Loading images...

overzicht 2012

Wat deed Klein Antwerpen in 2012?

We organiseerden in eigen beheer:

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 15 januari tussen 15u en 18u in onze Buurtfoyer
Deze receptie was georganiseerd in samenwerking met Kunstkoffer, Poppenspel Semini en Elcker-Ik.
De mensen van Kunstkoffer zorgden voor lekkere soep; deze van Semini brachten hapjes mee.
Klein Antwerpen zorgde voor hapjes en cava voor iedereen.
Twee verantwoordelijken van E.I. bemanden de bar en zorgden voor de zaal.
Het was een gezellige namiddag met interessante gesprekken met notabelen en districtverantwoordelijken maar vanuit de wijk zelf weinig geïnteresseerden.

Inhuldiging gerestaureerd grafmonument Hendrik Conscience
Zondag 26 januari om 14u in Schoonselhof
De restauratie gebeurde op kosten van de stad Antwerpen. Wijkvereniging Klein Antwerpen heeft de ‘zorg’ voor 5 jaar opgenomen, en dit kunnen we eventueel verlengen.
De inhuldiging vond plaats met een woordje van Christiaan als voorzitter en Michaël Vandebril als vertegenwoordiger van het Letterenhuis. Bert Bevers las enkele gedichten voor en verder was er achtergrondmuziek. Aansluitend zorgden wij voor een receptie in het Kasteeltje van de begraafplaats.

Fonkeltocht en Kaasavond
Zaterdag 4 februari om 17u aan Elcker-Ik
De “Heksen van Klein Antwerpen” hadden weer alles piepfijn verzorgd. De kinderstoet vertrok op tijd, met lichtjes en liedjes voorafgegaan door de Verteller met Muzikant, reuzenhond Scharminkel en tovenaar Merlijn richting stadspark. Daar kregen de kinderen en hun ouders een verhaal te horen en een warme kop chocolademelk. De stoet kwam rond 19u terug aan in Elcker-Ik waar Spinnensoep op de kinderen wachtte.
Terwijl de kinderen Spinnensoep aten en zich vermaakten met spelletjes en film kregen de ingeschreven volwassenen een uitgebreide kaasschotel en een glas wijn. Dit voor de democratische prijs van € 14,-.

Huwelijk Lowiske en Nachtwacht
Zaterdag 24 maart om 12u aan het Stadhuis Antwerpen
Een heuse Huwelijksaankondiging èn een vrijgezellenfuif…een Reuzenboek en heel veel getuigen.
Het was precies ècht en meer dan dat.
Op het onderstel van Scharminkel stond een mand met glaasjes en flessen cava en frisdrank.
Alle aanwezigen, of ze nu wisten van dit speciale huwelijk of niet, kregen van ons een glas.
Na de ceremonie die wegens de reuzenomvang van de trouwers buiten op de Grote Markt plaatsvond, ging de stoet richting Steen. Die dag werd ook Semini, het vruchtbaarheidsbeeldje, gevierd. Daarna gingen de meeste feestvierders nog naar het Sint-Andrieskwartier voor verdere feestelijkheden.

Lentepoets
Zaterdag 28 april van 09,30u tot 12u
Dit jaar werd de Mechelsesteeg, richting Sint-Vincentiusstraat, onder handen genomen.
De zandgrond geschoffeld, het weinige zwerfvuil opgehaald en kleine plantjes aangepland.
Ook dit jaar kregen we geen deelnemers buiten de Wijkvereniging aan ‘t werk.

De Sokkel
Zondag 6 mei om 14u in het Stadspark
Een 50-tal toeschouwers (notabelen, kunstenaars, leden wijkvereniging en Middelheimpark, toevallige voorbijgangers) genoten van de gezellige inhuldiging met een glaasje cava en muziek van enkele bevriende Russische straatmuzikanten.
Het beeld zelf, in hagelwitte polyester, van het Roemeense duo Cristian Bors (°1980) en Marius Ritiu (°1984) met de naam “How to become famous in one month” is geïnspireerd op de verdwenen buste van de dichter De Coster wiens beeltenis oorspronkelijk op de lege sokkel stond.

