Loading images...

overzicht 2017 – plannen 2018

Jaarverslag 2017 van Klein-Antwerpen

Als eerste de eenmalige, meestal jaarlijks terugkerende, activiteiten:

Nieuwjaarsreceptie. Zondag 15 januari
Tussen 12u en 19u kon iedereen in ons buurthuis “De Reus” een glaasje klinken op het nieuwe jaar. Hiervoor waren weer uitnodigingen in fraaie gekalligrafeerde omslagen (dankje Vera) bedeeld aan notabelen van stad en buurt. Via Facebook en Nieuwsbrief.
Lieve Stallaert, als districtvertegenwoordigster, zorgde om 15u stipt voor de officiële opening waarna Herman Maes, als voorzitter van de wijkvereniging, aansloot met een korte opsomming van de activiteiten 2016 en 2017. Verschillende hapjes, door vrijwillige handen gemaakt, werden bedeeld en gesmaakt.

Dag van de Wijk
Voor de voorbereidende vergaderingen van 11 januari en 8 februari waren alle handelaars van de wijk, vertegenwoordigers van verenigingen en scholen, uitgenodigd.
Onze “Dag van de Wijk” werd een Weekend… 18 en 19 maart.
Op zaterdag was er Vrijmarkt in enkele opgegeven straten en op het plein voor het ziekenhuis kon de jeugd zich uitleven op grote spelen.
In eethuis 22B vlakbij was er dan weer een expo kalligrafie georganiseerd door Vera Engelen en kon men in de namiddag genieten van een streepke moderne muziek.
Muziek was er ruim voldoende want in de kapel van de Bexstraat was er jazz te horen, in de kapel van de Elegast in de Jacob Jordaensstraat Folk en dan liep er ook tussendoor een kleine fanfaregroep met de reuzen door de straten.
Heel de namiddag kon men in het buurthuis voor informatie en formulieren voor de Wandeltocht met Opdrachten en Prijzen langsheen verschillende handelaars van de wijk. De kinderen maakten plezier met een ballonnenclown op het Verdraagzaamheidspleintje en de groteren hadden dan weer hun Ruilwandeling en brachten enkele heel leuke zaken en ideeën mee.
Die eerste dag eindigde in het buurthuis met om 16 uur een Veiling van Kunstwerken ten voordele van de wijkwerking. Slecht weer was een grote spelbreker van deze Wijkdag, vooral de Vrijmarkt leed daar onder.
Op zondag was het buurthuis open voor het naaiatelier maar zo ook vrij te bezoeken.
Er was de Reuzenomgang en de wandeling met opdrachten kon nog verder afgewerkt worden.
Alle 45 minuten vertrok aan De Reus een begeleide koshere wandeling en binnen waren koshere hapjes te verkrijgen. Dit initiatief bleek een voltreffer qua interesse en vraagt daarom naar herhaling.
De kinderen konden zich dan weer op ons pleintje vermaken met een zweefmolen.
Ook de kaligrafietentoonstelling was te bezoeken.

Eieren na Pasen. Zondag 23 april.
Om 11 uur stond al een groep van een veertigtal kinderen, al dan niet begeleid, te trappelen aan het Koning Albertmonument om in stoet achter Tovenaar Merlijn en zijn hond Scharminkel het Stadspark binnen te lopen. Daar wachtte hen een nest Paashazen met een grote mand Paaseieren. Witte pingpongballetjes lagen verspreid op een afgebakend grasveld. Zij werden gezocht, gegraaid en geruild voor een zakje chocola. Wortelcake en frisdrank waren ruim voorzien en te verkrijgen voor een zeer schappelijk prijsje. De kille zondagmiddag werd plaatselijk warm door de gezellige drukte.

Fonkeltocht. Zaterdagavond 11 november.
Onze jaarlijkse verhalentocht verlicht met lampionnen.
Om 17u30 vertrok een groepje kinderen, begeleid door hun ouders en politie aan het buurthuis.
Tovenaar Merlijn had weer zijn hond Scharminkel meegebracht en ook zijn vriend de Steltloper was van de partij. Een echt Antwaarps verhaal werd verteld door Jaela die op verschillende stopplaatsen de kleine en grote luisteraars kon boeien.
Halfweg de wandeling was er de Toverdrankbedeling in de oude garage van het ziekenhuis en kon de opgewarmde groep zijn weg vervolgen.
Een uurtje later was het verhaal en de fonkelwandeling voorbij.
Wie zich ingeschreven had kon om 19u in het buurthuis terecht voor kaas, brood, wijn en gezelligheid.
De weergoden hadden zich niet van hun beste kant laten zien maar daar lieten we ons niet door intimideren. Volgend jaar doen we het gewoon terug.

