Loading images...

overzicht 2014 – plannen 2015

Wat deed Klein Antwerpen in 2014?

We zaten niet stil…in en rond het buurthuis in de Lange Leemstraat was er voortdurend beweging.
Niet altijd met de verwachte interesse van de buurt maar wie er bij was toonde dat het goed ging.

Een lijstje: 

Zondag 19 januari: Inhuldiging Buurthuis DE REUS
Tevens de eerste Nieuwjaarsreceptie in eigen huis.
Met de nodige toespraken en bijhorende applaus en drankjes werd het gelijkvloers Lange Leemstraat 94 plechtig en enthousiast tot ‘eigen thuis’ ingewijd.

 Zondag 23 januari: Eerste concert in DE REUS
Tatjana Scheck met viool en Kurt Hallots op piano toverden het kleine buurthuis tot een concertzaal.
Vele aandachtige toehoorders genoten van een uur intieme en hemelse klanken.

Zaterdag 21 maart: Seminiviering
Samen met onze reuzen Wannes, Germaine, Lowiske en Scharminkel namen we deel aan de jaarlijkse viering van het vruchtbaarheidssymbool door aanwezig te zijn bij het stadhuis en de lentetrouwers toe te zingen. Nadien gingen we met enkelen stoetsgewijs mee naar het Steen en verder richting de feestzaal in het Sint-Andrieskwartier.

Zondag 27 april: “Eieren na Pasen”
Een dertigtal kinderen raapten enthousiast de chocola figuurtjes in het stadspark. Ze werden hierbij geholpen door speelse en uit de kluiten gewassen paashazen. Ondertussen konden de begeleidende ouders elkaar ontmoeten met een glaasje cava in de hand.
Die voormiddag was het buurthuis ook open voor wie zin had langs te komen.
In de namiddag werden door Frederick Goossens  zeldzame 78-toerenplaten gedraaid en te horen gebracht voor een klein maar aandachtig publiek.

Donderdag 1 mei: De Sokkel
Een initiatief van de wijkvereniging in samenwerking met het Middelheim-museum om twee maal per jaar in het Stadspark een hedendaagse culturele invulling te geven aan een leegstaande 19e eeuwse sokkel. Dit keer was het een ‘interactief beeld’ van Jef Geys wat uitnodigde tot het aanbrengen van allerlei berichtjes welke door de kunstenaar verzameld werden en waarvan later een boek wordt samengesteld.

Zaterdag  10 mei: “Antwerps Saxofoonkwartet”
Vier jonge muzikanten brachten een gamma van bekende en minder bekende stukken.

Zondag  25 mei: Twee naamtegels werden op het Verdraagzaamheidsplein plechtig ingehuldigd. Kunstschilder Leo Bervoets ( 1892-1978) en kunstschilder Frans Cuyck(1852-1915), beide in die tijd woonachtig in onze wijk.  Nadien volgde een drink in het buurthuis.
In de namiddag verraste de groep “Toucour Wim” ons met hun weerbarstige liedjes .

Vrijdagavond 6 juni: Potluck
Een gemeenschappelijke maaltijd waarbij elke deelnemer eten meebrengt en dit deelt met alle andere aanwezigen. Het idee is dat men met minimale kosten niet alleen een gevarieerde maaltijd heeft maar vooral contact met anderen, met onbekende buren.
Een vrijdagavond om van te smulllen.

Zondag 22 juni: “Nomad Swing Trio”
 Ine, Seppe en Dayo met zang, gitaar en contrabas met muziek uit de jaren 30 en daar rond.

Vrijdagavond  1 augustus: Potluck
Voor de 2e keer kwamen wijkbewoners en hun vrienden met eigen schotels samen eten en babbelen.  Het  uit het 19e eeuwse Engeland ontstane idee komt hier ook stilaan tot navolging.

Zondag  24 augustus: “West Coast Manifesto”
Een instrumentaal k:wartet  dat werk bracht uit de West Coast Jazz/ Cooljazzperiode van de jaren 50. Met trompet, tenor sax, gitaar en contrabas…

Vrijdagavond 3 oktober: Potluck
Twintig wijkbewoners zaten weer gezellig samen en smulden van elkaars gerechten.

 Zondag 5 oktober: De Sokkel
Een installatie van Nicholas J.Hoffman wat op de leegstaande sokkel aan het speelterrein in het Stadspark geplaatst is.
Voor drank en muzikale omlijsting waren wij verantwoordelijk.

Zondag 5 oktober: 13e Wijkfeest
Verslagje: zie onderaan deze pagina

Zondag 11 oktober: “Con 8”
Een a-capellakoor van 8 mannenstemmen die een keuze brachten van verschillende stijlen vanuit alle hoeken van de wereld.