Meifeest
Zondag 13 mei om 14u op het Verdraagzaamheidsplein
De Gewimperde Chinese Linde uit Nederland neemt nu de plaats in van de zieke boom die begin februari verwijderd werd, en is ook benoemd tot onze “Vredesboom”.
De “Vredesboom-plaket werd plechtig ingehuldigd door Christiaan als voorzitter in aanwezigheid van ‘ambassadeurs’ van de verschillende geloofsgemeenschappen. De naam van elke gemeenschap kreeg een plekje op de plaket. Na de korte toespraken konden de vele enthousiaste aanwezigen genieten van het optreden van Volksdansgroep “De Vlier” èn een glaasje cava. Onze Steltloper verraste iedereen ook met een gehaakte bloem ( kunstig gemaakt door de Breiclub) die hij vlotjes uit de bomen plukte.
De Naamtegel “De Caluwé” werd onthuld door de heer Wouste van de Protestantse Kerk.
Verder was er nog de onthulling van het levensgrote beeld “Wannes Van de Velde”.
Na een muzikale intro genoten we in de Protestantse Kerk van een verzorgde diavoorstelling met informatie over de verschillende personen die een Naamtegel hebben op ons Pleintje.
Met viool en piano brachten we een muzikale hulde en we sloten het concert al zingend af met het lied “Ik wil deze nacht in de straten verdwalen” van Wannes Van de Velde.
De avond was pas afgerond na een kleine receptie voorzien van cava, frisdrank en hapjes.

Laatste tram 8
Dinsdag/woensdag 30 augustus/1 september 0.20u
Vanaf 1 september rijdt in onze wijk tram 4 die wel grotendeels het zelfde traject als de “8” volgt, maar toch valt een stukje geschiedenis weg uit onze wijk. Dat konden we niet zomaar voorbij laten gaan.
We stapten die nacht aan de Nationale Bank op en reden mee tot aan de Belgiëlei met muziek en een traktatie voor de trambestuurder. Alle inzittenden vierden – eens bekomen van hun verbazing – gezellig mee.

De Sokkel
Zondag 7 oktober om 11u in het Stadspark
Tot 21 april ’13 zal een nieuw kunstwerk de lege sokkel aan de speeltuin tooien. Een spiegel van André Româo (Lissabon 1984). Als onderdeel van het Wijkfeest werd het ingehuldigd door onze vertegenwoordigers en Chris Anseeuw als districtvoorzitster. Het geheel werd opgefleurd door onze cava-bar en de klanken van het Cecaporgel.

Wijkfeest
Zondag 7 oktober in het Stadspark
Tussen 12 en 5 uur bracht het Wijkfeest leven in de brouwerij (Stadspark) rond het centrale plein.
De Rommelmarkt begon al voor 7 uur en situeerde zich vooral rond het grote Oorlogsmonument.
We hadden weer veel verschillende activiteiten en standjes waaronder een heuse Vogelshow, Poppentheater Didymus, Eendjesvissen, voorstelling Breigroep, voorstelling Wijkwandeling en Rollende beelden naast de obligate Infostand. De Fietsende Fanfare, vele muzikanten op en naast het Podium èn het Decaporgel luisterden de festiviteiten op met muziek.
Eten en drinken kon men vinden bij een bezoekje aan de grote Calunatent, ons Bokeskot, de Tapkast, de Cavabar, en de Marokkaanse eettent.

De Zwanen van het Stadspark
Eind zomer 2010 schonken wij, Wijkvereniging Klein Antwerpen en Volksschool Elcker-Ik vier zwanen aan het Stadspark. Twee witte en twee zwarte zwanen symboliseerden onze samenwerking en de kleurrijkheid van de wijk. De witte zwanen kregen de namen Edward en Victorien, de zwarte Elcker en Ikke. Nadat in 2011 Victorien door een loslopende hond was doodgebeten en wij een nieuwe Victorien in de vijver plaatsten, zag men dat het niet goed vlotte tussen de zwanen.
De idee om twee witte zwanen, Chris en Patrick, bij te zetten bleek geen oplossing.
Uiteindelijk is besloten om de twee zwarte zwanen van de vijver te verwijderen. Ze hebben nu een aangenaam gastverblijf gevonden in een privaat natuurpark.

