Loading images...

overzicht 2016 – plannen 2017

Jaarverslag 2016 Wijk Klein Antwerpen

Een greep uit ons aanbod van losse activiteiten doorheen het jaar …

Nieuwjaarsreceptie, zondag 17 januari 2016
Met fraai in kalligrafie geadresseerde omslagen werden stadse notabelen en andere genodigden ingelicht over de receptie. Via de ondertussen goed werkende Nieuwsbrief werd elke wijkbewoner uitgenodigd.
Het was voor Christiaan de laatste keer dat hij als voorzitter dit evenement kon openen, hij stelde Herman voor als zijn waardige vervanger. Lieve Stallaert nam daarna het woord over vanuit het District Antwerpen. Terwijl de talrijke aanwezigen aan een glaasje cava nipten met in de ene hand een van de aangeboden hapjes werd er duchtig gebabbeld en vooral veel plannen gemaakt.
Na de voorlezing van het – ingekorte jaarverslag/planning – werd toch ook even over de financiën en de subsidieregeling gesproken.
Alle aanwezigen toonden hun goedkeuring voor de wijkwerking en genoten duidelijk van de gezellige warmte.

Filmzondag, op 28 februari
De aloudbekende stomme film “The Kid” van Charley Chaplin werd ‘op muur’ geprojecteerd en de pianobegeleiding  paste synchroon bij met aangepaste improvisaties.
Onze eerste vertoning van 2016 kende een groot succes.

Fonkeltocht, zaterdagavond 5 maart
De stoet, met tovenaar, muzikant, steltloper en politie vertrok stipt om 18u aan het buurthuis. De kinderen hadden elk een led-lampionnetje bij zich en je zag vooral veel pretkriebels. Via enkele schemerende straten en tussendoor haltes voor chocoladedrank en verhalen ging het naar de Sint-Jozefschool. Daar wachtten onze ondertussen befaamde Spinnensoep, de kaas met brood, wijn en zoetigheden op de koude en hongerige magen van klein en groot.

Een joods verhaal, zondagmiddag 6 maart
Heel aangrijpend was het stuk “Bestemmeling onbekend” een novelle in briefvorm tussen twee vrienden, die op zondagnamiddag door Rik Hancké werd gebracht, muzikaal begeleid door Jempie. De aandachtige luisteraars waren lang nadien nog onder de indruk. Spijtig… geen joodse aanwezigen ondanks de vele uitnodigingen.

Eieren na Pasen, zondag 10 april
Chocolade van Chocolatier Goossens, wortelcake van 22B en de Klein Antwerpse Heksen in konijnkostuum. Het recept voor een geslaagde Eieren na Pasen.
De zestigtal kinderen en half zoveel volwassenen hadden een heel leuke middag. Daags voordien, en ook diezelfde ochtend nog, was er hard gewerkt om het voorziene stukje stadspark vuil- en spuitvrij te maken zodat het rapen van de oranje pingpongballetjes veilig kon gebeuren. De pingpongballetjes zijn het ruilmiddel om de echte chocoladefiguren te verkrijgen.

Wijkfeest #1, Dag van het Park, zondag 29 mei
We wilden uitproberen of we meer mensen konden bereiken middels drie kleinere wijkfeesten, in plaats van één groot. Grootse plannen voor een klein feest om een heuse iglo te bouwen met wilgentakken die dan een drietal maanden kon blijven staan en misschien zelfs groene scheuten krijgen; een begeleidde parkwandeling voor volwassenen en een kinderstoet met vooraan de echte Rattenvanger van Hamelen…, Taiko-trommelaars, picknicktafels, kleurrijke dekens voor de vele enthousiaste luisteraars …
Alleen hadden we de regen niet uitgenodigd. De dag begon nog stralend grijs en werd natter en natter en natter…. Uitgeregend was het toch een gezellige bedoening geworden met een ingekorte parkwandeling en vertellingen in de grote tent op de kleurrijke en droge dekens.
De After-Park in het buurthuis, met een gamma aan slaatjes en drank maakte dat we de vochtige koude snel konden vergeten.

“ons Maria”, vrijdag 17 juni
Het Mariabeeld aan de hoek Korte en Lange Leemstraat kreeg van ons een grondige poetsbeurt en nieuwe verlichting. Dit konden we dan, in groep, bewonderen op vrijdagavond 17 juni wanneer rond 21u de straatverlichting op sprong.
Nadien zakten de aanwezigen af naar het buurthuis voor een drankje en een babbel.

