Loading images...

vergaderingen 2013

Verslag Zomervergaderingen 2013

Agenda:
– Boek in zijn Hemd
– Picknick Hendrik Conscience
– Antwerps 11-julifeest
– Beleidsplan Stadspark
– 10 Geboden van Klein Antwerpen
– Ons Huis
– Wijkfeest 2013
– Sokkel
– Wijkkrant

Boek in zijn Hemd
Zaterdag en zondag 8 en 9 juni 2013 in de zalen en tuin KAVA.
Dit evenement was georganiseerd door Christiaan, Vera en Silvia met onze medewerking wat inkom, bar, broodjes en afwas betreft. Ook vier zeescouts waren hiervoor gevraagd (vrijwilligersvergoeding).
Er waren 28 standjes/standplaatsen voorzien voor boekbinden, papier, kalligrafie, snuisterijen, benodigdheden voor deze bedrijvigheid en boeken.
Verschillende woordkunstenaars brachten iets van hun kunnen naar voor zoals Regine Wechsler, Vitalski, Gerda Lindekens, een studentengroep van de muziekschool…
Het was een perfect georganiseerde beurs met perfect weer en wel 350 enthousiaste bezoekers.
Velen kwamen zelfs uit het ‘verre’ Nederland. De standhouders waren tevreden over hun omzet en ontvangst, de bezoekers loofden de hele opzet. Wij, medewerkers van de wijkvereniging, waren moe maar heel voldaan. Uit alle monden kwam de vraag: “Volgend jaar weer?”. Alleen kan dit niet meer in dezelfde locatie omdat de kantoren KAVA hier verbouwd worden.
Er komt in ieder geval een gevolg maar waar en wanneer?

Picknick Hendrik Conscience
Zaterdagmiddag 22 juni ’13 in het Schoonselhof aan het grafmonument.
De aankondiging van dit evenement was te vinden in onze wijkkrant, op de website en op Facebook.
Jan Lampo (zoon schrijver Hubert Lampo, medewerker Letterenstad en Conscience-kenner); Gerda Lindekens en Vitalski waren gevraagd iets rond de schrijver naar voor te brengen. Jaak Buremans( voorzitter “Grafzerkje”) had een korte wandeling met uitleg voorbereid rond de graven/personen Herman De Koninck, Julien Schoenaerts, Ferre Grignard en anderen. Deze toer werd ‘opgefleurd’ door enkele studenten van de woordacademie. Verder was er gekoelde cava , fruitsap èn een croissant voor elke aanwezige voorzien evenals dekens en zeilen.
Wat we niet voorzien en zeker niet gevraagd hadden was donker regenweer. Dit was er meer dan volop. Zo erg zelfs dat de tent en de dekens ons, medewerkers, niet voldoende konden beschutten.
Er kwam geen enkele bezoeker/geïnteresseerde opdagen…die hadden het weerbericht begrepen.
Heel het programma werd keurig afgewerkt en wij genoten en leerden veel bij. Al bij al toch een geslaagde namiddag.

Antwerps julifeest
Zaterdag en zondag 6 en 7 juli’13 in het Stadspark.
Wij, de verschillende verenigingen, waren enkel voor zondagnamiddag gevraagd.
In eerste instantie was ons beloofd de nodige hulp/steun voor de uitgenodigde Reuzen en hierop hadden er 28 positief geantwoord. Ook voor elke vereniging was er een tent voor informatie en verkoop beloofd. Wij zouden daarom zorgen voor algemene informatie van onze wijk (en stadspark) en verder voor de verkoop van cava, frisdrank en aangepast snoepwerk.
Een tweede schrijven van de organisator (een door de stad aangestelde ‘firma’) schrapte die verkoop waardoor verschillende reuzenverenigingen ook hun aanwezigheid/deelname schrapten.
Bij onze aankomst in het Stadspark, met onze vier Reuzen die er een ‘korte’ wandeling Sint-Jozefstraat – Stadspark voor over hadden, bleek nog minder van het beloofde aanwezig.
Geen tent en pas na een strenge discussie voorzitter/organisator een tafel en bank.
De zon had zich gelukkig wel aan haar woord gehouden en hoe…het was een uitgebreid zonneweekend. Overal in het park lagen en zaten grote en kleine mensen te rusten en te genieten van de verspreide groepjes muzikanten, entertainers en de weinige standjes eten en drank.
Een prima georganiseerd firmafeest maar niet voor de Antwerpse verenigingen.
Zoals afgesproken vertrokken onze Wannes, Germaine, Lowiske en Scharminkel om 19u terug naar hun verblijfplaats. In stoet ging het via de parkwegen, Rubenslei, Van Breestraat, Lange Leemstraat, Korte Leemstraat en de Sint-Jozefstraat naar drukkerij Thibeau waar ze ‘wonen’. Om 20,15u werd daar de poort terug gesloten…Zo lang duurt het dus om onze reuzen te ‘ontmantelen’ en verplaatsen. Optuigen vraagt nog meer tijd en manhulp. Ook een reden waarom er slechts 8 van die grote genodigden kwamen opdagen.