Zaterdag 26 oktober:  “Tamburini
Zeven muzikanten brachten renaissancemuziek te horen door middel van blokfluiten, gamba’s, mandoline, gitaar, luit, klavier en percussie.

Zondag 23 november: “Trio Bosso Nossa”
Drie vrouwen brachten zuiderse muziek en een eigen interpretatie van Bossa Nossa.

Vrijdag 5 december: Potluck”
Omdat het Sinterklaasavond was kreeg deze editie een extra tintje. Niet alleen brachten de twintig deelnemers een eigen gerecht mee maar hadden voor een van de andere aanwezigen ook een klein precentje.

Zaterdag 13 december: “Hendrik Conscience in de wijk”
Een hommage aan de schrijver 102 jaar na zijn overlijden. Met en door Gerda Lindekens, Jan Lampo, Sus Slaets en twee poppen van Semini.

 

Verder hadden we in het laatste weekend van november een heuse juwelententoonstelling onder de naam “Ring a Ling”. Vijf jonge ontwerpers stelden zich en hun werk voor met hulp van onze sokkels en aanwezigheid.

En…de cursus Kalligrafie kende succes. Tijdens vijf woensdagavonden en een ganse zaterdag oefenden  enkelen ijverig en heel precies de basisgrepen van de schoonschrijverij.

De groep rond ‘Antwerkers zonder Grenzen’ namen dan weer enkele zondagvoormiddagen met naai -, haak en breiwerken de tafels van ons buurthuis in.

 Het uit Engeland overgewaaide evenement “Potluck” kende hier ook succes. Alle twee maanden een vrijdagavond samen eten en nieuwe buren leren kennen…een zo goeddraaiend systeem dat navolging gewoon vanzelfsprekend is.

En dan mogen we de tweewekelijkse dinsdagavondvergadering, waarbij iedere geïnteresseerde welkom is, niet vergeten.

Verder hebben we nog ons “Open Huis”. Zorgden we er voor dat twee zaterdagvoormiddagen en twee zondagvoormiddagen het buurthuis open en de koffie klaar stond voor wie langs wilde komen.

Ons 13e Wijkfeest
Zondag 5 oktober 2014 was anders van opzet en zonder grootse rommelmarkt maar bracht verschillende groepen als medeorganisatoren bij elkaar.
Lagere school Sint Jozef; Lagere school Alberreke; Kerk en school Pius X; Elcker-Ik; Karel Cuypershuis; Ziekenhuis Sint-Vincentius; Eethuis 22B; Kunstencentrum Sterstraat; Muziekschool Mago en natuurlijk Buurthuis De Reus.
Met een zeer beperkt budget brachten we toch mooie zaken voor mekaar.
De verschillende actiepunten werden niet alleen duidelijk beschreven in onze laatste wijkkrant – tevens Feestkrant – maar ze kregen alle ook twee vlaggen die aan de gevel konden gehangen worden.
Een leuke drumband liep drie keer rond van punt naar punt gevolgd door onze reuzen Wannes Van Klein Antwerpen, Germaine van Ganzeveer, Lowiske en hun hond Scharminkel.
De stoet had veel bekijks en rond de reuzen werden vragen gesteld: wie zijn ze en van waar?
De uitbaters van winkels en horeca in de wijk waren uitgenodigd iets extra te ondernemen.
Aan het buurthuis was een klein podium opgesteld waar het feest om 12u officieel en plechtig geopend werd en nadien de muzikanten van  “Antwerps Saxofoonkwartet” en “Tournée Genérale” hun beste beentje ( klank)  voorzetten. Binnen was er dan weer een informatiestand en kon ieder even verpozen met een glaasje of koffie.
Op het spiksplinternieuwe plein voor het ziekenhuis was eveneens een podium geplaatst en ook daar was muziek te horen en te zien.
Het Verdraagzaamheidsplein was dan weer de plek voor alle kinderen met een zwiermolen begeleid door een clown die gevormde ballonnen weggaf.
Algemeen kunnen we aannemen dat het een fijne en geslaagde dag was.
Van de verschillende partners/punten kregen we nadien een relaas en de reacties waren vooral positief wat deelname en opkomst betrof.
Sommige wijkbewoners misten de vertrouwde rommelmarkt maar begrepen dat de organisatie voor iets wat toch haast elke weekend ergens in ‘t Antwerpse doorgaat voor ons niet haalbaar meer is.
Ook voor de nabije toekomst is deze formule vast een goed idee.

Titel: “De Reus komt thuis”…volgend jaar met een resem vrienden?