Kubbelingen, woens- en zondagen in juli
In juli stonden we 8 keer, in aangepaste zomerkleding, in het Stadspark om met al wie wilde het Kubb-spel aan te leren en te beoefenen.
Vele enthousiastelingen grepen de kans om een blokje te werpen.

Wijkfeest #2, “Cultuur en Creatie” zondag 2 oktober
Het plein van het Sint-Vincentius-ziekenhuis was de vaste locatie. Ook dit keer hadden we alles goed voorbereid en iedereen uitgenodigd, behalve de regengoden. En die hoorden er spijtig genoeg toch weer van.
We hadden toch leut met een heus Fotosalon met een fraai en vooral drukkunstig decor. We hadden Betty Booth uitgenodigd, een caravan met automatisch fotografiesysteem dat mensen uitnodigde om hen in gekke pozen te laten vastleggen. Even wachten en je kon de foto’s gelijk meenemen.
We hadden twee groepjes die succes hadden bij eerdere muziekoptredens uitgenodigd en we stonden paraat met onze eigen tentjes, infomateriaal, knutselgerief, drank en hapjes.
Ondanks het feit dat er weinig geloop was van buitenstaande interesse hadden we veel plezier.
De After-Family in het buurthuis, met chinees en warme thee maakte de dag meer dan ok.

Jazz in De Reus, zondagnamiddag 11 november
en
Antwerpse liekes op 18 december.
Verschillende muzikanten en even verschillende soorten knabbels voor de wisselende toehoorders.
Het succes verzekerde de toekomst van dergelijke initiatieven.

De “gewone” activiteiten in 2016:

Vraagmoment
Onze wijkagent Dave De Neef bemande elke eerste dinsdagvoormiddag van de maand het buurthuis. Iedereen, woonachtig in de wijk of net daarbuiten, kon binnen springen om met hem kleine en grote problemen te bespreken. Of om gewoon een tasje koffie te drinken.

Kleine Reuzen
Kinderen tussen 3 en 12 jaar, konden eens per maand op woensdagnamiddag in De Reus komen knutselen. Telkens werd rond een bepaald thema gewerkt wat goed was aangekondigd via de flyers die in de scholen in de wijk en bij enkele winkels te neem lagen. Zo was er de ‘lampionwoensdag’, de ‘vogelnestjeswoensdag’, de ‘iglowoensdag’, de ‘kaartenwoensdag’… In de loop van het werkjaar was de vraag naar meer, ook naar voorleesmomenten, duidelijk en werden extra namiddagen ingelast. Alle knutselmateriaal en extra snoeperij werden gratis aangeboden.

Bloemschikken
Van de maand april tot en met december, de zomertijd uitgezonderd, kon men op de eerste zaterdagnamiddag van de maand  Bloemschikken. Ook hier was er telkens een vooraf besproken en doorgegeven thema. Inschrijven was gevraagd maar heel streng was de deskundige begeleidster hier niet voor.
Bloemen, groen, gevraagde recipiënten moesten de deelnemers meebrengen, evenals € 5,- voor algemene bijdrage. Extra benodigdheden waren anderzijds voorzien.

Biodanza
Ook in het voorjaar deden we iets extra met de vrijdagavond. Biodanza, een bijzonder vorm van dansen.
Door op muziek in contact te treden met elkaar geven we ruimte aan gevoeligheid en levensplezier. Een reeks van tien lessen werd opgestart als try-out.
Door gebrek aan interesse is dit niet verder gezet.

Muziek zonder Elektriek, MZE
En dan waren er de succesvolle muziekavonden “Muziek zonder Elektriek” waarbij podiumbeesten van allerlei allooi hun kunnen toonden op een onversterkte manier. Dit betekent optreden zonder elektrische versterking en micro. De verschillende edities werden opgevuld met blues, ballads, woordkunst, instrumentale uitspattingen.  Voor elke performer werd “den hoed” rondgegeven en inkom was voor iedereen gratis. De drankjes, aan de klassieke en zeer matige prijzen, telden voor ons als onkostenvergoeding. Soms kwam Sabam langs met een rekening.

Naaiatelier
Eens per maand hielden we Atelier op zondag. Naaisters konden gebruik maken van naaimachines, strijkijzers, deskundige begeleiding… of net, op een andere keer, met eigen handwerk gezellig samen zitten rond de tafel.

Kalligrafie
De meeste donderdagavonden van het voorjaar 2016 brandden de lampen voor Kalligrafie. Onder begeleiding van lesgeefster Vera werden echte pareltjes ontworpen, een kunst die gelukkig terug opgang kent nu iedereen op toetsenborden tokkelt.
Deze reeks waren het de 10de eeuwse schrifttekens, het toengekende schrijfmateriaal en verschillende soorten papier die de aandacht kregen.