Beleidsplan Stadspark
Om de toekomstplannen, de renovatie e.d. nog eens voor te leggen aan de geïnteresseerde Antwerpenaar was op dinsdag 25 juni ’13 om 20u een informatieavond georganiseerd. Deze ging door in het Lyceum aan de Hertoginstraat. Patrick Dictus, medeverantwoordelijke Groen- en Stadspark, gaf een duidelijke uitleg over de verschillende plannen en visies.
Er is nog geen definitieve goedkeuring, zelfs het plan voor de nieuwe cafetaria ligt nog ter studie.
De verschillende projecten moeten ook geleidelijk gebeuren, waarschijnlijk in 9 of 10 jaar.
Dus…voor het Wijkfeest 2014 is er nog geen ‘vast toilet’.

10 Geboden van Klein Antwerpen
10 keer een ‘gebod’ uitbeelden op affiches en postkaarten, tien maanden lang de wijkbewoners tonen hoe zich tegenover elkaar te gedragen…een project dat mogelijk gemaakt werd dank zij “Wijkbudgetten”.
Er hangen nu drie verschillende affiches te kijk:
– Rij niet waar het voetpad ligt
– Gras en bomen zult gij eren
– Groet eens een onbekende buur
De affiches hebben het moeilijk veel ramen te mogen versieren maar de kaartjes gaan vlot van de hand. De mensen zijn nieuwsgierig naar het waarom, nemen het kaartje aan en…hopelijk ook het gebod.
Er zijn nog zeven dergelijke geboden/affiches en kaartjes te gaan.

Ons Huis
Ondanks het “charter” van vijf jaar geleden verliep de samenwerking Elcker-Ik/wijkvereniging niet vlot. Toen Poppenspel Semini hun stek moesten verlaten kenden wij het verdere verloop al: een ander onderkomen moeten zoeken. Even waren er plannen om samen met Wijk Harmonie het oude koetshuis aan het Harmoniepark te mogen opknappen en gebruiken. Het stadsbestuur opteerde echter voor afbraak en hoogbouw. Eigenlijk een geluk voor ons want we kregen nadien een fantastisch aanbod: de benedenverdieping huis nr 94 in de Lange Leemstraat. Tot voor kort werd daar een kleine kunstgalerie uitgebaat door de eigenaars/bewoners van dit pand.
Vanaf oktober ’13 komt de ruimte voor ons vrij met een contract van 9 jaar. Nu zijn de besprekingen, de concrete plannen van renovatie en aanpassing gestart.
De beschikbare ruimte beslaat een 80 m2 binnen ( 4m op 18m) en een koer van 3m/7m welke door een glazen deur afgescheiden is van het binnengedeelte.
Buiten schilderen, elektra aanpassen voor verlichting/geluid en de gyproc tussenmuur verwijderen moet er een tweede toilet geplaatst worden evenals het nodige meubilair voor een kleine bar en kasten. Ook het verwarmingssysteem dient veranderd te worden.
Dit alles brengt de nodige onkosten met zich mee maar ook de nood aan manuele hulp.
We deden al heel veel:
– Een eerste plan werd opgetekend door architect Katrin Stammen
– Met de districtverantwoordelijken (Lieve Stallaert en Zhual Demir is de nieuwe toestand besproken evenals de mogelijkheden van subsidiëring
de jaarlijkse subsidie van 1.400,- die E.I. kreeg voor de samenwerking is vast al een eerste stap)
We hebben al een idee wie ‘instapt’ en wie/wat we verwachten
– Breigroep Klein Antwerpen komt wekelijks op donderdagavond en onze eigen vergaderingen zullen er op dinsdagavond doorgaan
– We plannen maandelijks een Buurtontbijt met cultuur of informatie
– We zullen kleine culturele evenementen organiseren evenals regelmatig een tentoonstelling
– Poppenspeler Guy Van de Kastele heeft interesse in het voorziene podium en ook de muziekschool , en Art Mix Music, (eventueel andere kleine muziekgroepen en woordkunstenaars)kunnen er kamerconcerten geven.