We organiseerden met anderen/ deden mee:

“Gedichtenmuur”
Maandag 23 april om 15u aan de muur Sint-Vincentiusziekenhuis
Het gedicht “Zeer kleine Speeldoos” van Paul van Ostayen werd onthuld en ingehuldigd.
Deze tekst werd enkele dagen voordien aangebracht aan de blinde muur bij de straat.
Een verzorgde receptie met live muziek en gedichten vond plaats in de kapel van het ziekenhuis.

Inspraakmoment Beheerplan Stadspark
Dinsdag 19 juni om 20u in het Lyceum Hertoginstraat
Het stadsbestuur stelt een landschapsbeheerplan op voor ons Stadspark. In het kader daarvan is een studie uitgevoerd naar ontstaan, ontwikkeling, staat en onderhoud van het park.
Met de buurtbewoners werd deze visie besproken en opmerkingen/vragen genoteerd.

Vlaamse Feestdag
Zondag 8 juli tussen 16u en 23u in het Stadspark
District Antwerpen organiseerde dit feest met de hulp van een evenementenbureau.Een groots opzet met muzikaal ponton midden de vijver, een kleiner podium en 25 tentjes waar verschillende diensten en verenigingen zich kenbaar konden maken.
Wij hadden drie tentjes ter onze beschikking. Twee om film en dia’s te projecteren, eentje voor de infostand.
Jammer dat de weergoden ons niet goed gezind waren. Het feest is een beetje uitgeregend, maar dit belette niet dat de vele aanwezigen zich goed vermaakten en wij ons… met velen in de kleine tent… eveneens.

“In Abuurt”
Onder de naam “Beste Buur, Beste Burgemeester” krijgt elke Antwerpse buurtgemeenschap de kans om zich voor te stellen in een digitaal verhaal op de website van de stad. Dit werd in de lente ’12 voorgesteld en begeleid door proffesionele ‘regisseurs’ van Vorming Plus.
Elke groep kan zijn eigen visie en mogelijkheden, vragen en opmerkingen visueel en auditief uitwerken in een filmpje van ongeveer 3 minuten. Dit werd gebundeld op dvd en kan sinds november uitgeleend worden aan de buurtbewoners. Nadien…ergens in 2013?… komt er een slotevenement waar alle uitgezonden filmpjes worden vertoond en de beste bekroond.
Wij, wijkvereniging Klein Antwerpen, hebben ruim voldoende fotomateriaal ter beschikking gesteld en leenden onzestemmen uit voor het inspreken van het Wijkgedicht.

Wijkwandeling
Als eerste wijk kregen wij van de stad de mogelijkheid een echte Wijkwandeling te maken met audioversie. Vele maanden hebben we hieraan gewerkt…O
nze opzet werd niet altijd aanvaard, eigenlijk vooral ingekort, maar we leerden er veel van. Het is een leuke brochure geworden.
De Wandeling werd op het Wijkfeest voorgesteld en. In de komende lentemaanden zal blijken hoe onervaren en objectieve wandelaars reageren op onze uitgestippelde wijkwandeling.
Je kan ze hier vinden.
De oude wijkwandelingen (2009) worden nagekeken en aangepast.
Alle wandelingen zijn dan weer over te nemen via onze website.