WinterWarmte in Klein Antwerpen. Zondag 16 december.
Zaterdag was er in de school Alberreke een kerstmarkt georganiseerd en die avond ook een concert in de Heilige Geestkerk. We zorgden voor samenwerking en deelden de affiches en flyers.
En we hadden weer sfeerverlichting… Vier boompjes op ons pleintje, een achttal in de Lange Leemstraa en evenveel aan het Sint-Vincentius-ziekenhuis. Voor deze lampenslierten hadden we steun gekregen van verschillende handelaars en het ziekenhuis.
Ons kleine marktje op het even kleine Verdraagzaamheidsplein was uitgeregend en berekoud maar onze gezellige drukte, ook door de Glüwein en de rode soepen, trok toch de aandacht.
Net als vorig jaar zorgden we meer voor elkaar dan voor geïnteresseerde voorbijgangers wat ons de mogelijkheid om voor de volgende editie toch maar het buurthuis te kiezen aangaf.
Door de voorziene weersomstandigheden en…de verkeerd geplaatste stadskerstboom… was de plaatsing – en dus ook de inhuldiging- van de twee naamtegels afgezegd en zo uitgesteld.

Een scala van regelmatige activiteiten:

Hatha Yoga
Op maandagavond tussen 20u en 21u
Hatha, in het Sankriet ‘zon’ en ‘maan’, verwijst naar het evenwicht tussen tegenpolen.
Adriana’s yogales is altijd een mooie ballans tussen spanning en ontspanning. Er was ruimte voor interactie en plezier in de groep maar ook rust en kracht.
De zomerstop juli en augustus leek voor sommige deelnemers moeilijk te overbruggen, een goed teken…

Naaiatelier
Elke derde zondag van de maand tussen 10u en 16u uitgenomen de zomervakantie.
Er zijn 3 naaimachines en evenveel strijkplanken en ijzers voorzien. Verder is er de professionele hulp en de spontane gezelligheid wat maakt dat de aanwezigen zich al inschrijven voor het nodig is.
Voor € 5,- een hele dag je eigen naaiwerk afwerken in een verwarmd lokaal en hierbij nog steun en plezier bij krijgen plus koffie voor bij de meegebrachte boterhammen…dat vraagt naar meer.

Bloemschikken
Elke eerste zaterdag van de maand tussen 13u45 en 16u.
Onder de deskundige leiding van Lea werden al heel mooie en ook speciale bloemkunstwerkjes gemaakt. De groep varieerde keer op keer tussen de 3 en 6 deelnemers…de laatste keren was Herman ook van de partij. Ook hiervoor is de prijs € 5,- voor koffie en materiaal zoals steekschuim en prikkers vastgesteld en duidelijk te weinig.

Kalligrafie
Elke donderdagavond om 20u zet Vera Engelen haar beste beentje voor om een handvol straffe schrifters de kunst van het mooischrijven aan te leren. De nieuwe lessenreeks startte in maart met het “Humanistisch cursief”, een leuk en speels schrift. Na de zomerstop werd een verse reeks aangevat. Voor € 80,- kreeg met tien lessen en voldoende materiaal om thuis verder te oefenen.

Muziek met….

  • Matinee op zondagnamiddag 29 januari met Trio Opus 5.
    We hoorden Brahms, Bruch, Piazolla en Rota op piano, celle en klarinet.
  • Matinee op zondag 5 februari Walter Keteleer bracht ons songs uit het “Great American Songbook” met teksten van dichter Jan Pieter Kal en gaf hierbij ook een meer historische uitleg.
  • Swaree Lokal op vrijdag 21 april met Lucasch en z’n Straffe Gaste.
    In hun Engelstalige en Nederlandse, ook wel Antwaarpse, liederen hoorden we invloeden van country.
  • Matinee op zondag 15 oktober Trio Dirk Poel bracht blues op gitaar, mondharmonica, contrabas en zang.
  • Matinee op zondag 17 december Toen hoorden we Antwaarpse liekes gebracht door Mon Huys, Jimmy Henderickx en Wes.