We hebben ook al een idee voor ‘sponsoring’ door wijkbewoners en sympathisanten:
De ‘verkoop’ van een lino met ons logo: € 10,-
De ‘koop’ van een tegel met logo die op onze achtergevel wordt gehangen.  Een certificaat wordt meegegeven: € 30,-
De ‘koop’ van een gepersonaliseerde tegel + lino: € 50,-. Een certificaat wordt meegegeven
De ‘koop’ van een gepersonaliseerde tegel + lino + eenzelfde tegel voor de ‘koper’. Een certificaat wordt meegegeven: € 150,-

Een eigen huis in de wijk en van de wijk…we zullen duidelijk zichtbaar zijn en onze activiteiten kunnen aankondigen in het hart van de wijk.
Er rust ons nu nog een naam te kiezen
– De lemen reus De Kleine Reus
– De kleine a De Wijkreus
– ‘t Kleyn Huys …..
Het is uiteindelijk “Buurthuis De Reus” geworden. Deze naam is goedgekeurd door alle leden van de wijkvereniging en in bijzonder de eigenaars van het pand. Waarschijnlijk zal ons huis ‘in de volksmond’ snel gewoon “De Reus” genoemd worden.
De officiële opening zal, samen met de Nieuwjaarsreceptie doorgaan op 19 januari  2014.

Wijkfeest 2013
Zondag 6 oktober 2013 vanaf 12u.
Voor ons 12e Wijkfeest hebben we als thema “Gezond in Klein Antwerpen”.
We werken met grote deelnemers:
– artisanale bierbrouwer (met medewerking van Didier De Vaerebeke, voorzitter wijk Harmonie)
– voedselteam
– handelaars biogroenten
– “Sangia Sorba” een kruidenkweker uit Ranst
– natuurpunt Goeyvaerts
– VELT
– 22B (Ingrid) voor ons Bokeskot

Een klein podium midden in het terrein voor…..( nog niet alle optredens zijn vast besproken)
2 steltlopers (Skelet Odile en de Vuurspuwende Draak)
“Bossa Nossa ” met live band brengt bossa novamuziek (Zuid-Amerikaanse muziek)
Een liveoptreden met tangomuziek
Aansluitend dj met tango en initiatie tangodansen
Dokter Colemont geeft informatie (eigen tent) en misschien is “de Darm” er ook…
De wandelende poppenkast van Guy Van De Kastele
De valkeniers brengen enkele van hun vogels mee
Mogelijk oude tractoren te toon

Verder hebben we verschillende tenten:
De grote tent (van Opsinjoren) voor boven het podium
Een tent voor Caluna dicht bij het podium
Een grote tent (van Opsinjoren) voor het materiaal dicht bij het podium
Tentjes voor het ‘ eendjesvissen’
Tentje voor de Breigroep
Tentje voor info en sponsoring “Buurthuis De Reus”
Wijk-Infotent dicht bij de Bar voor verkoop bonnetjes en …
Onze groene tent voor de Bar
We vragen brouwerij De Koninck terug, en de zeescouts als helpers
Voldoende Wc-containers en de dag zelf ‘Madame Pipi’
We zorgen terug voor een Grootse Rommelmarkt vanaf 8u tot 17u

Info en inschrijvingen via flyers, mails en onze website
We vragen, net als vorig jaar, € 6,- voor 1m op 3m met dezelfde regels/voorwaarden als vorig jaar
We starten dit keer de opstelling wel vanuit het midden van het park. Hoewel de eerste inschrijvers al een plekje aan het standbeeld vroegen.
Elektra bekomen we via de Groenvoorziening
Water Groenvoorziening
Stad (dus ineens politie)
Materiaal (stoelen en tafels)
WC-containers
Nodige aanvragen en formulieren
Sabam
Steltlopers
Studenten MAGO
Parking aan Maria-Theresiastraat

Sokkel
Zondag 6 oktober ’13 om 11u in Stadspark.
Onze wijkvereniging en het Middelheimmuseum slaan twee maal per jaar de handen in elkaar om in het Stadspark een hedendaagse culturele invulling te geven aan een leegstaande 19e eeuwse sokkel.
Dit keer, nu de zesde al, is het de Nederlander Folkert de Jong (° 1972) die met een ironische grijns naar de Oude Meesters een vreemde installatie tentoon stelt. Het stelt een stoel voor en de kijkers moeten er een of andere jongleur bij bedenken.