Winnaar van de Winnaars
Half 2006 startten wij met het project “Te Huur/Te Koop”. De idee was om leegstaande panden op te fleuren met een kleine ‘tentoonstelling’ en zo het pand, de kunstwerken èn de buurt ind e schijnwerpers te zetten.
Achterliggende bedoeling was om de geleidelijk verloederende Lange Leemstraat netter te doen ogen. Voor dit project vroegen we financiële steun aan via “Buitengewone Buurt”, een projectoproep van de Koning Boudewijnstichting die dergelijke initiatieven financieel ondersteunt. Wij dienden de aanvraag in op 7 juli ’06 en kregen enkele maanden nadien een positief antwoord.
Eind 2008 zag men de eerste drie leegstaande winkelpanden veranderen… toch voor enkele maanden. Ons project vond jammer genoeg niet veel weerklank en bloeide stilaan dood.
Half 2012 klopte de Koning Boudewijnstichting bij ons aan met een aantal vragen rond het project.
De stichting wenste uit de verschillende afgelopen projectoproepen vier wijkprojecten uit te kiezen die voldenen en nog steeds voldoen aan de idee van wijkwerking. Wij hoorden bij de vier ‘beste leerlingen’ en werden genomineerd voor de prijs.
Vier projecten werden zo via een filmpje (voor ons samengesteld door ATV door filmen in de wijk, op ons wijkfeest en intervieuw met Christiaan en Paul) voorgesteld op ATV.
Gebruikmakend van gsm-stemming kon de Winnaar aangeduid worden. Wij…Klein Antwerpen…zijn zo “Winnaar van de Winnaars” geworden en ontvingen een cheque van € 2.000,- als eerste prijs.
En wij wonnen…projecten
De stad beloofde geld voor plannen, ideeën, van de verschillende wijkverenigingen. Deze moesten, summier uitgewerkt, doorgegeven worden tegen 1 februari ’12.
Wij waren er natuurlijk snel bij en gaven wel zeven ideeën door. En we wonnen twee wijkbudgetten!
We ‘krijgen’ 8 naamtegels ten waarde van € 5.000,- om de ‘Walk of Leem’ op het Verdraagzaamheidsplein verder aan te vullen.
We mogen de ’10 geboden van Klein Antwerpen’ in de vorm van affiches en flyers laten drukken ten waarde van € 4.500,-
En eigenlijk wonnen we nog iets, ondanks de afwijzing: plakaten in het stadspark. In de renovatieplannen van het Stadspark is het plaatsen van deze plakaten namelijk opgenomen.
Heel het verhaal vindt u hier, met linkjes naar de filmpjes.

Museum Smits van Gelder
Er komt schot in de zaak wat de toekomstplannen voor het gebouw betreft. . Hierbij wordt rekening gehouden met onze kennis en medewerking.

“De Ster”
Er is terug aanzet om een Winkeliersvereniging op te zetten. Hiervoor tekent Ingrid van 22B.

En dan deden we nog mee met:
Reuzenwandelingen
Deurne zondag 8 september
Borgerhout zondag 15 september

En we werkten aan:

Grafmonument Hendrik Conscience
Het onderhoud van dit monument…samen met drie andere grafzerken in de onmiddellijke omgeving.

Wijkkrant
Vier maal per jaar krijgt ieder gezin in de wijk een krant in debrievenbus.
De wijkkrant wordt op 3000 exemplaren gedrukt. Deze wordt ook toebedeeld aan: Districthuis, secretariaat districthuis, schepenen in het stadhuis, Infowinkel Grote Markt, Politiekantoor Q.Matsijslei, de scholen, kerken, het Vrijzinnigenhuis, ziekenhuis, Elcker-Ik en verder nog verschillende individuele wijksympathisanten.

Werkgroep Geschiedenis
Deze is mini in grootte maar maxi in het volharden om alle gegevens over de wijk te verzamelen en te verwerken. Het ultieme doel? Een prachtig wijkboek uitgeven!

Veertiendaagse Vergaderingen
Elke twee weken, de zomermaanden inbegrepen, komt de wijkvereniging samen om zaken te bespreken en plannen (en zelfs fantasieën) uit te werken.

Planning voor 2013:

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 20 januari 14,30u in onze Buurtfoyer.In samenwerking met Kunstkoffer, Reuzengesprek en Poppenspel Semini wordt het nieuwe jaar ingewijd. Hapjes en drank zijn, zoals vanouds, voorzien.