Muziek zonder Elektriek
Muzisch en woord optreden met een uitdaging, onversterkt en soms ook onbekend.
Podiumgasten van allerlei allooi brachten dito voorstellingen en werden hiervoor betaald door applaus en ophaling ‘met den hoed’.
Zaterdagavonden: 17 februari; 20 mei; 16 september en 18 november.

Potluck
Smullen met de buren. Potluck brengt buren en kennissen samen rond een tafel vol zelfbereide, of zelfgekochte, gerechten.
De ene keer ging het door op een vrijdagavond, de andere keer een zaterdag maar mooi verdeeld om de twee maanden. Een keertje was het een intiem etentje, een keer moesten mensen geweigerd worden omdat we gewoon niet voldoende plaats hadden. Een succesvol onderwerp dus.
1 april, 3 juni, 7 oktober, 3 december.

Niet al onze activiteiten kennen het beoogde succes maar de ervaring is waardevol genoeg om de daaruit vloeiende contacten en ideeën te behouden.

Open Huis
Elke donderdag tussen 14u en 17u stond de koffie, en een van ons, klaar om ieder wie binnenkwam met open armen te ontvangen. Buiten enkele habitués wisten we nooit wie of hoeveel gasten we zouden zien. Het bemannen van deze namiddagen werd na enkele maanden toch moeilijk. Onze vraag naar de stad toe betaalde vrijwilligers te mogen aantrekken werd niet beantwoord. Daarom is besloten dit initiatief voorlopig stop te zetten.

Wijkpolitie in het buurthuis
Eerste dinsdagvoormiddag van de maand was vrijgehouden voor een bezoek aan onze wijkagent Dave. Hoewel wij als wijkvereniging regelmatig worden aangesproken met vragen rond of bemerkingen over politionele zaken was dit geen succes. Weinig buurtbewoners vonden de moed of de tijd om bij Dave hun beklag te doen. Daarom is dit initiatief stilaan doodgebloed.

Kleine Reuzen
Elke woensdagnamiddag konden kinderen tussen 3 en 12 jaar in het buurthuis terecht voor knutselen, lezen, voorlezen en gezelligheid. Bedoeling was dat deze kinderen ook begeleid door een volwassene langs kwamen en dat eventuele anderstalige moeders ineens zo hun Nederlands konden oefenen. Dat laatste kwam er niet van en toen de stadsdienst “De Woensdagbende”, een initiatief van Kindervreugd, begon met in enkele nabije scholen voor woensdagopvang te verzorgen beslisten wij om hiermee te stoppen.

De motor van deze activiteiten:

Wijkvergaderingen en leden wijkverenigingen
Om al deze activiteiten te organiseren zijn vele samenkomsten en besprekingen nodig. Er zijn de mailtjes, de foontjes, de face-to-face regelingen maar ook als groep (een tiental?) moeten we regelmatig samenkomen.
In principe zijn onze vergaderingen ‘Open’ en toegankelijk, met Welkom, voor iedere geïnteresseerde. Meestal hebben ze echter een gesloten maar gezellig karakter.
Zoals de vorige jaren organiseerden we deze bijeenkomsten om de twee weken maar vanaf september vergaderen we de eerste woensdagavond van de maand om 20u30.
Als voorbereiding voor grote activiteiten komen we natuurlijk iets meer samen.
Telkens wordt een verslag opgemaakt zodat ieder van ons een ‘handvest’ heeft en weet waar en waaraf.
Alle activiteiten die wij in en rond De Reus organiseren werden en worden ingediend bij Stadsmakers. Meter van onze wijk is Nina De Keuster.
Deze zomer hadden we een “wissel van de wacht”. Pascale Deleye gaf haar functie als ondervoorzitter aan Vonneke Beeker. Nicole Snick nam dan weer de boekhouding op zich.
Herman blijft voorzitter en Marleen fungeert nog als secretaris.

Koalakoffie
Eerste zaterdagvoormiddag van de maand: 3 juni, 2 september…
Buren helpen elkaar vaak spontaan maar een iets minder zichtbare buur met een vraag of een probleem opnemen in een soort van netwerk is de bedoeling van deze Koalawerking.
Het project “Zorgzame straten” van “Antwerpen aan ’t Woord” werd in 2016 ingediend en sijpelt nu langzaam door de verschillende buurtgemeenschappen. Het is niet de bedoeling professionele hulp te vervangen maar een spontane burenzorg te leveren. Pogingen om vereenzaamden te contacteren en ervaringen te verzamelen en door te geven aan elkaar en het beleid toe is het belangrijkste.
Momenteel zijn in onze wijk drie straten opgenomen: Korte Leemstraat, Hertoginstraat en Sint-Jozefstraat met de mogelijkheid tot uitbreiding.
Bij de “Koalakoffie” wordt in een open vergadering deze zaken besproken en activiteiten gepland.