Wijkkrant
September:
Aankondiging Wijkfeest
Aankondiging Sokkel
Darmkanker
Voorstel MAGO
Stadspark en enkele straten
Ons eigen Huis

December:
Verslag Wijkfeest + foto’s
Ons nieuw huis
Enkele straten + bindtekst
Aankondiging Nieuwjaarsreceptie
Aankondiging Kinderfeest

 

verslag: Marleen Gijsel

Verslag vergaderingen september/oktober/november 2013

Agenda:
– Wijkfeest oktober ’13
– Buurthuis “De Reus”
– Finestra
– Naamtegels
– Onze 10 geboden
– “A place and it’s story”

Wijkfeest oktober ’13
De eerste zondag van oktober zoals als vanouds…een groots Wijkfeest van Klein Antwerpen en dit voor de derde keer in het Stadspark.
Ondanks het feit dat we dit jaar zonder het afgesproken materiaal van de stad dienden te werken kregen we het voor mekaar er een mooi en gezellig parkfeest van te maken. Het was anders heel erg schrikken toen er niet, helemaal niets, geleverd bleek te zijn. Na enkele telefoontjes met een donkere ondertoon konden we zelf tafels en verlengsnoeren ophalen, de andere zaken bleken ‘onvindbaar’. Tegen het middaguur klonk er toen toch muziek over de bomen en hoofden heen, konden we ons materiaal op de tafels stallen en de vele nieuwsgierigen ontvangen. Enkele acts waaronder de Tangodansers vielen er wel tussen uit. De Steltlopers en de Valkeniers trokken vele kijklustigen en ook de kinderen kwamen zeker aan hun trekken.
Volgend jaar letten we nog beter op onze afspraken met de bevoegde stadsdiensten!
De Rommelmarktgangers en standhouders merkten weinig van dit alles. Dit deel van ons jaarlijks wijkfeest kende wederom een groot succes.

Buurthuis “De Reus”
We moeten er nog aan wennen…We hebben nu een eigen Buurthuis. Een klein, gezellig gelijkvloers in het hart van de wijk. Lange Leemstraat 94. We gaven het de toepasselijke naam “De Reus”. Het is nog niet helemaal af. Er wordt hard gewerkt om tegen half januari te kunnen openen.
Dan hebben we een praktische en warme ruimte om vele mensen te kunnen ontvangen.
Plannen hebben we te over maar zeker komt er maandelijks een ‘cultureel evenement’ en verder kunnen daar de vergaderingen van de wijkvereniging, de Heksenkring, en nog meer plaats vinden.
Zondag 19 januari ’14 om 14u.
Dan wordt het Buurthuis feestelijk geopend en al wie langskomt, kan met eigen ogen zien hoe het Buurthuis er bij staat.
Voor de grootste onkosten van renovatie en aanpassing (nieuwe ramen, tussenmuur weg, tweede toilet, kleine bar, verzwaarde elektroleiding, extra verwarming, kasten, podium, schilderwerk en nog veel meer…) kregen we van de Stad en District een serieuze financiële steun. Een fantastisch geschenk waar we wel op hoopten maar er hoegenaamd geen rekening mee durfden houden.
Voor de werking hebben we natuurlijk ook geld nodig en daarvoor dokterden we een regeling van “sponsoring” uit:

– verkoop van een lino met ons wijklogo € 10,-
– verkoop van een tegel met ons logo voor op de achtergevel van ons huis € 30,- Een certificaat wordt meegegeven.
– verkoop van een gepersonaliseerde tegel + lino voor de achtergevel € 50,- Een certificaat wordt meegegeven
– verkoop van een gepersonaliseerde tegel + lino voor de achtergevel Eenzelfde tegel voor de koper. Een certificaat wordt meegegeven € 150,-
Buiten geldelijke steun hebben we nu nood aan handen en hoofden. Daarom nog deze oproep:
Wie kan ons daadwerkelijk helpen bij de afwerking van ons Buurthuis?
Neem contact op met onze voorzitter Christiaan:0473933562 of via de wijktelefoon: 0496 93 72 72.