Potluck
… is ondertussen goed ingeburgerd. Om de twee maanden op een vrijdag- of zaterdagavond rond een tafel vol zelfbereide gerechten zitten en van elkanders kookkunst en verhalen genieten… Bekende en nog vreemde wijkbewoners kwamen er graag voor naar De Reus. Door het overweldigend succes moet er een ‘stop’ gezet worden aan het aantal aanwezigen. Toch goed van de organisatoren, niet?

Tweewekelijkse wijkvergaderingen
Openstaan voor ieder wie wil meedoen of luisteren… niet elke wijkvereniging speelt dat klaar. Wij, van Klein Antwerpen, kunnen dit duidelijk wel realiseren.
De ene woensdagavond zit de grote tafel goed vol, de andere keer komen we met minder stoelen toe.
De ene vergadering krijgt een uitgebreid verslag, de andere slechts kattebelletjes.
Maar altijd is er een planning voor de komende maanden. Altijd is het de moeite geweest.

We deden ook mee met door anderen georganiseerde activiteiten:

Lentepoets op 23 april
waarbij we extra aandacht en energie staken in het Pleintje en de Steeg.

De Sokkel in het Stadspark.
Twee maal per jaar wordt een culturele invulling gegeven aan een leegstaande sokkel in de buurt van de speeltuin. Een initiatief wat oorspronkelijk een samenwerking was tussen de wijkvereniging en het Middelheimmuseum maar geleidelijk aan verslapte aan interesse van hun kant en uiteindelijk voor onbepaalde tijd op pauze is gezet.

Bij het Vrijwilligersfeest van 10 juli in het Stadspark stonden wij ver van de overdonderende muziek met onze Kubb-spellen en de cavakar.
We maakten het de vele rustige parkbezoekers, en onszelf, daar best gezellig.

Burenbabbel
In het najaar startten we de burenbabbel op, gaandeweg evolueerde de naam naar Open Huis, op donderdagmiddag. Dan kan je in het buurthuis terecht voor een kopje koffie en een babbel. Er is gratis wifi aanwezig voor wie wat wil werken of op zichzelf wil zijn.

Het Kerstgevoel…met enkele leden van de protestantse Christusgemeente keken we op 22 december naar de film “Scrooghe” waarna er gelegenheid was om met elkaar over dit jaarlijkse feest en de oorsprong er van konden praten.

EXPO 2018
Wijkverenigingen en bewoners werken samen om een kunstwerk te maken of te laten maken, eigen aan die bepaalde buurt, dat in 2018 wordt geplaatst of uitgevoerd.
In Antwerpen rekent men op vijf wijkgroepen. Klein Antwerpen werd zo gekoppeld aan Wijk Harmonie om een plaats en werk te bepalen.

Planning voor 2017:

 • Tweewekelijkse wijkvergaderingen
 • Tweewekelijkse woensdagen voor de Kleine Reuzen (de ene keer knutselen, de andere namiddag voorlezen/lezen)
 • Tweemaandelijks Potluck op vrijdag- of zaterdagavond
 • Tweemaandelijks een “Muziek zonder Elektriek”
 • Tussendoor zorgen we voor nog meer cultuur en muziek met versterking en bezoldiging
 • Maandelijkse Handwerk- en Naaizondag
 • Bloemschikken op de eerste zaterdagnamiddag van de maand
 • De Wijkagent-dinsdagen begin elke maand, zomertijd uitgezonderd
 • We starten met Yogalessen in de plaats van Biodanza
 • Misschien wordt er een LETS-groep gevormd
 • De Kalligrafielessen zullen hervat worden
 • En we hebben nog Naamtegels in de reserve en deze krijgen feestelijk hun plaats op het Verdraagzaamheidsplein

We hebben ook nog onze gekende Grote Activiteiten:

 • Fonkeltocht die dit keer in het najaar zal doorgaan
 • Eieren na Pasen in april
 • Dag van de Wijk, terug naar één groot wijkfeest half maart

We blijven rondkijken om aan te sluiten met andere organisaties. Zo doen we alvast actief mee met EXPO 2018, er is de Semini-viering van de eerste lentezaterdag van het jaar ’17, en hopelijk ook enkele van de Reuzenwandelingen in het land en waarschijnlijk komen er nog onverwachte mogelijkheden op ons pad.

Verslag: Marleen


Print pagePDF pageEmail page