur was verwijderd, meubilair uitgedeeld, een glazen schuifdeur aangebracht en nog veel meer. Dan begon het ‘meer professioneel’ werk: elektriciteit, verwarming, een tweede toilet, keukenstel…de muren dienden bezet te worden voor het schilderwerk kon beginnen enz…enz…enz.
De Opening en tevens Inhuldiging was gepland voor zondag 19 januari ’14 om 14u!
We waren hiervoor, op ‘t nipperke, helemaal klaar voor.
Zelfs de nodige vergunningen, controles, aanvragen, reglement en verdere paperassen waren ingediend en ook positief beantwoord.
We stelden een lijst op van Open Middagen zonder extra activiteit en vroegen al muzikanten voor Muzikale en Culturele invulling van zelfde en andere namiddagen.
We stelden natuurlijk ook een lijst op van noodzakelijke producten en vooral noodzakelijke verantwoordelijken.
We maakten een drankenlijst met zeer democratische prijzen zonder onszelf daarvoor te kort te moeten doen. Kortom, we hadden een hele kaft voor papier, plannen en voornemens.
De eerste keer open en dit ineens feestelijk :Zondag 19 januari ’14 om 14u.
Met een toespraak van Christiaan Ketele, voorzitter wijkvereniging en van Lieve Stallaert, Districtschepen en Katrien Segers, verantwoordelijke Opsinjoren en met muzikale achtergrond en de nodige cava werd “DE REUS” plechtig en vrolijk ingehuldigd.
Een veelgestelde vraag: “Wanneer is het buurthuis open voor de wijkbewoners en wat kan daar dan allemaal gebeuren?”
Daarom is alvast beslist om regelmatige basis Open Middagen te organiseren en dan voor koffie, drank en zoetigheid te zorgen. Geïnteresseerden kunnen dan komen kijken hoe het buurthuis eruit ziet en bij een tas of glas vragen stellen, iets vertellen en – hopelijk – hun medewerking bespreken.
Elke tweede zaterdag van de maand tussen 10u en 12u; elke vierde zondag van de maand tussen 11u en 13u.
We kijken verder naar een invulling voor de woensdagnamiddag, meer naar kinderen gericht, met poppenspel, voorleesuurtje en nog meer.
Verder zijn er plannen voor een maandelijks ‘spreekuur’ met de wijkpolitie.
En tussendoor organiseren we culturele en muzikale activiteiten.
Deze worden aangekondigd via affiches, website en facebook.
Om financieel ons hoofd boven water te kunnen houden zoeken we sponsors.
Dit kan door ‘peterschap’ van een muurtegel die stuk bij stuk aan de achtermuur zullen aangebracht worden en na verloop van tijd een Spaans uitzicht geven aan de patio.
Hierover later meer.

“A place and it’s story”
Twee jaar geleden maakten we met enkele medewerkers van “Vorming Plus” een filmpje dat te zien was op TV. Dit in kader van een project “Beste Buur, Beste Burgemeester”.
Vele wijkverenigingen deden hieraan mee maar onze wijk kwam toen als een van de beste naar voor. Zo komt het dat ook onze wijkvereniging is uitgekozen voor het Europees project.
“A place and it’s story” bestaat hierin dat verschillende landen een gezamenlijk project indienen en zo een van hun dorpen of plaatsen voorstellen.
Vele groepen verzamelden/verzamelen verhalen van vroeger en verwerken deze naar de huidige tijd en personen. Ieder deelnemende groep van het betreffende land kiest zijn eigen onderwerp en ontwerp en stelt dit voor aan de andere groepen die hij ontvangt.
Het digitale doorgeven van deze verhalen, van deze montage, was en is voor vele van hen iets nieuws, iets speciaals.
Zweden was het trekkende land en kwam in september ’13 al naar voor met hun project en Duitsland volgde in maart ’14. Hiervoor werden verantwoordelijken van de andere groepen uitgenodigd.
IJsland volgt in juni ’14 en verder zijn Finland genoteerd voor september en Polen in april ’14.
België met Klein Antwerpen toont zijn heden/verleden in december ’14 aan de hand van een verhaal over Reuzen die door onze streek dwalen. Dan zijn wij het die een vijftigtal ‘vreemdelingen’ ontvangen en hen tonen wie we zijn en hoe we hier leven…en natuurlijk ons project voorstellen.
Ook anderen kunnen dit nadien zien en vooral lezen omdat we hiervoor niet alleen een digitale voorstelling zullen maken maar dit ook in boekvorm brengen.
Met dit plan zijn enkele van ons, in samenwerking met meer professionele kenners, bezig.