En dan deelden we in de organisatie van anderen, al dan niet heel actief:

Open Ateliers
Weekend 23/24 september, 30/1 oktober
De ons meer dan gekende animalier Michael Bracke stelde tentoon in De Reus.

Burendag. Vrijdag 26 mei
Gedurende de namiddag en avond kon men op verschillende plaatsen in onze straten stoelen en tafels vinden bemand door keuvelende buren die elkaar al dan niet goed kenden.
De weergoden vonden dat het goed was en wij eveneens.

Autodeelgroep
Met een 15-tal wijkbewoners worden 3 wagens ‘gedeeld’ welke hun standplaats hebben aan de Waterwerken op de Mechelsesteenweg. Het principe is eenvoudig. Je gebruikt de auto wanneer je hem nodig hebt, volgens afspraak, en dit tegen een zeer lage prijs.
In onze wijk bestaat deze groep, deze werking, al meer dan 10 jaar.

EXPO 2018
Dankzij EXPO 2018 krijgt uw wijk in het jaar 2018 er een kunstwerk bij…tijdelijke of permanente werken op openbare plekken, performances, projecties…alles is mogelijk. U, als wijkbewoner, kan mee beslissen welke kunstenaar in uw wijk aan de slag gaat. Zo luidde de eerste aankondiging.
Dan volgde een info-avond met vooral veel hapjes en drankjes voor de vele geïnteresseerden.
Verschillende wijken van Antwerpen 2018 werden ‘gekoppeld’ zoals wij, Klein-Antwerpen en Harmonie.
Die avond kon ieder zijn/haar aandachtspunten en suggesties opgeven welke door de organisatoren gebundeld werden als een inspiratie voor de kunstenaars.
Half december ’16 zorgde een inter-wijkwandeling, georganiseerd door de stad, die liep vanuit het stadspark naar het Harmoniepark voor een kennismaking met de buurtwijk en zijn bewoners.
Donderdag 2 februari 19u30 eerste vergadering van de wijken Harmonie en Klein-Antwerpen met wat meer uitleg van de verantwoordelijke organisatoren waarbij we aanvoelden dat de keuze van het kunstwerk meer van bovenuit zou komen dan van ons, wijkbewoners.
Zondag 7 mei Dagje Rotterdam. Inspiratieuitstap met bezoek “vrijstaat Atelier van Lieshout” en een meer volkse Atelier Rotterdam-Zuid.
Maandag 12 juni Buurtontmoeting in De Reus. Drie getalenteerde kunstenaars stelden zich en hun werk voor. Een van het drie moesten we toen kiezen om voor onze twee wijken een of meerdere werken te presenteren. Na beraad en stemming werd dit Bram Vanmeervelde.

Planning 2018:
Open wijkvergaderingen
op elke eerste woensdag van de maand om 20u30 in “De Reus”.
Koalakoffie op elke zaterdagochtend van de maand om 10u30.
Bloemschikken op de eerste zaterdagnamiddag van de maand om 13u45.
Naaiatelier de derde zondag van de maand…
Yoga op elke dinsdagavond uitgenomen de zomermaanden.
Zondag 14 januari         Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 2 februari          Potluck
Zaterdag 10 februari     Muziek zonder Elektriek
Zaterdag 10 maart         Quiz
Zaterdag 7 april              Potluck
Zondag 8 april                Eieren na Pasen
Weekend 4/5/6 mei      Wijkfeest
Zaterdag 26 mei             Muziek zonder Elektriek

Nog zonder datum maar niet over te slaan:
De uitgestelde plaatsing & inhuldiging van de twee naamtegels
Ernest Paul Grisar – oprichter Bell Telephone Company
Leonard De Cuyper – beeldend kunstenaar
En de laatste naamtegel: Edward Keylig – architect, ontwerper Stadspark

En dan hebben we nog andere muzikale en feestelijke activiteiten in petto….

 

Verslag: Marleen


Print pagePDF pageEmail page