Loading images...

vergaderingen 2006

Verslag Open Vergadering Klein-Antwerpen van dinsdag 5 december ’06

Aanwezig: op een een Open Vergadering is elke wijkbewoner welkom

Agenda:
-Kerst op ‘t Pleintje
-kerstkransen
-vuil pleintje
-bouwwerven en reclamepanelen
-stadspark
-De Lijn
-Magic Tours
-Woensdagen
-Reus
-Krantje

Kerstsfeer op en rond ons Pleintje
Op 16 december komt men een een grote joodse kandelaar op ons pleintje plaatsen.
Deze zal hier dan enkele weken mogen blijven staan.
De kerstbomen komen in de Lange Leemstraat te staan.

Kerstkransen
Zondagmiddag, 17-12, kunnen alle geinteresseerden kerstkransen komen maken in Elcker-Ik.
Een groot deel van het nodige materiaal is voorhanden maar aan de deelnemers wordt gevraagd extra versiering mee te brengen.
Affiches werden bezorgd door de stad…evenals een financiÎle subsidie. De affiches dienen wel nog ingevuld en opgehangen te worden.

Vuil pleintje
Voortdurend wordt ons Pleintje van de Verdraagzaamheid bevuild en weer opgekuisd.
Er zijn duidelijk twee grote groepen van “vervuilers”,overdag de studenten en ‘s avonds eerder de Poolse mannen.
Dagelijks, ook in het weekend, wordt het vuilbakje geleegd.
Alle kleine vuilbakjes van de Lange Leemstraat zijn onlangs vernieuwd en zitten meestal boordevol, ondanks de vele ophaalbeurten.

Bouwwerven en reclamepanelen.
Aan de Belgiëlei, naast de Copiant, staan al heel lang enkele reclamepanelen welke echter onnodig en onwettig zijn.Hierover dient het stadsbestuur, in name van Van Campenhout, gecontacteerd.
Aan de hoek van de Lange Leemstraat/Belgiëlei staat een gevaarlijke bouwwerf/gevel. Er is geen startdatum in het zich en de verkeerssituatie is al lang – vooral voor fietsers en voetgangers – onoverzichtelijk.
Tussen de betonblokken staan gewone grillen ter afsluiting en het oude keldergat ligt gewoon open.
Er kruipen ‘s nachts mannen in…slapen er misschien. Deze zomer nam Paul Fantin foto’s en stuurde deze, met begeleid schrijven, naar het stadsbestuur en de politie. Geen reactie of verandering! De gevel is geklasseerd, mag officieel niet worden afgebroken…maar wat als hij verbrokkelt?
Er zijn enkele tips aangegeven om de verkeerssituatie duidelijker en veiliger te maken:
Verkeersborden op de juiste plaats
voorlopig verkeerslicht

Stadspark
Bij de openbare vergadering, georganiseerd door het stadsbestuur, waar het grote probleem rond ons Stadspark werd besproken, was onze voorzitter Christiaan Ketele aanwezig.
Hij bracht verslag uit.
Men heeft een plan van 1941 gevonden waar de ondergrondse waterlopen gedetailleerd op staan. De richting van de watertoevoer is Berchem-Stadspark en niet omgekeerd zoals we meenden. Het waterpeil in de Provinciestraat is ook niet hoger dan aan eht park maar was altijd en is nu ook nog lager. Men heeft het waterpeil onder de vijver gemeten en constateerde dat het water er momenteel ongeveer 0,5m onder de bodem is. Dus kan het vanzelf stilaan gaan verhogen?! Men gaat proberen regenwater in de vijver te krijgen en ook andere vormen van watertoevoer zal men eveneens onderzoeken.
Zo kan – na de werken – het water van het Operaplein en de Italiëlei/Frankrijklei naar het park geleid worden; evenals het water van/na andere grootschalige werken.
“Zilverbeek”, het natuurpark aan Berchem Station, laat het afvoerwater gewoon in de riool lopen. Zij vragen al jaren naar een betere opvolging en gebruik zonder resultaat.
Er hangt een groot kostenplaatje aan en wie betaalt dat?
Alcatel heeft vroeger een pijpleiding gelegd tussen de spoorweg en het Stadspark welke nu ongebruikt ligt. Er wordt onderzocht of via deze buizen het waterpeil in het park kan verhoogd worden. Afwateringen, van de Leien of elders, moeten ook kunnen afgesloten worden. In de winter wordt zout gestrooid dooiwater in de vijver en het grondwater geeft dan nog extra problemen.
We hebben nog een half jaar nodig voor we kunnen zien of het water in de omgeving van de parkvijver echt wel stijgt. Ondertussen nemen de plannen voor de ondergrondse parking aan de Fob-kliniek vaste vorm aan. Dan wordt er water ingepompt en uitgepompt vlak naast elkaar! Hoe moet dat dan goed gaan met de geteisterde bomen?
Het Openbaar Onderzoek loopt van 22-11-’06 tot en met 22-05-’07.
De plannen worden uiterlijk op 22-12-’07 door de Vlaamse Regering voorgesteld.
Plannen inkijken?
http://www.volvanwater.be/
Stadsontwikkeling Desguinlei 33 2018 Antwerpen
districthuizen

De Lijn
We zijn tevreden over de gedane werken maar hebben toch enkele bedenkingen.
Sinds de laatste werken hebben enkele wijkbewoners water in hun kelder. Barsten door de trillingen? Moet worden opgevolgd door de eigenaars. De algemene straatlijn ligt nu iets lager dan vroeger. Zelfs met de hermelijntram is op- en afstappen nu nog moeilijker voor mensen die slecht te been zijn.

Woensdagen
Om meer bekendheid van het nieuwe initiatief van Klein-Antwerpen en Elcker-Ik te bekomen zijn de data opgenomen in de Nieuwsbrief en werden enkele affiches opgehangen.
Een extra advertentiemogelijkheid is “De Antwerpenaar” en natuurlijk onze eigen wijkkrant.
We zoeken nog verder naar sprekers, ideeën en geïnteresseerden.

Magic Tours
Cultuurantenne organiseert samen met City Tours verrassingstrips op zondag 21-01-’07.
Met de bus rijdt men dan van de ene Antwerpse wijk naar de andere zonder te weten waarheen en hoe. Er wordt voor animatie gezorgd.
Bij ons is de pleisterplaats Elcker-Ik. De bus heeft plaats voor 50 man en wij kunnen, als wijkvereniging, 30 kaarten kopen aan Ä 2,-/stuk.

Reus
De grote Wannes wordt een kleine ster en krijgt verschillende uitnodigingen.
Enkel de dichtsbijzijnde nemen we aan…zo in Deurne op 8 september ’07.
Vraag is wie zich kan vrijmaken en verantwoordelijk kan en wil zijn.
dragers voor het plakaat “Klein-Antwerpen”
meelopers
vervoer reus
trommelaars
sponsors
Een kleine infomap wordt nog opgesteld.

Krantje
Deze oplage zal een van de komende dagen bij alle wijkbewoners in de bus liggen.
Advertenties voor de volgende jaargang dienen gevraagd/gezocht.
Een jaar geleden stelde schepen Chris Anseeuw voor dat de stad een deel van de krant zou overnemen voor eigen informatie en op die manier een groot deel ervan te betalen.
We hoorden nadien niets meer over dit plan en nemen terug contact op.

verslag: Marleen


Print pagePDF pageEmail page