Fenistra
In Wijnegem zijn ze al gekend, de computerschermen in uitstalramen die de voorbijgangers beelden tonen van hun eigen omgeving. Universiteit Leuven lanceerde deze “Elektronische Muurkrant”.
Het plan is om op deze wijze allerlei informatie door te geven die normaal gezien niet op TV en in kranten verschijnt. Elke ‘plaatser’ van zulk scherm is verantwoordelijk voor de door hem/haar opgestelde beelden en tekst maar natuurlijk zal er een grote wisselwerking zijn tussen passanten en plaatser. Ook de verschillende toestellen zullen op elkaar afgestemd worden.
Vanaf half januari ’14 loopt dit project ongeveer drie maanden. Dan maken de studenten van de universiteit Leuven die dit project lanceerden, en wij van de wijkvereniging, de balans op.
Reacties van kijkers en plaatsers zijn dus meer dan welkom.
Waar zal u die computerschermen met wijkinformatie kunnen vinden?
– apotheek “Kruispunt”
– buurthuis “De Reus”

Naamtegels
In de loop van de maand mei ’14 worden twee nieuwe naamtegels op ons Verdraagzaamheidsplein.
Voor belangrijke wijkbewoners geplaatst en plechtig ingehuldigd.
Dit keer is de ene tegel voor Frans Van Kuyck (1852-1915) wiens beeltenis te bewonderen is aan de muur van de Mechelsesteeg. Hij was kunstschilder en schepen van de stad; oprichter van de Antwerpse Moederdag op 15 augustus.
De andere tegel is voor Leo Bervoets (1892-1978). Hij was een begenadigd kunstschilder/tekenaar.
Van beide komt er in de wijkkrant van het voorjaar ’14 meer informatie.

Onze Tien Geboden
Tien keer een ‘gebod’ uitbeelden op affiches en postkaarten…een interessant project dat mogelijk werd gemaakt dank zij de wedstrijd “Wijkbudgetten”.
Er hingen en hangen nu drie verschillende affiches te kijk:
– Rij niet waar het voetpad ligt
– Gras en bomen zult gij eren
– Groet eens een onbekende buur
De affiches hebben verschillende ramen mogen versieren maar vooral de kaartjes kenden een groot succes. De navolging eigenlijk iets minder.
Er zijn nog zeven dergelijke geboden met affiches en kaartjes te gaan.
De volgende op stapel zijn:
– Hinder niet bij het parkeren
– Laat uw hondje netjes uit
– Wees zuinig met uw geluid

 “A place and it’s story”
Het eerdere project van Vorming Plus waar we aan deelnamen was: “Best Buur, Beste Burgemeester”.
Toen maakten we samen met hen een filmprojectie en een dvd met bijhorend karnet wat een groot succes kende. Vooral onze wijk en de wijkwerking kwamen positief over.
Voor dit Europees project zijn wij weer uitgekozen en wordt het oorspronkelijke idee verder uitgewerkt.
Het project “A place and it’s story” bestaat hierin dat verschillende landen een gezamenlijk project indienen.
Vele landen verzamelden/verzamelen verhalen van vroeger en verwerken deze naar de huidige tijd en personen. Het digitale doorgeven van deze verhalen, van deze montage, was en is voor vele van die landen iets nieuws, iets speciaals.
Een schema werd opgesteld. Zweden is het eerste dat aan de beurt kwam en is het trekkende land van het hele project.
Ieder deelnemend land kiest zijn eigen onderwerp en ontwerp en stelt dit voor aan de andere groepen die hij ontvangt.
Een voorlopig schema:
Zweden september ’13
Duitsland (Berlijn) maart ’14
Ijsland juni ’14
Finland september ’14
België (Klein Antwerpen) december ’14
Polen april ’15
Letland

Onze plannen voor de nabije toekomst
Inhuldiging Buurthuis met Nieuwjaarsreceptie 19 januari
Poetsdag en Weggeefmarkt maart/april
Paaseieren rapen in het Stadspark rond 20 april
Nieuwe Sokkel in het Stadspark 17mei
Nieuwe Naamtegels op het Verdraagzaamheidsplein een zondag in mei
Wijkfeest 5 oktober

Verslag: Marleen Gijsel

 

 


Print pagePDF pageEmail page