Planning voor 2015:
Zondag 11 januari: Nieuwjaarsreceptie in samenwerking met Poppenspel Semini
Vrijdag 6 februari: Potluck
Donderdag 12 maart 20u: Nomad Swing Trio
Vrijdag 3 april: Potluck
Zaterdag 25 april: Eieren na Pasen en Open Huis
Zondag 10 mei: De Sokkel    ism Middelheimmuseum
                 ?     Mei: 2 naamtegels op ons Verdraagzaamheidspleintje
Vrijdagavond  7 augustus: Potluck
Vrijdagavond 2 oktober: Potluck
Zondag 4 oktober: 14e Wijkfeest
Vrijdagavond 4 december: Potluck

Kalligrafie; Naai-  en breigroep
Nog andere optredens enz….mogelijkheid tot Vrij Podium
Kom gewoon eens kijken aan het raam van Buurthuis De Reus, Lange Leemstraat 94
De Open Huis-momenten staan opgetekend.

Ook op de website geven we alle informatie.

Hoe verspreiden we deze activiteiten?
We hebben de uitgave van de wijkkrant moeten stopzetten.
Andere wegen:
– affiches welke met een oplage van 20 op verschillende plaatsen worden opgehangen
– facebook kent al verschillende ‘vrienden’
– website: www.kleinantwerpen.be
– nieuwsbrief 2018 via Cultuurantenne
–  ‘Den Antwerpenaar ‘wordt telkens gecontacteerd
– persoonlijk contact

 A place and its story:
In het kader van het Europees project wat voor België gesteund werd door “Vorming Plus” konden zes leden van onze wijkvereniging naar Finland op bezoek. Dit van 23 tot 26 september met de twee reisdagen inbegrepen. De kosten werden door Europa gedragen.
Bedoeling was dat steden/wijkverenigingen uit verschillende landen zich voorstelden door een verhaal van het verleden te verwerken naar het heden. Deze voorstelling, dit idee, werd dan door de deelnemers besproken. Telkens was een van de deelnemende ‘landen’ organisator en ontvanger van de andere groepen. Wij, wijkvereniging Klein Antwerpen, waren in december van dienst.
Onze wijk, onze wijkvereniging eigenlijk, was uitverkoren voor deelname doordat wij positief uitsprongen bij het eerdere project “Beste Buur, Beste Burgemeester”. Toen maakten we samen met Vorming Plus een filmpje wat een groot succes kende.
Begin december ontvingen we een twintigtal ‘vreemdelingen’ uit Finland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Polen,Ijsland,…
Wij zorgden niet alleen voor vergaderruimte maar ook voor de daarbij horende maaltijden en gezelligheid.
Dinsdagavond 2 december konden een 50-tal aanwezigen genieten van verschillende projecties welke eerder door andere wijkverenigingen van Antwerpen gemaakt waren terwijl contacten gelegd konden worden met een glaasje in de hand.
Woensdagavond was dan weer ‘onze avond’ en konden wij ons meer profileren aan de hand van een ‘Breugelmaaltijd’ , eigen projectiemateriaal en ‘ons boek’. Eerder die dag waren enkele van ons met de ganse groep gaan wandelen in de oude stad en onze wijk.
Donderdagochtend was het ontbijt het laatste wat wij, wijkvereniging, als opdracht hadden.
Hoewel de voertaal Engels niet door iedereen vlot gesproken kon worden zijn veel contacten gelegd.

Boek “De reus van Klein Antwerpen”
Een fictief verhaal over de buitengewone wijk Klein Antwerpen verteld vanuit de visie van de reuzen, het Madonnabeeld en de naamtegels op het pleintje.
Vier talentvolle schrijvers en een overbekende tekenaar hebben gedurende een half jaar samengewerkt om tot dit fijne resultaat te komen. De verhalen zijn grotendeels fantasie maar steunen op degelijk onderzoek naar het verre verleden van onze wijk en omgeving.
Het boek van 60 bladzijden, tekst en tekeningen inbegrepen, wordt verkocht voor € 10,-
Te verkrijgen in het buurthuis en via de website.

Wijkwandelingen:
De brochure welke met steun van de Communicatiedienst stad Antwerpen uitgegeven is kende een groot succes en is praktisch uitverkocht. Andere wijkwandelingen zijn eenvoudig te downloaden van onze website. Klik bovenaan op “Wandelingen”.
–   Met Wannes Van de Velde van de Oude Torenstad naar Cleyn Antwerpen
–   Met Wannes Van de Velde van de Pieter Potbuurt naar Cleyn Antwerpen
–   Wijkwandeling Klein Antwerpen.

 


Print pagePDF pageEmail page