Paashappening
Zondag 14 april om 11u in het Stadspark
De Heksen van Klein Antwerpen slaan een nieuwe weg in op hun bezems…en brengen alle kleine wijkbewoners samen voor een Paashappening.

Naamtegels
Zondag 12 mei op het Verdraagzaamheidsplein
We huldigen de eerste twee van de acht tegels die we via een wijkbudget van het district Antwerpen kregen.
– Alfons Steurs (worstelkampioen)
– onze reuzen Wannes, Germaine, Lowiske en Scharminkel
De volgende naamtegels worden twee aan twee gelegd en ingehuldigd.
Leo Bervoets (tekenaar,schilder); Frans Van Kuyck (schrijver); Ernest Grisar (makelaar); Suzanne Lilar (schrijfster, juriste); Leo De Cuyper (beeldhouwer; familie De Winter( diamantbewerkers).

Grafmonument Hendrik Conscience
Zaterdag 22 juni aan het monument in Schoonselhof
Het jubileumjaar rond deze schrijver is afgelopen en wij hebben voor jaren het peterschap van het grafmonument op ons genomen. We streven niet alleen het onderhoud van het monument na, maar wensen ook jaarlijks een evenement te organiseren op deze fabelachtige plek.
Voor 2013 wordt dit een picknik op de langste weekenddag van het jaar. De Wijkvereniging zorgt voor een muzikale en literaire hulde met een drankje en de aanwezigen brengen hun picknikcmand mee.

10 geboden van Klein Antwerpen
Een project dat als wijkbudget gesubsidieerd wordt door het district Antwerpen.
Flyers en affiches over deze ‘items’ worden verspreid in onze wijk.
Hondenpoep, Sluikstort, Geluidsoverlast, Huisvuil, Fietsen op het voetpad, Parkeren met respect, Netheid en respect,Verdraagzaamheid, Groeten, Rood is rood.
Elke maand wordt een ander onderwerp, een andere affiche behandeld.
Op het einde van de reeks komen alle thema’s, alle ‘geboden’ nog eens duidelijk naar voren.

Wijkwandelingen
De brochure met audioversie die we in samenwerking met de Dienst Communicatie van de Stad bekwamen komt in omloop. In de komende maanden zal blijken hoe het door ‘gewone’ wandelaars gehanteerd wordt en of er veel interesse is.
De oude wandelingen van 2009 rond Wannes Van de Velde worden door ons en een ervaren stadsgids nagekeken, nagelopen en aangepast.
Alle wandelingen zijn dan te vinden op onze website

Beste Buur, Beste Burgemeester
Dit project heeft een tijd stil gelegen en wordt nu weer opgenomen.
De dvd wordt uitgeleend aan buurtbewoners die er hun opmerkingen, en eventuele vragen naar het stadsbestuur, kunnen noteren in een begeleidend schriftje.

Wijkfeest
Zondag 6 oktober
Elk jaar is het een beetje anders georganiseerd maar spetterend. Voor 2013 zal dit eveneens zo zijn.

Wijkkrant
We opteren om slechts 2 maal per jaar de wijkkrant uit te geven. Hij wordt dan wel dubbel zo groot met meer uitgebreide artikels, foto’s en mogelijk meer ruimte voor reclame.

Geschiedenis
We houden vol en werken verder binnen onze ‘Werkgroep Geschiedenis’.

Zwanen
We houden de vier witte zwanen in het oog en hopen op een mooi vervolg op ons sprookje…
Met veel zwaankuikentjes.

Stadspark
De plannen voor de herinrichting van onze Wijktuin zullen dit jaar duidelijker worden en hopelijk starten de werken rond de cafetaria. Wij zetten ons beste beentje voor om bij deze besprekingen betrokken te blijven.

Wijkvergaderingen
Dinsdag 20u in In Elcker-Ik, om de veertien dagen.
De eerste dinsdag van de maand is het Open Vergadering… Iedereen welkom!

Marleen en Pascale

 


Print pagePDF pageEmail page