Onze Tien Geboden
Tien keer een ‘gebod’ uitbeelden of affiches en postkaarten…een interessant project dat mogelijk werd gemaakt dank zij de wedstrijd “Wijkbudgetten” van enige tijd geleden.
Er hingen en hangen nu drie verschillende affiches te kijk:
– Rij niet waar het voetpad ligt
– Gras en bomen zult gij eren
– Groet eens een onbekende buur
De affiches hebben verschillende ramen mogen versieren maar vooral de kaartjes kenden een groot succes. De navolging eigenlijk iets minder.
Er zijn nog zeven dergelijke geboden met affiches en kaartjes te gaan.
De volgende op stapel zijn:
– Hinder niet bij het parkeren
– Laat uw hondje netjes uit
– Wees zuinig met uw geluid

Naamtegels
Zondag 25 mei om 11u op het Verdraagzaamheidsplein.
Twee nieuwe naamtegels voor belangrijke wijkbewoners zullen plechtig worden ingehuldigd.
Dit keer is de ene tegel voor Frans Van Kuyck (1852-1915) wiens beeltenis ook te bewonderen is aan de muur van de Mechelsesteeg. Hij was kunstschilder en schepen van de stad; oprichter van de Antwerpse Moederdag op 15 augustus.
De andere tegel is voor Leo Bervoets (1892-1978). Hij was een begenadigd kunstschilder/tekenaar.

Laatste Wijkkrant
We kunnen het niet meer bolwerken…regelmatig een wijkkrant invullen en bedelen terwijl er bitter weinig respons op komt. Daarbij kunnen we nu gebruik maken van andere media.
Een van de komende weken komt daarom de laatste editie uit.
– Een voorstelling van de wijk, van de wijkvereniging en nieuws van het buurthuis
– Een voorstelling van de muurtegeltjes met een bon voor bestelling
– Uitleg reden stopzetting uitgave eigen krant

Wandelingen
Er zijn nu vier wijkwandelingen te maken waarvan er drie op te nemen via de website.
– Officiële Wijkwandeling met de Communicatiedienst stad Antwerpen
– Met Wannes Van de Velde van de Oude Torenstad naar Cleyn Antwerpen
– Met Wannes Van de Velde van de Pieter Pot buurt naar Cleyn Antwerpen
– Wijkwandeling Klein Antwerpen
Deze zijn ook, gebundeld, te lezen in Buurthuis De Reus

Verslag: Marleen Gijsel

 Komende activiteiten

“EHB-Verkiezing” Donderdag 15 mei om 20u in het Buurthuis.
Veerle Duflou geeft uitleg rond de komende verkiezing van 25 mei.

“Eieren na Pasen” Zondag  27 april om 11u in het Stadspark.
Kinderen kunnen naar hartelust rapen terwijl de ouderen aan een glaasje nippen, een stuk cake snoepen en met elkaar kennis maken.

“78-toeren platen draaien” Zondag 27 april om 14u in het Buurthuis
Frederik Goossens draait oude vinylplaten met de gekende (krakende?) muzikale deuntjes.
Ondertussen kunnen de luisteraars genieten van lekkere koffie en taart.

“De Sokkel” Donderdag 1 mei om 11u in het Stadspark
Wijkvereniging Klein Antwerpen en het Middelheimmuseum slaan twee maal per jaar de handen in elkaar om in het Antwerpse Stadspark een hedendaagse culturele invulling te geven aan een leegstaande 19e-eeuwse sokkel.
Dit keer is het de beurt aan Jef Geys (1934 België). Hij is een van ‘s lands meest toonaangevende en doortastende kunstenaars. Hij maakte voor deze sokkel een interactieve installatie.
“De Sokkel” wordt feestelijke ingehuldigd met sprekers en een glaasje.

Klassieke Sax” Zaterdag 10 mei om 10u in het Buurthuis
Het Antwerps Saxofoonkwartet speelt en laat ons genieten van rustige saxofoonklanken.
Koffie, zoetigheid, drank en gezelligheid verzekerd.

“Naamtegels” Zondag 25 mei om 11u op het Verdraagzaamheidsplein
De naamtegels van Leo Bervoets, kunstschilder, en Frans Van Kuyck, kunstschilder/schepen zullen plechtig worden ingehuldigd.

“Toucour” Zondag 25 mei om 14u in het Buurthuis
“Toucour Wim”, muziekgroep rond Wim Van Caelenbergh brengt allerlei vlotte weerbarstige liedjes. En ook weer kunnen de luisteraars ondertussen genieten van een drankje en een hapje.

“Nomad Swing” Zondag 22 juni om 14u in het Buurthuis
Liederen van de jaren ’30..’40..en later zorgen voor een nostalgische sfeer.

“Wijkfeest 2014” Zondag 5 oktober in de Lange Leemstraat en omliggende straten
Thema van het komende Wijkfeest: “De Reus komt thuis”.
Bevriende reuzen, muziek, rariteiten…kortom een gezellig ouderwets buurtfeest.


Print pagePDF pageEmail page